25 Mayıs 2019 Cumartesi
Yuva Yıkan Öğütler

Muhammed Özkılınç

Yuva Yıkan Öğütler

Bilindiği üzere her canlı gibi ebeveynler, özellikle anneler, doğal olarak çocuklarını çok severler. Kızlarını daha da severler ki, bu da doğaldır. Çünkü kız çocukları yaratılış itibariyle daha hassas, daha duygusal ve daha nazenindirler. Annenin bu severken öldüren tavrı da zaten yine annede var olan hassas ve nazenin duygularındandır.

Bu sebeple anneler, evlilik öncesi çocuklarını babalarının disiplin uygulamalarına karşı korurlar. Tabi bunu çocuklarının hayrını/iyiliğini düşünerek yaparlar. Bilinçsizce yapılan bu kanat germeler, çocuğun bizzat kuyusunu kazmak gibidir. Ama bunu annelere anlatamazsınız.

Ancak bilinçli bir anne, her duygu gibi, sevginin de bir sınırı olduğunu bilmek zorundadır. Nerede ne kadar sevgi göstermesini bilmeden sınırsız bir sevgi, fayda yerine zarar verir. Tıpkı ilaç misali… Gereken doz ve miktarda verilen ilaç, hayat kurtarırken, aşırı dozu, insanın hayatına son verebilir, Allah (cc) korusun. İşte annelerin aşırı ilaç dozu hükmündeki bilinçsiz davranışlarından biri de annenin çocuklarına yanlış nasihatleridir.

Evlilik öncesi ve sonrasında da bu yuva yıkan öğütler devam eder. Öncesinde genel olarak kızlar temkinli, dikkatli davranma konusunda uyarılır. Söz kesimi vb. ön hazırlıklar ve sonrasında ise gideceği yeni aileyle ilgili, kayın validesi başta olmak üzere, müstakbel zevci vs. aile bireyleriyle ilgili “önemli” öğütlerde bulunur.

Bu öğütlerin elbette hepse zararlı değildir. Hatta çoğunluğu faydalı olduğu gibi, bir kısmı da hayati önemdedir. Ancak on öğütten iki tanesi zararlıysa, çoğu kere yuva yıkımına sebep olabilmektedir. Duruma göre bazen zararlı tek bir öğüt de yuva yıkabilir. Faydalı öğütlere kim ne diyebilir. Onlar zaten gereklidir. Ancak ya zararlı olanları…

Bak kızım sakın kendini ezdirme

Genelde öğütlerin zararlı olanları, bu minvalde olur. Sanki zavallı kız savaş cephesine düşmanla cenk etmeye gitmektedir. En küçük bir ihmal, taviz, zayıf görünüm, mağlup olup savaşı kaybetmek olacaktır. Bu sebeple aylar, hatta yıllar öncesinden, bu “çok önemli uyarı ve ikazlar” kızların sadece zihinlerine değil, adeta hücrelerine işlenir.

Hâlbuki yuva, gelin ve damadın birlikteliğiyle kuruluyor. İkisi arasında ne kadar, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma varsa, yuva o denli sağlam, mutlu ve huzurlu olur. Ama daha işin başlangıcında veya her hangi bir aşamasında hasımane tavırlara dönüşürse, o zaman huzursuzluk, tartışma ve didişme başlar.

Acemi gençler arasında oluşan kimi küçük sorunları, büyükler olumlu bir yaklaşımla gidermezlerse, Allah (cc) korusun sonu yuvanın dağılmasına kadar gider. Nitekim son yıllarda, boşanmaların evlenmeleri geçtiği, birçok istatistik tarafından ifade edilmektedir. Dağılan yuvada tüm taraflar zarar görür. Ancak en büyük zararı, annesinin bilinçsiz nasihatlerini dinleyen kızı görecektir.

Yıkıcı Öğütlere Birkaç Örnek Daha

  • Ben yaşamadım sen yaşa… Düğün derneklere git. Tatillere git. Gezip dolaşma, dışarıda (yani isim yapmış bir restoranda) yemek ye. Yıldızlı otel keyfinden mahrum kalma vs.
  • Hasreti kalmasın… Marka giyinip kuşanmanın, ultra lüks mağazaların, marketlerin, alış verişlerin vs.
  • Herkes yapmıyor mu? Ne olmuş yani… Sosyete yarışına kapılmış olan anneler, bu konuda tam bir felaket. Tam da “böyle dost düşman başına” vaziyetleri…
  • Bak falanlar şunu şunu almışlar, sen de iste. Mutluluk dünyalık süslerle, cıncık boncukla, marka gereçlerle değildir. Ama bu gerçeğe gözü yuman kadınlara bunu anlatmak nâ mümkün.
  • Yularını sıkı tut. Bu ifadenin kendisi zaten sorunlu. Ciddi manada bir aşağılama ve erkek üzerinde hâkimiyet kurma çağrıştırıyor. Gerçi son yıllarda kadın ve aileyle ilgili düzenlemeler, zaten felaket. Kadının egemenliğini zavallı erkekler olarak kabullenmiş durumdayız saten. Ama bu ifade daha da ilerisini çağrıştırıyor. Sanki koca, boynuna yular ve tasma takılmış bir hayvan. Bu davranışlar, fıtrata aykırıdır ve bu böyle gitmez. Selam… Dua…
6.12.2018 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Avrupa’da Ramazan 2

