11 Temmuz 2020 Cumartesi
Mü'minin özellikleri (8)

Mustafa Şimşek

Mü'minin özellikleri (8)

Geçen haftalardaki yazılarımızda mü'minun suresinin ilk ayetlerinden bahsetmiştik bu haftada yine 10. Ayete değinip bitireceğiz inşallah. 10.İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır; Bu ayette'de yine rabbimiz bizlere müjde vermekte, geçen haftalarda yazdığımız ayetlerle alakalı onları uyguladığımız taktirde cennet varisi olacağımızdan bahsedilmektedir.

1. Mü'minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Burada ALLAH'IN müslümanlara bir vaadi var kuşkusuz bir sözdür bu aynı zamanda bu kurtuluş hem dünyevi hemde uhrevi bir kurtuluştur. Mümin sahip olduğu vasıflar sebebiyle, dünya hayatında da felah ve kurtuluş içerisinde yaşar.

2. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar namazlarını hatasız eksiksiz kılarlar, onlar namazlarını dini ayakta tutma bilinci ile kılarlar. Kalbi ALLAH'IN huzurunda bulunmanın heybetiyle titrer ve derinden ürperir mü'min kişi.

3.Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; Kendilerini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmenin iyi bir müslümanın ahlakı olduğunu bilirler.

4.Onlar zekatı verirler. İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Hayatı tek başına geçirmesi pek mümkün değildir. İslam Dininin toplum içinde insanları birbirine kaynaştırmak, zenginle fakir arasında bulunan maddi ayrımı en aza indirerek sosyal adaleti gerçekleştirmek, yaşam bulunan hayatı mutluluğa sevk etmek üzere getirdiği düzenlemelerden biri ve en önemlisi de zekâttır. Sözlükte "artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü" anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir. Zekat var olduğu sürece toplumda ekonomik uçurumlar meydana gelmez.

5. İffetlerini korurlar;

6. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir.

7. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar böyleleridir. Mü'minin bazı özelliklerinden bahsetmiştik. Mü'minin edep yerlerini sakınması toplumun ve neslin devamlılığı için , aile ve toplum 'un korunması açısından çok çok önemlidir.

Eğer bir toplumda şehvet ve arzular sınır tanımıyorsa o toplum bozulma ve çözülmeyle karşı karşıya kalmıştır. Yuvanın ve neslin hiçbir temini ve güvenliği kalmamıştır toplumsal yapının en önemli kolonlarına dinamit takılıp ateşlenmiştir patlaması an meselesidir. Böyle bir toplumda çocuklar anne ve babalarını tanımıyor başına buyruk hareket ediyor heva ve heveslerine göre yaşıyorsa, bireylerin sağlıklı yetişmesi mümkün değildir.

Ancak insanlar olarak fıtri istek ve arzuların olması ve ve bunları karşılaması kadar daha tabii bişey yoktur bu da ancak nikahlı kendilerine helal olan kişilerle ancak mümkündür aksi bir düşünce ve eylem kesinlikle kabul edilemez. Bu şekilde bireyler sadece isteklerini karşılamış olmayacak aile ve toplumun felahı için de bir yapı inşa etmiş olacaktır.

8.Yine o müminler emanetlerine ve ahidlerine sadakat gösterirler; Ayetteki emanet meselesine hem insanlara korunması ve esirgenmesi için bırakılan nesneler, riayet etmesi gereken sözleşmeler gibi maddi ve manevi emanetleri kapsadığını hemde Allah'ın bizlerden istediği, imanla alakalı olan kulun uymayı taahhüt ettiği ilahi hükümleri kapsadığını belirlerler. Buna göre mesela birine korunması için bırakılan mal gibi Allah'ın mü'minden yerine getirmesini istediği namaz, oruç vb. İbadetler de birer emanettir.

Fert ve toplum olarak emanetlerine ve sözlerine bağlı kalırlar. “Emanet” yalnız mal, para ve eşyalara ait bir durum değildir. Bütün şer’î teklifler, Allah’ ait haklar, kullara ait haklar, vekaletler, velayetler, memuriyetler de emanetlerdendir. Ve onlar ki, namazlarına devam ederler.

