12 Temmuz 2020 Pazar
Yönetici,  Liyakat ve Adalet

Abdurrahman Örnek

Yönetici, Liyakat ve Adalet

Erdemli yöneticiliğin olmazsa olmazı liyakat ve adalettir. Erdemli yönetici kurum çalışanlarını iyi işleri yapma ve kötülüklerden uzak tutma çabası içinde olmalıdır. Liyakat ve adalet sahibi yöneticiler insanları eğitim yoluyla iyiliğe teşvik etme düşüncesini kendisinde barındırmalıdır. Liyakate dayanmayan yöneticilik beraberinde,   yöneticiliğe dayanan(kişisel) adaleti getirir. Yöneticilerin tarihine baktığımız zaman yanlarına her zaman kendilerine yol gösteren, yönetim işlerinde yardımcı olacak filozoflar,  âlimler almışlardır.  Bizlere yol gösterecek, yanlış yaptığımızda uyaracak, adalet üzere bir yönetim sergilememize yardımcı olacak bilge insanları yanımıza almamız gerekmektedir.  Bugünkü yönetim ve yönetici anlayışında maalesef bu hususa dikkat edilmemekte.  Liyakatli insanların seçiminde öncelik yöneticinin etrafındaki insanlar olmamalı. Bu insanlar kıyıda köşede kendi halinde ilmiyle, çalışmalarıyla iyi şeyler yapan insanlardan da olabilir. Bugün yaşadığımız durum ise tam tersi bir durumdur. Saman alevi gibi olan dostlarımız, bizleri doğrulardan çok yanlışlarla yücelten,  bu yanlışlara sevk edilmemize vesile olmaktadır.  Asıl dostlarımızı öteleyerek liyakatsizliğini aşırı göz boyamalarla bizlere gösterme çabasındaki dostçuklardan kurtulmalıyız. Acelecilik, çabukluk ve tahammülsüzlük yönetim işlerinde zillete sebep olabilir. Yöneticilerin sahip olmaları gereken en önemli özelliklerden birisi de sabırdır. Çünkü sabır insana ferahlık verir. Sabır insanda olduğu gibi yöneticilere sıkıntılar karşısında dayanıklılık verir,  ilerlemede adeta merdiven görevi görür.  Yönetici azimli olmalı. Bu özellik gayretli insanlar için mutlaka gereklidir. Yönetici azmini liyakatle süslemeli adaletle güçlendirmelidir. Yöneticiler hediye almaktan şiddetle kaçınmalı ve kesinlikle tarafsız olmalıdırlar. Hediye adalet konusunda ön yargıda bulunmaya sebep olabilir.  “Yöneticilere hediye vermek ihanettir.”[1]  Yöneticinin itibarı liyakatli ve adil olmasına bağlıdır. Makam ve itibar dağıtımında liyakat şartını gözetmemek Allah’ın şu ayetini hiçe saymaktır.”Allah emanetleri ehline vermenizi emreder[2] Ayetten de anlaşıldığı üzere makam ve mevkilerin layık olana verilmesi farzdır. Liyakatli olanlar dururken layık olmayanlara bu görevlerin verilmesi insanlara ihanettir. Görev yeri geldiğinde bizden olmayan ama ehil olan insanlara verilmelidir. Yöneticiler herkese hak ettiği iyilikleri ve itibarları vermelidir. Etrafındaki insanları adalet kanunlarına uymaya ve yeri geldiğinde erdemli davranışlarda