Avrupa’da Ramazan

Ramazanımızı Rahat Bırakın

Ramazanı Ramazan Yapalım

Ramazana Hazır mıyız?

Münâcât

Cemaat Olmak Farzdır

Allah (cc) Var Gam Yok

Değiştirmezseniz Değiştirilirsiniz

Seçmen Daha Nasıl Uyarsın

Topyekûn Savaşa Topyekûn Direniş

Batı Kültüründe Çocuk kafeste kuş

Sanal Değil Reel Üç aylar

Büyük Fırsat Üç Aylar

“İhvanı Müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

"Muasır Medeniyet" Balonu

Sevgiye Su-i Kast

Bitmeyen İhanet Diyalog

Tahrifatın Lokomotifi Diyalog

Dine Karşı Din 2

Dine Karşı Din

Batı Rüyasından Ne Zaman Ayılacağız?

Sünnete Saldırı Neden?

Batı Dürüst Öyle mi?

Aklı İpotek Vermek

Bedene Ziyafet Ruha Boykot

İslam Birdir Birliği Emreder

Zaman Müsrifi Müflisdir

Kültürümüz İmanımızın Yansımasıdır

Batılın Simgesi Noel’e Hayır

Bu İntihar Neden

İstikbal İslam’ındır

Manevi Kalkınma Ne Zaman?

Koruyucu Anne 2

Mevlit Musiki Değil Mesaj

Mevlidi Tartışma İrşada Çevir 1

Dünyevileşme Felaketi 2

Dünyevileşme Felaketi

Koruyucu Anne 1

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 3

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 2

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder

Andımız mı Ahdımız mı?

Aileyi Yıkan Yıkılır

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 3

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 2

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 1

Mazlumun Ahı İndirir Şahı

Sayın Cumhurbaşkanına açık feryat

Çocuklarımızın Ahireti Ne Olacak

Yaş Günü Yaş İş

Yaş günü kompleksi

Kerbela Tecdidi Nefret

Batıda Para ilah şehvet put sex ibadet

Hicret Kaçış Değil Diriliştir

Batı Bataklıktır

Medeniyet mi Edeniyet mi?

Zalimler! Kaybedeceksiniz Bekleyin…

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ 2

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ

İlim Havzaları Biterse Ümmet Çöker

Dünya Ahiret İzzeti Kur'an İledir

Kur ’ansız Olmaz

15 Temmuz… Ya sonrası?

Aile Bakanına Açık Mektup

Batı Örnek Olamaz

Çocuklar değil insanlık kayıp

Saadet Nereye?

Bu Sıradan Bir Seçim Değildi

Oy Kullanmamak Zalime Destek olmaktır 3

Oy Kullanmamak Zalime Destek olmaktır 2

Oy Kullanmamak Zalime Destek Olmaktır

Münafık medeniyet

Gizli Hazine

Ekonomik Kalkınmanın Direği Zekât

Garip Gurbet

Ramazanı zayi etmeyelim

Gurbetten Selamlar

Ramazana Hazırlık

Peki, Tevrat Ve İncili Ne Yapalım

Kesintisiz Cahiliye HURAFELER

İslam Dünyasında Tevhidî Düşünce 2

İslam Dünyasında Tevhidî Düşünce

İslam diyarına itler salınmış taşlar bağlanmış

Duyun Feryatları

Ey Zalimler!Kaybedecek ve cehenneme sürüleceksiniz

Batının Altın Yumurtlayan Tavuğu SAVAŞ

Ümmet Vakfı 2

Ümmet Vakfı

90 yıllık bir çınar İHVANI MÜSLİMİN

Sayın cumhurbaşkanım 2

Sayın Cumhurbaşkanım!

Bu Fırsat Kaçmaz

Rabbani Ulemaya Dokunmayın 2

Rabbani ulemaya dokunmayın 1

Kadın Diye Diye Kadının Evini Yıktınız

Gitti bizim 50 kuruş

Kiliseden Cami Mahzenden Mescit

Antep’ten bir yiğit göçtü 2