9)Onlar ki, namazlarını mekanik hareketlere dönüştürmeden, okuduklarını anlayıp özümsemeye çalışarak vaktinde ve gereği gibi, dikkatle ve özenle, mümkün mertebe cemaatle birlikte kılarlar; beş vakit namazı hayatın merkezine yerleştirerek, onun temel özellikleri ve ana görevini her türlü aşınmaya, pörsümeye karşı titizlikle korur ve böylece, Allah ile aralarındaki gönül bağını sürekli canlı tutmaya çalışırlar.

10. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Varis olanlanlar tüm bu Allah'ın emir ve yasaklarını, istediklerini yerine getirdikten sonra Rableri katında gerçekten müjdelenen ödüllendirilen kişiler kast edilmektedir. Hepimizin bildiği gibi Rabbimden gelen lütuflar ve ikramlar insanoğlunun tasavvur edeceğinden çok fazlasıdır , varis olanlar sadece bu dünyayı veya ahiret hayatını mı kapsıyor?

Hem bu dünyadaki hayatımıza hemde ebedi olan ahiret hayatını kapsıyor kimin amacı ve gayesi Allah rızası olursa Allah onun hem dünya hemde uhrevi işlerini halleder, kiminde amacı dünyalık olursa Allah o kişiyi hem bu tarafta hemde ahiret hayatında rezil edecektir şüphesiz.Rabbim ayaklarımızı sabit tutsun bizi felaha kavuşan kullarından eylesin...

16.11.2019 (Mustafa Şimşek)

DİĞER YAZILAR

Daha Güzel olabilirdi

Delilik buysa kanimizda var

Dersler çıkarılmalı

Zamanı fırsat bilmek

Coronavirüs miladımız olsun

Şimdi şartlar eşit

Karaborsacılık

Mescidlerin önemi

İyilik yapmak için karun kadar zenginliğe gerek yok

Unuttuğumuz sünnetleden (istihare)

Nefis muhasebesi

Piyango kumardır kumar ise kesin olarak haramdır

Noel ve yılbaşı

Suni yetimlik

Başörtüsüne dokunulamaz

Mü'minin özellikleri (7)

Mü'minin özellikleri (6)

Mü'minin özellikleri (5)

Mü'minin özellikleri (4)

Mü'minin özellikleri (3)

Mü'minin özellikleri (2)

Mü'min'in özellikleri

Cehaletimiz ilimsizlikten degil hilimsizlikten

Söylediklerimizle de imtihan oluyoruz

Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker

Kıraathane mi ? Batakhane mi ?

Kurban Rabbe Yaklaşmaktır

Aile ve toplum eğitimi

Zan haneye tecavüzdür...

Ters giden birşeyler var

Çocuklar en büyük yatırım aracımızdır

Riya

Kibir

Kadir Gecesi

İtikâf

Mağfiret

Bağımlılıklarımız

Ramazan ziyafet değil ibadet ayıdır

İslami Düğün anlayışımız sıfır

Müflis

Bozduğumuz Kavramlarımız = (İnşallah)

Aslanlar da kedigillerdendir

Yalan

Ramazan'a Doğru

Kadın Eşit Değil Eştir

Siyasi İşler

Haset

Çok az şükrediyoruz

Kardeşlik bedel ister

Noel ve Yılbaşı

Aile

Piyango haramdır Milli falan da değildir

Sağlık ve boş vakit

Ülfet

Güzel Ahlak (1)

Neden Amel etmiyoruz ki?

Yüksek uçan alçak düşer

Asosyal medya

Ölüm'ü bilip ölmeyecek gibi yaşamak

Eleştiri ahlakı

Günahları ifşa ve Tecessüs

Müslüman'ın parayla münasebeti

Ne istiyorsunuz bu gençlerden

İmtihan ve Sabır

Ticaret ahlakı

Kendine Bir İyilik Yap