20 Ekim 2020 Salı
Şahit, Müjdeci ve Nezir olan Nebi’den Nasihatler

Feyzullah Kıyak

Şahit, Müjdeci ve Nezir olan Nebi’den Nasihatler

“Ey şanlı Elçi!  Biz seni hakikate şehadet eden bir şahit, ebedî saadeti muştulayan bir müjdeci ve cehennem azabını haber veren bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve Allah’ın izniyle tüm insanlığı Allah’a çağıran bir davetçi ve gönülleri aydınlatan bir ışık kaynağı olarak gönderdik. (Ahzab Suresi 45 ve 46.Ayet)

Rabbimiz bu ayetleri ile biz kulları için bir şahit, bir müjdeci ve cehennem azabını haber veren bir nezir olarak gönderdiğini bildirdiği o kutlu resul, bir hadisi şerifinde bizleri şu şekilde uyarmış ve nasihatte bulunmuştur:


“Ey insanlar! Sözlerin en doğrusu; Allah’ın kitabıdır.

En sağlam kulp; kelime-i şehadettir.

En hayırlı millet; Hz. İbrahim’in milletidir.

Yolların en hayırlısı; Muhammed’in yoludur.

Sözlerin en değerlisi; Allah’ı zikretmektir.

Kıssaların en güzeli; şu Kur’an’dır.

İşlerin en hayırlısı; farz olan amellerdir.

Her şeyin en kötüsü de; sonradan ortaya çıkan bid’atlerdir.

Davetlerin en güzeli; peygamberlerin davetidir.

En şerefli ölüm; şehid olarak ölmektir.

Körlüğün en kötüsü; hidayetten sonra tekrar sapıklığa dönmektir.

İlmin en iyisi; faydalanılan ilimdir.

Doğru yolun en iyisi; izlenilen yoldur.

En kötü körlük; kalp körlüğüdür.

Veren el, alan elden daha hayırlıdır.

Az ve yeterli olan mal, çok olup ahiretten alıkoyan servetten daha iyidir.

En kötü mazeret; ölüm anındaki mazerettir.

Pişmanlığın en kötüsü; kıyamet günü duyulan pişmanlıktır.

İnsanların bir kısmı namazı ancak en son vaktinde kılar. Kimisi de Allah’ı nadiren hatırlar.

En büyük hata; dilin çokça yalan söylemesidir.

En hayırlı zenginlik; gönül zenginliğidir.

En hayırlı azık; takvadır.

Hikmetin başı; Allah korkusudur.

Kalpte hürmetle saklanan en hayırlı şey; tereddütsüz imandır.

İmanî meselelerde şüphe ve tereddüt, küfürdür; kafirliktir.

Ölüler için yüksek sesle ağlamak, dövünmek cahiliyye adetlerindendir.

Müslümanların umumi(genel) malını kendi üzerine geçirmek; cehennem közlerini toplamak demektir.

Altını ve gümüşü biriktirip de zekatını vermemek, vücudu cehennem ateşiyle dağlamaktır.

Gayr-i meşru şeyleri ve küfrü konu alan şiir; şeytanın nağmelerindendir.

İçki bütün kötülüklerin kendisinde toplandığı düğümdür.

Kadınlar şeytanın tuzaklarıdır.

Gençlik bir çeşit deliliktir.

Kazançların en kötüsü; faizden kazanılandır.

Yiyeceklerin en kötüsü; yetim malıdır.

Bahtiyar insan; başkalarından ibret alandır.

Kötü kimse ise, daha annesinin karnındayken bellidir. Onun kendi iradesiyle bir insan olacağını Allah, daha o ana karnındayken bilir.

Her birinizin sonunda gideceği yer; birkaç arşın topraktır.

Her iş neticesiyle değerlendirilir, esas olan akıbetidir.

Haber yayanların en kötüsü; yalan haber yayanlardır.

Gelmesi kesin olan şey (ölüm-kıyamet) yakındır!

Mü’mine sövmek; büyük günah, mü’mini öldürmek ise; kâfirlerin özelliğidir.

Gıybetini yaparak mü’minin etini yemek; Allah’a karşı gelmektir.

