23 Ocak 2021 Cumartesi
Zin Nureyn Osman (ra) 6

Muhammed Özkılınç

Zin Nureyn Osman (ra) 6

Hz. Osman (ra), hanımı Rukayye (ra) ağır hasta olduğu için, Resulullah (sav)'in izniyle Bedir savaşından geri kalmıştı. Rukayye ordu Bedir'de bulunduğu esnada vefat etmiş, Müslümanların zaferinin müjdesi Medine'ye ulaştığı gün toprağa verilmişti. Fiili olarak Bedir'de bulunmamış olmakla birlikte Resulullah (sav) onu Bedir'e katılanlardan saymış ve ganimetten ona da pay ayırmıştı (Üsdül-Gâbe, III, 586; Suyutî, a.g.e. 165; H.i.Hasan, Tarihu'l-Islâm, I, 256). Osman (ra) Bedir savaşı hariç, müşriklerle ve İslam düşmanlarıyla yapılan bütün savaşlara katılmıştır.

Dersler ibretler:

  • Ashabı Kirâm’ın (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn) cihada olan iştiyakları. Onlar ancak, hayati bir mazeretleri durumunda, cihad gibi büyük bir amelden geri kalırlardı.

Bu konuda tüm ashabın hayatında öyle destanlar vardır ki, kitaplara sığmaz. Onlar gerçekten, bir dünyaperestin dünyayı sevdiği kadar, şehid olarak Allah'a (cc) kavuşmaya arzuluydular. İran fethinde Halid bin Velid (ra) pers imparatoruna gönderdiği şu mesaj, şaka değil, gerçeğin ta kendisiydi: "Eğer İman edip ıslama teslim olmazsanız, sizin dünyayı sevdiğiniz kadar Ahireti seven bir ordu ile üzerinize geliyorum." Aynen şehit imam Hasan el Benna’nın dediği gibi: “Allah (cc) yolunda şehid olmak, en büyük dileğimizdir.” O ve onun gibi nice samimi davetçiler, bu yüce arzularına kavuştular.

  • İslam’ın ilk savaşı olan bedir savaşına katılmak, bir ayrıcalıktır.

İslam’ın düşmanla ilk savaşı ve İslam ordusunun kifayet sınavı olan bu savaş o kadar önemlidir ki, bu savaşa katılanlar, nebevi müjdeyle ilahi affa mazhar olmuşlardır. Mekke fethine hazırlık yapıldığını müşriklere bir mektupla bildiren Hatıb bin Ebi Beltaa (ra), Bedir ashabından olduğu için af edilmiştir. Hem de Hz. Ömer’in (ra) ısrarına rağmen. Hatıb’ın (ra) mektubu deşifre olunca, Ömer (ra): “Ey Allah’ın Resulü müsaade buyurun bu münafığın boynunu vurayım” dedi. Hz. Peygamber (sav) kabul etmedi. Hz. Ömer (ra) ısrarını sürdürdü. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Hayır Ömer! Hatıb Bedir ehlindendir. Belki Allah Bedir’e katılanların işledikleri bütün günahlarını affederim demiştir.” (Buhârî, “Cihâd”, 141)

  • Onlar Resulullah'tan (sav) izinsiz, hiçbir iş yapmazlardı. Basit, hatta nice özel ve şahsi işlerinde dahi, Resulullah'a (sav) danışırlardı.

Ashabı kiram (ra) yapacakları iş veya ticaret, çıkacakları bir sefer veya seyahat, hatta çocukları için eş seçiminde dahi, mümkün olduğunca Resulullah'a (sav) danışırlardı. Öyle ki, ne tür arkadaşlarla arkadaşlık yapacaklarını da sordukları olmuştur. Dolayısıyla cihad gibi büyük bir görev konusunda danışıp izin almamak olabilir mi? Kendileriyle oturma (ve arkadaşlıkta) kim daha hayırlıdır, ya Rasulellah?" diye soruldu. Resulullah (sav) da buyurdu ki "Görüldüklerinde size Allah'ı hatırlatan, konuştuğun­da ilminizi arttıran ve ameli size ahireti hatırlatan kim­selerdir." dedi. (Abd b. Humeyd, İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları: 3/123)

  • Kadını diri diri gömülmekten kurtaran İslam, kadına o kadar önem veriyor ki, hanımın hastalığını, büyük bir farz olan cihada gitmeyi erteleme konusunda mazeret olarak kabul ediyor.

