5 Ağustos 2020 Çarşamba
Tekfir Virüsünün Mutasyonları

Muhammed Özkılınç

Tekfir Virüsünün Mutasyonları

Bir mikrop olan fiziki/maddi virüslerle ilgili çokça duyduğumuz, “mutasyona uğrama” meselesi, manevi virüslerde de geçerlidir. İşte aynı zamanda çok tehlikeli bir virüse benzetebileceğimiz tekfir mikrobu da böyle bir şey. İçinde bulunduğu zaman ve zenine göre mutasyon geçiriyor. Nerede nasıl daha tehlikeli olacaksa ona göre şekil alıyor.

Fiziki mikroplar, imtihan için yaratılan ilahi bir musibet ise, onun mutasyonu da yine sünnetullah üzere olur. Eğer şu “Korona virüste” olduğu gibi laboratuvarlarda üretilmiş, yapay bir virüs ise, o zaman onun mutasyonu; doğal da olabilir, onu üretenler tarafından yapay da olabilir. Yani fiziki virüsler, sun-i olan tekfir virüsünden biraz faklıdır.

Tekfir virüsünün mutasyonu, tabii mikroplar gibi tabi değildir. Çünkü tekfir mikrobu İslam düşmanları tarafından üretilmiş, yapay bir virüstür. Dolayısıyla onu üreten “küresel derin güçler” “karanlık odaklar” “localar” “mahfiller” -ne derseniz deyin- nerede nasıl daha tehlikeli olacaksa, ona göre şekil vermektedirler.

İşte Şia FETÖ, DEAŞ, IŞİD, Kaide, Vahabiyye, Mealcı vs. tekfircilerin hemen hepsi düşmanın fikir laboratuvarlarında üretilmiş virüslerdir. Ama her birisi belli zaman ve zeminlerde belli dozlarda üretilmiştir. Gerektiği zaman da, gereği gibi mutasyonlara uğratılarak, tahrifat ve tahribat tehlikeleri kat kat güçlendirilmiştir.akriben 1400 yıl önce üretilen Şia, bunun içinden 900 yıl önce üretilen haşhaşilik ve türevleri. 300 yıl önce üretilen Vahabilik, ilk çıktığı yıllarda, adeta bir ölüm makinesi gibi üretildiler.

Tarihin seyri içinde, onu üreten İslam düşmanlarının hedeflediği gibi ümmet üzerinde asırlarca büyük tahrifat ve tahribatlar yaptılar. Tarih boyunca Ümmetin evlatlarından kaç milyon insanın canından, kaç milyonun da akidesinden olduğu, hesap edilemeyecek kadar çoktur.

1920 den 1980 e kadar fetret yaşayan tekfirci oluşumlar, laik despotizmin zemin kaybetmesinden sonra, yeniden canlandı. Yani İslam âleminde; İslami çalışmalar ne zaman nerede ivme kazanmışsa, tekfirciliğin uyuyan hücreleri, karanlık odaklar tarafından harekete geçirilmiştir. “Haşhaşiliğin yeni uyuşturucusu” diye de ifade ettiğimiz ve şu anda yaşanan tekfir kısımlarının hemen hepsi, bizim seksenli yıllarda aynen mevcut idi. Günümüze gelindiğinde ise tekfirci cephelerin her birinde değişik mutasyonlardan bahsedilebilir.

Örneğin o dönemde İran devrimi sonrası Şia’nın rüzgârıyla gelişen çok çeşitli tekfirci gruplar oluştu. Zaman zaman şekil değiştirse de, bunları sürükleyen motor güç, 1400 yıldır devam eden Şii gelenek gereği, “imamet” makamı olduğundan kontrol hep, İran merkezli olmaya devam etti. Gerçi Şia İmamete vekâleten “velayeti fakih” diye bir müesseseyle devam ettiriyor ki, o da ayrı bir konu.

Buna bir de Şia’daki “takiyye” gerçeğini eklemek lazım. Münafıklıkta ustalık seviyesi olan takiyye; Şia’ya, tekfirciliğini bulunduğu her zaman ve zemine göre şekil alma esnekliği vermektedir. Dolayısıyla Şia, her zaman tehlikeli bir tekfir haşhaşı olmaya devam etmiştir. Nitekim halen birçok grup ve oluşum içinde takiyye ambalajıyla varlığını devam ettirmektedir. Bizdeki ümmetçilik zaafı, siyasi saflık ve çobansızlık -hilafetten yoksunluk- devam ettikçe de bitmeyecektir.

Bizde pek olmasa da başta körfez bölgesi olmak üzere, Ortadoğu ve Afrika’da ise tekfir virüsü; “necdiyye” diye başlayan Vahhabiliğin değişik kollarıyla devam etti. Ancak Vahhabilik, kısmen deşifre olduğundan, bu cephe daha çok “selefilik” adını kullandı. Selefilik, “Selefi Salihin” genellemesini de çağrıştırdığı için, daha ılıman bir kavramdı. Ama tekfirciliğin farklı bir versiyonu olan çağdaş selefiliğin; sahabe, tabiin ve tebei-t tabiinden oluşan geçek selefilikle bir alakası yoktu. Ama bunun anlaşılması çok zaman alacaktır.