Mü’minin malının dokunulmazlığı, kanının dokunulmazlığı gibidir.

Kim yemin ederek “şu şöyle olacak” diye Allah adına hüküm verirse, Allah onu yalancı çıkarır.

Kim bağışlarsa, Allah da onu bağışlar. Kim affederse, Allah da onu affeder.

Kim öfkesini yutarsa, Allah onu mükafatlandırır.

Kim musibete sabrederse, Allah kaybettiklerinin yerini doldurur.

Kim başkasını alaya alırsa, Allah onu rezil eder.

Kim sabrederse, Allah sevabını kat kat verir. Kim Allah’a karşı gelirse Allah ona azab eder.

Allah’ım! Beni ve ümmetimi bağışla!
Allah’ım! Beni ve ümmetimi bağışla!
Allah’ım! Beni ve ümmetimi bağışla!
Allah’tan beni ve sizi affetmesini dilerim...” (Camiu’s-Sağir)

Amin..

Selametle…

18.09.2020 (Feyzullah Kıyak)

DİĞER YAZILAR

Din Nasihattir

Şahit, Müjdeci ve Nezir olan Nebi’den Nasihatler 4

Şahit, Müjdeci ve Nezir olan Nebi’den Nasihatler 3

Şahit, Müjdeci ve Nezir olan Nebi’den Nasihatler 2

Şeytan bazen şeyh olur!

Ahlak Örneği İnsanlar

Reçeteler Neden Faydasız

Allah, nimet verenlerin en hayırlısıdır

İstanbul Sözleşmesi Üzerine II Aile Kurumu Çatırdıyor

İstanbul Sözleşmesi Üzerine… Huzur İslam’da

Kurbanım …

Hayırda Yarışanlar

Allah’tan Korkuyor muyuz?

Allah'tan Utanmak

Allah’ı An ve Kurtul

Selam Sana Ayasofya

Marifet (Allah’ı Tanımak)

Nebevi Beslenme; Az Yemek

Cehennemden Azâd Olmak

Son Durak

Sen O’ndan Râzı, O da Senden Râzı

Allah’a Borç Verenler

Bu Ramazan Söz Verelim

Gönlümüzü Besleyelim

Allah’ın Gazabı; Koronavirüs

Panik Yok, Ders Var

Virüsü Fırsat Bilmek

Hadislerle Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Önlem

İki Ayet Dokuz Nasihat

Hedefimiz nedir ?

Nasihatle Dolu Bir Hadis; Ey Kullarım!

Sonu Hüsran Olan “Bananecilik”

Hayırda Yarışanlar

Musibet Bir İmtihandır

Dünyevi Çıkar için Yoldan Çıkan Alim "Belam bin Baura"

Dünya Hayatı Geçici Bir Faydadır

Allah Katında En Makbul İnsan

Hayra vesile olmak

Bereket kaynağımız “Besmele”

Emanet Ehli Olmak

Doğru Karar Vermek İçin; İstişare

Ey akıl sahipleri ‘Takva’ sahibi olun!

Mutlu et, mutluluğa erenlerden ol

Gösteriş (Riya)

Kalbi Yoldan Çıkaran Organ; Dil

Tehlikeli Hastalık; Gıybet

Mesut İnsan

İman kalbe girince

Hz. Peygamberden zikirler

Münafıklar Lanetlidir

Cehennem’e Giden Yol…

Kalbimiz Temiz mi?

Allah İçin Arkadaşlık

İmansız Huzur Olmaz

Hilm sahibi olmak

Kibir İnsanı Zâlimlerden Eder

Yaşanılan Ânı Değerlendirelim

Merhametli Olmak

Kimlerle Beraberiz

Kurban Olayım

Güzel söz

Vakit yola çıkma vaktidir

Zehirli Ok

Ekip biçip gitmek

Kahrolası Faşistler

Ya Rab! Göğsümüzü Genişlet

Yarış Atına Dönüştürülen Çocuklar Ve Veliler

Nimetin Bereketini Artıran “Şükür”

Ramazan’a Veda mı?

Bir Ramazan Daha Biterken

Kızıl Rüzgâr

Oruç ve Ramazan