Ancak ne yazık ki, biz İslam’ın güzelliklerini gereği kadar dünya insanlığına anlatamadık. Gün geldi, İslam düşmanları, İslam’ın kadına ikinci sınıf muamelesi yaptığını lanse etmeyi başardılar. Onlar yalan iftiralara insanlığı ikna ettiler. Biz güneş gibi açık bir hakikat olan İslam’ın; erdem, fazilet, şefkat, merhametini anlatamadık. İşte her sahabe gibi cihad ve şehadete can atan Osman (ra) eşi Rukayye’nin hastalığı sebebiyle, Bedir savaşından geri kalmıştır.

  • İhlasla cihada veya herhangi bir hayra niyet ederek bunu yapamayan, o hayrı yapmış gibi ecir alır, sevap kazanır.

Bu konudaki delillerden bir kısmı şöyledir: “Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa, Allah kendi katında o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa on iyilik sevabı yazar ve bu sevabı yedi yüze ve daha fazlasına kadar çıkarır. Ve eğer fenalık yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allah o kimse için bir günah yazar.” (Buhari, Rikak:31)

Ebû Abdullah Câbir bin Abdullah el–Ensârî (ra) şöyle dedi: “Bir defasında Peygamber (sav) ile birlikte bir gazvede bulunuyorduk.” Buyurdu ki: “Hastalıkları yüzünden Medine’de kalan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vâdiyi geçtiğinizde, onlar da sizinle birlikte gibidir.” (Müslim, İmâre 159) Bir başka rivayete göre: “Sevap kazanmada size ortak olurlar” buyurdu. (Ayrıca bk. Buhârî, Megâzî 81, Cihâd 35. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihad 19; İbni Mâce, Cihâd 6)

 Bu açık naslara göre; niyeti savaşa katılmak olduğu halde özürlerinden dolayı katılamayanlar, aynı sevabı kazanmış olurlar. Bu işte; ihlas, mazeret ve niyet esastır. Tembellik yüzünden savaşa katılmayanlar, şu ayetin hükmüne girerler. “Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir değildirler. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara derece olarak üstün kılmıştır. Bununla birlikte Allah hepsine güzellik vadetmiştir. Ancak Allah cihad edenleri büyük bir ecirle oturanlara üstün kılmıştır.” (Nisa 4/95) Subheneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

7.01.2021 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Zi-n Nureyn Osman (ra) 10

Zi-n Nureyn Osman (ra) 9

Zi-n Nureyn Osman (ra) 8

Zi-n Nureyn Osman (ra) 5

Zi-n Nureyn Osman (ra) 4

Zi-n Nureyn Osman (ra) 3

Zin Nureyn Osman (ra) 2

Zin Nureyn Osman (ra)

Patronuna Bak Aşıyı Al

Aşının Geçmişi Kap Kara

Aşılar Neden Tutmadı?