Haşhaşiliğin yeni uyuşturucusu olan tekfir virüsünün “mealcı” versiyonu ise bir başka felaket. Çok farklı oluşum ve kişiliklerde çok farklı şekillerde devam eden bu virüs, belki de en derin mutasyonu yaşayan virüstür. “Laikçi” kimi oluşumlara yerleştiği gibi, “Deist” kişiliklerle de varlık gösteriyor. Şimdilerde “Kur'an yeter” diyen sünnet düşmanlığında ise altın çağını yaşamaktadır. Yani tekfirci haşhaşiliğin; sünnet inkârcısı versiyonu reformist ılıman bir görüntü verse de, tekfircilikte Şia ve deaş gibi haşhaşiliklerden daha az tehlikeli değildir. Aman dikkat! Subhaneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

 

6.07.2020 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Paylaşalım Barışalım Kaynaşalım ki Bayram Olsun

Kurban = Sadakat Samimiyet Teslimiyettir

FETÖ Ilımlı İslam Olmadı Kur'an Ambalajlı DEİZM Verelim

6248 CEDAW Felaket Sözleşmeye Hayır

Ey Gayret Ehli Ses Verin

Haşhaşi FETÖ Tehlikesi

Ayasofya Camii Mübarek Olsun

En Tehlikeli Haşhaşilik Mealcı Tekfircilik

Haşhaşiliğin Yeni Uyuşturucusu TEKFİR 2

Haşhaşiliğin Yeni Uyuşturucusu TEKFİR

Her Çocuk Rızkıyla Gelir

Çocuk rahmettir berekettir

Karı Koca Rakip Veya Hasım Değildir

Tekfir Eşittir Tekebbür

Gıda Ve Nesli Bozma Felaketi

Irkçılık Batının Kanına İşlemiştir

Bizi Biz Yapan İslam’dır Soy ve Irk Değil

Ömrümüz Ramazan Ahiretimiz Bayram Olsun

Gelin Zalimlere Dur Diyelim

Yüce Değerler Kaynağı LEYLET-UL KADR

Derin Güçlerin Hipnozları mı İlahi Ordular mı?

Evde Ramazan’a İTİKAF Bereketi

LBGTİ+ Lanet Sebebidir

Yaşlılar Rahmet mi Azap mı?

Ramazan Eve Sığar (mı?)

Huzur da İslam’dadır Şifa da

Kun… Fe Yekûn.

La Galibe İllellâh

Ne Büyüksün Ey İslam 2

Ne Büyüksün Ey İslam!

Müzik Dans Değil Dua

Korona Virüs Sadece Öldürmek İçin Gelmedi

Musibetler Uyarı Ceza Mükâfat

Batıda Corona Cana Minnet

Yaşlılara Corona Budamı

Güneş Batıda Batar

Batı Nesiller Bataklığıdır

Batı İnsan Haklarının Neyi Olur

Ey Zalimler! Kaybedecek ve cehenneme sürüleceksiniz

Ayıdan Post Gavurdan Dost

Büyük Fırsat Üç Aylar

Cemaatler Göreve

Adaletin Bu mu Dünya?

Gün Bir Beraber Olma Günüdür

Şehit İmam Hasan el Benna

Şehitler Ölmez Ümmet Yıkılmaz

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta 2

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta

Her musibette çok hikmetler ve ikaz da vardır

Depremi Önceden Tespit

Kadın Düşmanı Batı Sözleşmesi

Kadın şiddeti

TOKİ Faiz Yerine Vadeli Satış Yapsın

Dost Dostu Isırmaz

Mekkeler Fetih Bekliyor

Katil Süleymani’nin Katli

Birlik Ama Nasıl? 2

Zamanlar ve mekânlar üstü bir silah DUA

Müslüman Etkilenmez Etkiler

Milli Kumar Piyango vs.

Kelime katliamları ve israf (Black Friday)

Anne baba hizmetçi değil efendidirler

Acemi Yuvanın Temeli Çürük Olur

Mücahitler Neden Müteahhit Oldu

Mücahitler neden müteahhit oldu

Kadem ve sayın yetkililer! yanlış yapıyorsunuz

Müzmin bekârlar diyarı batı 2

Bağdadi Öldürüldü mü?

Müzmin Bekârlar Diyarı Batı

Batasıca batı rüyası nereye kadar

Bilek Gücü Yetmez Dua Gücü De Lazım

Birlik rahmet bölünmek felakettir.

Bölen ve bölünen

Bir Şii’nin İtirafı

Neden Vekâlet Orduları?

Deprem İlahi İkaz

VaÜmmetaaah!!!

Kesintisiz islam eğitimi

Ayı Sevmesi Aslında Felakettir

Batı Batı Dedikleri

Ümmetin Kalesi Filistin

Cennetten bir köşe karadeniz

ABD vs. Batılılar Dost Görünümlü Azılı Düşmanlardır

Mutsuzlar Diyarı Batı 2

Mutsuzluklar Diyarı Batı

Osmanlıda Evlilik Kanunu

İstikamet Kolay Değil

Bayramlarımız Bayram Olacak Bir Gün

Hac Ama Nasıl?

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Danışıklı döğüş 2

Birlik olmadan felah olmaz

Batı Virüsü Dünyevileşme 2

Batı virüsü dünyevileşme

Dine karşı modernizm

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 5

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 4

İhvanı müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2