2 Haziran 2020 Salı
Musibetler Uyarı Ceza Mükâfat

Muhammed Özkılınç

Musibetler Uyarı Ceza Mükâfat

Son iki aydır, corona virüsle yatar kalkar olduk. Daha ne kadar süreceği de, sonrasında ne tür felaketlerin olacağı da Allah'ın (cc) ilminde olup bizce belli değildir. Şunu unutmayalım ki, tüm musibet ve felaketler; deprem, kuraklık, kıtlık, genel veba vs. virüsler, hastalıklar, kısaca tüm felaketler ilahi ikaz ve daha ötesidir. Ama her insan için de ayrı değerlendirilecek bir yanı vardır.

  • Corona, Deprem, kıtlık, yangın ve bütün felaketler herkes için öncelikle ilahi ikaz ve uyarıdır.

Ancak, kâfirler ve fasıklar için uyarı, artı cezadır.  Kâfirler için ibreti âlem olarak cezanın sadece bu dünyadaki bir kısmıdır. Asıl ve ebedi cezaları ise ahirettedir. Ama aynı zamanda onlar için hidayete çağrıdır ki, bu en önemli yanıdır.

Fâsık Müslümanlar için de, cezalarının tamamı veya bir kısmının, ibreti âlem olarak bu dünyada peşin verilmesidir. Ayrıca tövbe edip Salih kul olmaya çağrıdır. Ahiretteki halleriyse Allah'a (cc) kalmıştır.

Salih müminler için ise; hem sabır ve şükür sınavı, hem uyarı ve hem de mükâfattır. Sabır sınavından birçok Salihler geçmiştir. Eğer çile ve sıkıntı kötü bir şey olsaydı, tüm peygamberlerin; hiç çile görmeyip saltanat içinde olmaları gerekirdi. “İnsanlar içinde en ağır imtihana çekilenler peygamberlerdir. (aleyhim-us salatu ve-s selam) Sonra sırasıyla (rütbeleri) onları takip edenler, sonra onları takip edenlerdir.

Kişi dinine göre müptela kılınır (imtihana çekilir) Eğer dininde sağlam ise imtihanı (göreceği bela ve musibet) ağır olur. Eğer dininde gevşek ise, o oranda imtihan edilir. Bela o kimseyi devamlı takip eder. Nihayet onu bırakıncaya kadar. Böylece kul, yeryüzünde hatası olmadığı halde yürür.” (Ebû davut Teyâlisî, Ahmed b. Hanbel, Buharî, Tirmizî, İbn-i Hıbban)

Uyarı ise; nimetlerin şükrünü eda etmede, marufu emretme ve münkerden sakındırmada ihmalkâr davranmaları hakkındadır. Ne kadar şükretsek de, ne kadar salih ameller işlesek de, yapmakta olduklarımızdan daha iyisini yapmaya çalışmamız gerekir. Zira her iyiden daha iyisi hep vardır.

Mükâfat ise, bu dünyada pişme, hayatın zorluk ve çilelerine katlama, apışıp kalmama, karamsarlığa düşmemek. Çile ve zorluklar ne kadar şiddetli olsa da, direnmek ve tünelin ucundaki ışığı kaybetmemektir. Ahirette ise, cennete dereceler ve ebedi saadettir. Zira bu dünyada insanın ayağına bir diken de batsa, sabreden için mükâfattır. "Mü'min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa, Allah bu sebeple onun gü­nahından bir kısmını mağfiret buyurur." (Buharı, Marda, 1.) "Mü'mine bir diken ve daha da küçüğü bile isabet etse, Allah onunla mutlaka bir derecesini artırır, bir günahını ise dü­şürür." (Müslim, IV, 1991)

2.) İlahi ikaz aslında ilahi merhamettir. Zira insan sevdiklerini olası tehlikelere karşı uyarır.  Resulullah (sav) şöyle buyurur: “Allah (cc) iyiliğini dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Fenalığını dilediği kulunun cezasını da, kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye, dünyada vermez.” (Tirmizî, Zühd)

3.) Bir öğretmen çalışkan, düzenli ve ahlaklı talebe ile tembel ve haylaz olanı aynı tutar mı? Bir işveren sadık ve çalışkan işçi ile tembel, uyuşuk ve hain işçiyi aynı tutar mı? Bir ebeveyn itaatkâr, saygılı ve yüz akı evladını, âsi yüz karası ve baş belası olan ile bir tutar mı? Elbette âdil-i mutlak ve mülkün sahibi olan Allah'ta Salih ve itaatkâr kulunu kâfir ve müşrik olanla aynı tutmaz, tutmayacaktır.

4.) Bizim yüz m² bir ev veya dükkânımızdaki kiracı bir ay kira vermezse uyarırız. İkinci ay vermezse tartışırız. Üçüncü ay vermezse onu mülkümüzden dışarıya atarız. Biz, birazcık olan mülkümüzün kirası için bir karşılık bekliyoruz ki, hakkımızdır. İşte uçsuz bucaksız yeri, göğü ve içindekileri bize ihsan eden Rabbimiz de, buna karşılık bizden kulluk istemektedir. Nimetlere karşılık şükredip kulluğun hakkını vermek de rabbimizin bizdeki hakkıdır. Aksi halde birkaç uyarıdan sonra bir felaketle helak edebilir.