bulunmaya zorlamalıdır. Adalet sadece kendisine bir yaptırım yapıldığında değil başkasına yaptırım, zorlama yapıldığında da onun hakkını savunmak ve gözetmektir. Kendinden olmayanlara kininden dolayı adaletsizlik yapmamaktır. Mazlumlar, mağdurlar, muhtaçlar açıkça şikâyetlerini dile getirmekten muzdarip olmamalıdır. “Eğer adalet hususunda zayıflara,  güçsüzlere uygulanan cezalar güçlü olanlara uygulanmıyorsa orası helake sürükleniyor” demektir.(hadis) Adaletle yönetimin olduğu her yere, her kuruma, her mekâna bereket gelir. Yöneticiler emrindeki insanlardan uzak olmamalı, ihtiyaç sahipleri onlara ulaşamadığı zaman kıyametin kopacağını bilmeli(Hadis) Yöneticiler makam ihdaslarında o makama layık olmayanlara şefaat ve aracılık etmemelidir. Liyakati olmayanlara aracılık etmek liyakat sahibi olanlara kötülük etmektir. “Adaletli kimseler nur kürsüler üzerindedir.”[3] İnsanlar hakkında hüküm verileceği zaman şüpheye ve zanna dayalı hükümlerden kaçınmak gerek.  Şüphe ve zanla hareket insanın en kolay hata yapacağı aldatmacalardır. Yönetici çalışanlarına adaletsizlik yapmaz,  benliğini adaletle süsleyip haksızlıklardan kaçınırsa, çalışanların hakkını korursa, çalışanlar bu erdemli yönetim uygulamasına verimli ve üretken çalışmalarıyla karşılık verirler. Adalet kişinin kendinden önce karşıdakinin hakkını gözetmektir. İnsanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere karşı durulmalıdır.[4] Zulme uğrayan hangi din, ırk ve düşünceden olursa olsun onun yanında olunmalıdır. Kişi gece yastığa başını koyduğunda bugün kimse haksızlığa uğramadı, herkesin hakkı gözetildi diye rahatça uyuyabilmeli. Adalet insanın öz sermayesi olmalı,  hak edenlere iyilik yapılmalı ve bu iyilikler istenmeden yapılmalı çünkü istenen iyilik iyilik değildir. Bir konuda hüküm verileceği zaman hayattayken ne ile karşılaşacağını ve ölümden sonraki hesabın nasıl olacağını düşünerek hüküm vermeli çünkü adalet aklın suretidir. Bir kimseye adaletsiz davranacağın zaman kendini onun yerine koymalı ve öyle davranmalısın. Kötülükleri hiçbir zaman iyiliğin aracıymış gibi uygulamaya kalkmamalı,  tam tersi kötülükleri iyilikle bertaraf etmeye çalışmalı. Bir gün hesap gününde makam ve büyüklenmenin bir hiç olduğunu bilerek insan kendini  “ mağrur olma senden büyük Allah var” diyerek sürekli uyarmayı bilmeli. Yapılan hatalardan ders çıkarmayı bilerek ve hiçbir zaman adil davranıştan ayrılmayarak her zaman iyilik yapmayı sürdürmeli. İnsan yerin ve göğün adalet ile ayakta durduğunu unutmamalı. Adalet ile gönüller kazanılır ve boyunlar eğdirilir. Yönetim ile adalet daima birbirine muhtaç iki kardeş gibidir.

