5 Temmuz 2020 Pazar
Utbe İbni Gazvan (ra) Kimdir?

Ömer Yavuz

Utbe İbni Gazvan (ra) Kimdir?

Utbe ibni Gazvan radıyallahu anh zühd ve takvâ ikliminin sultanlarından... Ok atmakta fevkalâde hüner sahibi bir mücâhid... Askerlerinin rahata alışmaması için fethettiği şehri terkedip yeni bir şehre yerleşen komutan... Cesaret ve şecaatiyle meşhur bir kahraman...

Utbe ibni Gazvan, ilk müslümanlardandır. Mudar kabilesine mensup olup adı Utbe, künyesi Ebû Abdullah'dır. Babası Gazvan bin Cabir'dir. Utbe de diğer müslümanlar gibi Mekke müşriklerinin işkencelerine, ezâ ve cefâlarına maruz kaldı. Bu sebepten ilk defa Habeşistan'a daha sonra Medine-i Münevvere'ye hicret etti.

O, ok atmakta pek mâhir idi. Bedir, Uhud, Hendek gibi meşhur maharebelerde İki Cihan Güneşi Efendimizin yanından hiç ayrılmadı. Onu müdafaa için her türlü gayret ve fedakârlığı gösterdi. Resûl-i Ekrem (s.a.) Efendimiz onun şecaat ve mertliğini övdü.

KAN DÖKÜLMEDEN FETHEDİLEN ŞEHİR

O, Ubulle'nin fethinde gösterdiği kahramanlığı ile tanındı. Hz. Ömer (r.a.) onu Îran ve Hindistan taraflarına seferlere gönderdi. Ubulle üzerine gönderdiği 300 - 500 kişilik küçük ordunun başına komutan tayin etti. Orduyu uğurlarken ona şu tavsiyelerde bulundu:

"Utbe! Seni Ubulle diyarına gönderiyorum. Burası düşmanların kalesidir. Senin orada muvaffak olmanı temenni ediyorum. Allah yardımcın olsun.

Oraya vardığında halkı Allah yoluna davet et, Îcâbet edenleri kabul et. Davetini kabul etmeyenlere cizye teklif et. Cizyeyi verirlerse bir şey yapma. Vermezlerse harbet.

Utbe! Allah'tan kork ve dikkat et. Sakın kibir ve gurura kapılma. Sen Resûlullah (s.a.) ile arkadaşlık ettin. O sâyede zilletten izzete erdin. Zayıf iken kuvvet buldun. Nihayet sen emîr oldun. İtaat edilen bir komutan oldun. Söylediğin söz dinleniyor, emrine itaat ediliyor. Bunca nimet seni azdırıp aldatmasın. Cehenneme düşürmesin. Allah Teâla seni, beni ve cümlemizi korusun"

Bu emirnâmeyi alan Utbe İbni Gazvan (r.a.) küçük ordusuyla Ubulle taraflarına sefere çıktı. Ubulle, Dicle kenarında kurulmuş müstahkem bir şehirdi. İranlılar orayı silâh deposu haline getirmişlerdi. Kalelerin burçlarına, düşmanlarını gözetleme yerleri yapmışlardı. Utbe (r.a.)'ın ordusu ise az ve silâh bakımından zayıftı. Fakat azmin elinden hiçbir şey kurtulamazdı. Utbe (r.a.) şehre yaklaşınca ordusunu yeni bir harp nizamına koydu. Az sayıda kadın savaşçı vardı. Mızrakların saplarına astığı sancakları onlara verdi ve şu tâlimatta bulundu: "Biz şehre yaklaştığımızda sizler geride bir toz bulutu kaldırın" dedi.

Ordu Ubulle'ye yaklaşınca verilen tâlimat üzere hareket etti. Arkada büyük bir toz bulutu kaldırıldı. Geçtikleri yer toz duman oldu. Düşmana büyük bir ordu geliyor görüntüsü verildi. İran ordusunu korku ve telâş aldı. Gördükleri askerlerin öncü kuvvet olduğunu, arkada ise büyük bir ordunun geldiğini zannettiler. Kendi sayılarının azlığını düşünerek karşı koyamayacaklarına kanaat getirdiler ve şehri terketmeye başladılar. Savaş psikolojik olarak kazanılmış oldu. Hiç bir kayıp verilmeden şehir teslim alındı. Pek çok ganimet elde edildi.

