Ömer Yavuz

Ömer Yavuz

Tüm Makaleleri

İmanın Yarısı: Şükür

Ebû Hüreyre -radıyallâhü anh-'ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Peygamber -sallallâhü aleyhi ve sellem- Efendimiz'in şöyle buyurduğu nakledilmektedir:

Toplum ve İslamiyet: Değerlerin ışığında bir yaşam

Toplumların varoluşunda ve şekillenmesinde dini inançların rolü yadsınamaz.

İslamiyet ve modern dünya: Değişmeyen değerler

İslamiyet, dünya üzerindeki en köklü ve yaygın dinlerden biri olarak, tarih boyunca milyonlarca insanın yaşamına yön vermiştir.

Kimsenin Yaptığı Yanına Kalmaz

Abbasi halifelerinin beşincisi Harun Reşid, sarayının bahçesindeki bir gül fidanını çok beğenir.

Kambur Ekmekçi

"Siz ancak zayıflarınızın duâ ve ihlâsı sâyesinde nusrete (zafere) nâil oluyorsunuz."(Hadîs-i şerif)

Berat Kağıdı

Abdullah-ı Rûmî, bir sohbetinde Ebülleys-i Semerkandî'den naklen şöyle anlattı:

Kadına Yanlış Fikir Veren Komşu

Ebû Müslim Havlânî, mâneviyat büyüklerinin hem de ileri gelenlerindendir.

İmam-ı Azam'ın İkna Kabiliyeti

Bir adam hem çok iyi bir müslüman olduğunu iddia ediyor, hem de Resülüllahın halifeleri olan Hulefa-i Raşidine karşı bile son derece kin ve nefret besliyordu.

Ahitname

Basra'lı Şem'ûn kendi halinde bir mecusidir.

Zalimin Hasmı Bizzat Hz. Allah'tır!

Erzurum'un büyük velîsi İbrahim Hakkı (k.s.) hazretlerini çocukken İsmâil Fakîrullah (k.s.) hazretlerine teslim ederler.