[1] Tirmizi Sünen

[2] Nisa süresi 58

[3] Ahmed bin Hanbel, Müsned

[4] Şura süresi 42

1.04.2019 (Abdurrahman Örnek)

DİĞER YAZILAR

Kıvılcım

DYK kurslarında ücretli ogretmenler gorevlendirilsin

İnsanlığın Belirsizlik Sorunu

Kimse alınmasın ama ben hep babamı sevdim

İnatçı Kulluk Etme Arzusu

Pandemi sürecinde okulsuz çocuk eğitimi

Dava neydi, ne oldu?

Meslek Liseleri Krizden Güçlenerek Çıkar Mı?

Ölen insanlar mı sayılar mı ?

İyi ve kötü

Esmaü’l-Hüsna Allah’ın isimleri

Ben beklerken bahar geçip gidiyordu

Uzaktan eğitim(e) yakınlaştırır mı uzaklaştırırmı ?

Bir virüs musibetinin hatırlattıkları

Koronavirüs ve yeni dünya düzeni

Çocuktum ben, Savaşın Ortasında

Gitmek mi zor , kalmak mı?

Modern benlik ve iç insanlığımız

Bir öğretmenden daha fazlası

Çocuk kalbinin eşiğinde “duygu okulu” olmak

Ahlak, inanç ve eğitim

Çocuk yüreğinin öğretmeni olmak

Zeytin ağacının gövdesinde bir erva bebek

İnsan Bir Değerdir

Hastane koridorları hüzünlüdür

Okula gitmeyen çırak aranıyor

Babasız kalmak

İnsan neden insan olamaz

Nihayet “ Pısa” olacak gibi

Özel gereksinimli bireyler ve eğitimleri

Aileyi bitirme planı toplumsal cinsiyet eşitliği(1)

Medeniyetlerin kötüsü “ekran medeniyeti”

Eğitimde eksik olan ne?

Zamanı uğurlamak

Fikir,hareket ve gençlik

Yeni olandan korkmak

Öğretmen neden şiddet görür?

Müebbet kölelik

Eğitimde duygu eğitimi “sihirli el”olabilir mi?

İdeolojilerin devrimlerinden kapitalist evrimlere

Ülkeler bazında nitelikli öğretmenlik

İnancın farkına varmak

Eğitim Öğretim Başlarken

Fil dişi kuleden cafelere

Bir okul müdürü kadar okuldur(2)

Bir okul müdürü kadar okuldur

Neyi kaybettiğini hatırlayacaksın

Figüran

Benzemezliğin farkını yaşamak

YKS Eleştirisi

Günlük Hayata 30 Dakika Kitap Okuma Molası

Eğitim Reformunda Öğretmenin Rolü

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Gaziantep Tıp Fakültesi ve Hematoloji Servisi

İnsan Olma Çabası

Bir fırsat eğitimi olarak 4-6 yaş Kur’an Kursları

Şehir ve Medeniyet

İslam Batı’ya galip gelir mi?

Peltek Düşünceler

Gaziantep’ten Bir Ziya Öğretmen geçti

Kınalızâde Ali Çelebi’ye göre Çocuk Eğitimi

Aile eğitiminde kadın ve erkeğin rolü

STK’larda Varoluşsal Kimlik Sorunları

Ruh Kirliliği

İdeal Öğretmenin Nitelikleri

Eğitim Sistemimizde Tecdid

Kaçak Göçmen Notları

Sorun nerde?

Akıllı Tahta mı Bilinçli öğretmen mi?

Kim medeni, kim değil?

Günah ve sevap arasında tövbekâr olmak

Mehmet Akif Ersoy’u anladığımız gün anmış oluruz

Okul iyi insan yetiştirir mi?

Vicdan-i Yitim

Ayet ve Hadislerde İnsan Hakları

Annem benim dilim oldu

Öğretmenlik sadece bir gün değildir

Bu gidiş nereye?

2023 Eğitim Vizyonu Eğitimcilere Vizyon katar mı? (2)

2023 Eğitim Vizyonu Eğitimcilere Vizyon Katar Mı ?(1)

2023 “İnsan” Merkezli Eğitim Vizyonu

Kemanın telleri

Sendikal Mücadelede yeni bir dönem olur mu?

Kehanet severlik

Eğitim öğretim başlarken

Hüznün Adı: Eylül’dür

Eğitimde yaş ne ifade eder

Toplumsal ihya için çok düşünme az konuşma edebi

Eğitimde oyunun önemi

EDEBİYAT, ŞİİR VE İNSAN

Eğitimi rahatlatacak ara formül ortaöğretimden geçer

Bu da benim duam olsun

YKS’de doğru tercih nasıl yapılmalı

Bir köyü olmalı insanın

Büyükler kazandı sıra gençlerde, şimdi YKS zamanı

Ben nesli ve belirsiz gelecek

Ne varsa sana bıraktım

Erdemin peşinde olmak

Liselere giriş sınavına doğru

Huy güzellikleri