27.06.2020 (Ömer Yavuz)

DİĞER YAZILAR

Zeyd Bin Harise (r.a.) Kimdir?

Abbas Bin Ubâde (r.a.) Kimdir?

Üsame Bin Zeyd (r.a.) Kimdir?

Yasir Bin Amir (r.a.) Kimdir?

Cafer-i Tayyarın hayatı

Gaziantep fiziksel olarak hazır değil!

Süper lig heyecanı başlıyor

Komşular üç kısımdır

Bu deve burda ölecek

Yarın gel, cevabını al!..

İnsan,ruhu ile insandır

Amellerin kabul edilmesi, niyete bağlıdır

Mide haram ile dolarsa!..

Günahtan daha şer olan şey!

İnsanları yanından uzaklaştırdı

Dînimi öğrenmek istiyorum

Kilitlenmenin Sebepleri

Tarihin en büyük hâdisesi: İslamiyetin doğuşu

Amellerin en zoru!

Kim Cenneti Talep Ederse

O bizden aldığını fakirlere dağıtacak

Kuranda Cennet

Abdurrahman Bin Avf (r.a)

İslamda Yol Arkadaşı

İnkarcılar

Hazırlıklı Ol

Kendini kurtarmaya bak

Sünnet, nafile ve adak

İslamda "Selam"

İslamda dilin günahları

İslamda uyku adab-ı

Kur-an ve İnsicam

Kur'an ve Hafızlık Eğitimi

Besmele dua ve anahtardır

Gıybet tececsüs

Kâfir Kimdir?

Sünnetin Önemi

Din, sevgi ve kulluk

Allah korkusundan gözyaşı akıtmak

İslam'da Dilin Günahları

Bir Kur'ân üslubu: Yumuşak söz

Surelerdeki Eşsiz Ahenk

Kur'anda Bütünlük

Yatağa girmeden dua okumak

Kur'an Tencîminin Özelliği

Türkçe Kur 'an olur mu?

Kur'ân-ı Kerime Bakış

Kur'ân'a Gösterilen Gerçek Saygı

Kur'ân'ı Dinleme Zevki ve İbadeti

Hıfz-ı Kur’ân Mucizesi

Mü'mine Güzellik Yaraşır

Besmele Bir Dua ve Anahtardır

Şu Dağlar Olmasaydı

Küçük Hafız Kız

İyi Performans

Karada ve Denizde Fesat

Kalpler katılaşmasın

Kuranda 40 yaşın önemi

Kalpler katılaşmasın

Gazişehir ayağa kalktı

Kur'an Her Derde Devadır

Kur'ân'da Ahlak Esasları

Kur 'an Mesajı

Kuran'da Sivrisinek

Yuvaların en zayıfı

Gazişehir’de start verildi

Bizim gibi milletler

Yer ve göklerin âyetleri

Transfer zamanı

SÜPER LİG’DEYİZ

Süper Lig AŞKINA!

Gazişehir Geliyor

Asıl hedef fazilet

Umudumuz Karabükspor

Kur'an nasıl okunmalı?

Play-Off Aşkına

Bu âyet kimi anlatıyor?

Play-Off Hesapları

Allah’a "Şükür"

Gazişehir’e “UYARI”

Kur'ân'ı ibret için okumak

Gazişehir’in Final Haftaları

Zayıf Oyun ve Üç Puan

Gazişehir Rüzgarı

Kazanırsak, her şey yeniden başlar

Ruhumuzu Kaybettik

Gazişehir’e “DESTEK ZAMANI”

Galibiyet Aşkına…

Oynadık ve Kazandık

Çözülmesi Gereken Sorunlar Var

Antepspor tükendi

Gazişehir Zamanı…

Averaj Maçı Olabilir

Yok Olan Bir Takım! Gaziantepspor …

Gazişehir'e destek zamanı

İyi Başlamak Önemli

Yeni Sezon,Yeni Kadro

YENİDEN...

Gaziantepspor'da yeni dönem

Gazişehir Turu Araladı