5.) Binaların sağlam yapılması, malzemeden çalınmaması, zemin etütleri ve yapı kontrollerinin eksiksiz yapılması konusundaki uyarılar elbette önemlidir. Ancak mülkün sahibini devre dışı bırakacak şekilde yapılan yorumlar en az o felaketler kadar felaket bir gaflettir. Corona, Ebola vs. virüslere, sel, heyelan vs. felaketlere karşı tedbirleri alalım. Ancak dünyalık felaketlere karşı bin bir tedbir alırken, ebedi olan cehenneme düşme ve cenneti kaybetme tehlikesine karşı tedbir almamak, depremden de virüslerden de, kuraklık, kıtlık, vs. tehlikelerden de çok daha büyük bir felakettir. Mevla’m ders ve ibret almak nasip eylesin. Subhaneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

27.03.2020 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Ömrümüz Ramazan Ahiretimiz Bayram Olsun

Gelin Zalimlere Dur Diyelim

Yüce Değerler Kaynağı LEYLET-UL KADR

Derin Güçlerin Hipnozları mı İlahi Ordular mı?

Evde Ramazan’a İTİKAF Bereketi

LBGTİ+ Lanet Sebebidir

Yaşlılar Rahmet mi Azap mı?

Ramazan Eve Sığar (mı?)

Huzur da İslam’dadır Şifa da

Kun… Fe Yekûn.

La Galibe İllellâh

Ne Büyüksün Ey İslam 2

Ne Büyüksün Ey İslam!

Müzik Dans Değil Dua

Korona Virüs Sadece Öldürmek İçin Gelmedi

Batıda Corona Cana Minnet

Yaşlılara Corona Budamı

Güneş Batıda Batar

Batı Nesiller Bataklığıdır

Batı İnsan Haklarının Neyi Olur

Ey Zalimler! Kaybedecek ve cehenneme sürüleceksiniz

Ayıdan Post Gavurdan Dost

Büyük Fırsat Üç Aylar

Cemaatler Göreve

Adaletin Bu mu Dünya?

Gün Bir Beraber Olma Günüdür

Şehit İmam Hasan el Benna

Şehitler Ölmez Ümmet Yıkılmaz

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta 2

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta

Her musibette çok hikmetler ve ikaz da vardır

Depremi Önceden Tespit

Kadın Düşmanı Batı Sözleşmesi

Kadın şiddeti

TOKİ Faiz Yerine Vadeli Satış Yapsın

Dost Dostu Isırmaz

Mekkeler Fetih Bekliyor

Katil Süleymani’nin Katli

Birlik Ama Nasıl? 2

Zamanlar ve mekânlar üstü bir silah DUA

Müslüman Etkilenmez Etkiler

Milli Kumar Piyango vs.

Kelime katliamları ve israf (Black Friday)

Anne baba hizmetçi değil efendidirler

Acemi Yuvanın Temeli Çürük Olur

Mücahitler Neden Müteahhit Oldu

Mücahitler neden müteahhit oldu

Kadem ve sayın yetkililer! yanlış yapıyorsunuz

Müzmin bekârlar diyarı batı 2

Bağdadi Öldürüldü mü?

Müzmin Bekârlar Diyarı Batı

Batasıca batı rüyası nereye kadar

Bilek Gücü Yetmez Dua Gücü De Lazım

Birlik rahmet bölünmek felakettir.

Bölen ve bölünen

Bir Şii’nin İtirafı

Neden Vekâlet Orduları?

Deprem İlahi İkaz

VaÜmmetaaah!!!

Kesintisiz islam eğitimi

Ayı Sevmesi Aslında Felakettir

Batı Batı Dedikleri

Ümmetin Kalesi Filistin

Cennetten bir köşe karadeniz

ABD vs. Batılılar Dost Görünümlü Azılı Düşmanlardır

Mutsuzlar Diyarı Batı 2

Mutsuzluklar Diyarı Batı

Osmanlıda Evlilik Kanunu

İstikamet Kolay Değil

Bayramlarımız Bayram Olacak Bir Gün

Hac Ama Nasıl?

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Danışıklı döğüş 2

Birlik olmadan felah olmaz

Batı Virüsü Dünyevileşme 2

Batı virüsü dünyevileşme

Dine karşı modernizm

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 5

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 4

İhvanı müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

İhvanı Müslimin’in Çizgisi

İslam zilleti değil izzeti emreder

Şiileştirme tam gaz devam

Kudüs Tüccarı Şia 2

Kudüs Tüccarı Şia

Zulüm Bittiğinde Bayramlarımız Bayram Olacak

Zekât = Hikmet Bereket

Avrupa’da Ramazan 4

Avrupa’da Ramazan 3

Avrupa’da Ramazan 2

Avrupa’da Ramazan

Ramazanımızı Rahat Bırakın

Ramazanı Ramazan Yapalım

Ramazana Hazır mıyız?

Münâcât

Cemaat Olmak Farzdır

Allah (cc) Var Gam Yok

Değiştirmezseniz Değiştirilirsiniz