Batı Ne Zaman Temizlendi ki

Corona Diye Diye… 2

Corona Diye Diye…

Helvadan Putlar Yıkılmaya Mahkumdur

Demokrasi = Helvadan Put

Her musibette ikaz da vardır

Peygambere Sataşan Zavallılar…

Ona Ebter Diyen Ebter Olur

Ashabı Kiram İslam’ın teminatıdır

Yıldızlara Atılan Çamur Atanlara Geri Döner

Zafer Maddeden Önce Manadadır

İran’ın ki Bu Kaçıncı

Kriz İslam’da Değil Vahşi Batıda

Kriz İslam’da Değil Vahşi Batıda

Terörün Çocuklarının Çevre Katliamı

İran’ın ki Bu Kaçıncı

Zalimler Yavuz Hırsız Misali

Var Olmanın Teminatı Cihad ve Şehadet Aşkı

Uzak Durulması Gereken Yapılar

Ahlak Teröristleri

Sahte Olan Gerçek Olanı Lekeler Amma…

Tükenişin Sigortası Mormonluk

Zafer Yakındır Amma…

Kerbela Tahrik İstismar

Mutlu Bir Aile İçin Eşlerin Sorumlulukları 3

Mutlu Bir Aile İçin Eşlerin Sorumlulukları 2

Mutlu Bir Aile İçin Eşlerin Sorumlulukları

Papatya dikenli olursa

Yahudiyi garkad da kurtaramayacak

Paylaşalım Barışalım Kaynaşalım ki Bayram Olsun

Kurban = Sadakat Samimiyet Teslimiyettir

FETÖ Ilımlı İslam Olmadı Kur'an Ambalajlı DEİZM Verelim

6248 CEDAW Felaket Sözleşmeye Hayır

Ey Gayret Ehli Ses Verin

Haşhaşi FETÖ Tehlikesi

Ayasofya Camii Mübarek Olsun

En Tehlikeli Haşhaşilik Mealcı Tekfircilik

Tekfir Virüsünün Mutasyonları

Haşhaşiliğin Yeni Uyuşturucusu TEKFİR 2

Haşhaşiliğin Yeni Uyuşturucusu TEKFİR

Her Çocuk Rızkıyla Gelir

Çocuk rahmettir berekettir

Karı Koca Rakip Veya Hasım Değildir

Tekfir Eşittir Tekebbür

Gıda Ve Nesli Bozma Felaketi

Irkçılık Batının Kanına İşlemiştir

Bizi Biz Yapan İslam’dır Soy ve Irk Değil

Ömrümüz Ramazan Ahiretimiz Bayram Olsun

Gelin Zalimlere Dur Diyelim

Yüce Değerler Kaynağı LEYLET-UL KADR

Derin Güçlerin Hipnozları mı İlahi Ordular mı?

Evde Ramazan’a İTİKAF Bereketi

LBGTİ+ Lanet Sebebidir

Yaşlılar Rahmet mi Azap mı?

Ramazan Eve Sığar (mı?)

Huzur da İslam’dadır Şifa da

Kun… Fe Yekûn.

La Galibe İllellâh

Ne Büyüksün Ey İslam 2

Ne Büyüksün Ey İslam!

Müzik Dans Değil Dua

Korona Virüs Sadece Öldürmek İçin Gelmedi

Musibetler Uyarı Ceza Mükâfat

Batıda Corona Cana Minnet

Yaşlılara Corona Budamı

Güneş Batıda Batar

Batı Nesiller Bataklığıdır

Batı İnsan Haklarının Neyi Olur

Ey Zalimler! Kaybedecek ve cehenneme sürüleceksiniz

Ayıdan Post Gavurdan Dost

Büyük Fırsat Üç Aylar

Cemaatler Göreve

Adaletin Bu mu Dünya?

Gün Bir Beraber Olma Günüdür

Şehit İmam Hasan el Benna

Şehitler Ölmez Ümmet Yıkılmaz

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta 2

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta

Her musibette çok hikmetler ve ikaz da vardır

Depremi Önceden Tespit

Kadın Düşmanı Batı Sözleşmesi

Kadın şiddeti

TOKİ Faiz Yerine Vadeli Satış Yapsın

Dost Dostu Isırmaz

Mekkeler Fetih Bekliyor

Katil Süleymani’nin Katli

Birlik Ama Nasıl? 2

Zamanlar ve mekânlar üstü bir silah DUA

Müslüman Etkilenmez Etkiler