T.C.
GAZİANTEP
33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.35514027-2024/7-Ceza Dava Dosyası 05.07.2024

İLAN

Gaziantep 33. Asliye Ceza Mahkemesince Muhammet ve Latife oğlu 01/01/1980 doğumlu sanık Rihav FERİZ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/06/2024tarih 2024/7 Esas 2024/479Karar sayılı kararında sanık hakkında CMK 222/8 maddesi gereğince düşme karar verilmiştir. Gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta içinde tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 S.CMK'nun 231/2.maddesi gereğince verilen karara karşı tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya emsal en yakın mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunup zapta geçirtilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek karar hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceklerinin ve başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02058180