27 Mayıs 2020 Çarşamba
Mü'minin özellikleri (4)

Mustafa Şimşek

Mü'minin özellikleri (4)

 Daha önceki haftalardaki yazılarımızda, Mu'minun suresinin ilk ayetlerine değinmiştik bu hafta da yine 4. Ayet e değineceğiz inş. Onlar zekatı verirler. İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Hayatı tek başına geçirmesi pek mümkün değildir. Sosyal bir varlık olan insanoğlu diğer insanlarla beraber bir toplumu meydana getirirler.

Toplumlar ise sosyal adaletin gerçekleştirilmesiyle daha sağlam bir yapıya bürünürler. İnsan topluma toplum birlik ve beraberliğe muhtaçtır. İslam Dininin toplum içinde insanları birbirine kaynaştırmak, zenginle fakir arasında bulunan maddi ayrımı en aza indirerek sosyal adaleti gerçekleştirmek, yaşam bulunan hayatı mutluluğa sevk etmek üzere getirdiği düzenlemelerden biri ve en önemlisi de zekâttır.

Sözlükte "artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü" anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir. Zekat var olduğu sürece toplumda ekonomik uçurumlar meydana gelmez. Zekat var oldukça ekonomik anlamda bireylerin yaşam tarzları birbirlerine yaklaşır.

Bu sebeple zekat toplumu korumada çok önemli bir kalkandır. Zekat, Müslümanların her yıl ödemesi gereken “varlık vergisi”dir. Zekat, gelirin değil,.varlığın vergisidir. Gerçekte zekat, “vergi” nin tam karşıtı değildir. Çünkü “vergi” nin salınışı, alınışı ve kullanımı zekattan farklıdır. Zekat, sadece varlığı olanlardan yoksullara doğrudan kaynak transferini öngören bir yardım sistemidir.

Zekat Kur’an-ı Kerim’de çok sayıda surede namaz ile birlikte zikredilmiştir. Bu durum, namaz ile zekat arasında sıkı bir ilişkinin delili olarak kabul edilmektedir. Zekat, islam inancına göre, herkesin sahip olduğu mal ve paradan, her yıl yoksullara dağıtmakla görevli olduğu “kırkta bir hisse”dir. Mali bir ibadet olan zekat, yılda bir defa, Müslümanın malından Allah’ın tayin ettiği bir miktarın verilmesiyle yerine getirilir.

İslam inancına göre zekat, malda hem bereket ve artmaya yol açar hem de temizliğe, helalliğe sebep olur. Kur’an’da birçok defa, namazdan sonra zekatın da verilmesi emrolunmuştu. Bakara suresinde 5 defa, “Namazı dosdoğru kılınız, zekatı veriniz” buyurulmuştur. Nur suresinin 56. ayeti bu konuda Allah’ın müjdesini, müminlere iletmektedir: “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, o Resul’e itaat edin. Ta ki ilahi rahmete kavuşturulasınız.

” Zekât Allah’ın (c.c.) bizlere emrettiği bir ibadettir -Zekât İslamın beş esas şartından biridir. -Zekât malı bereketlendirir. -Zekât toplumsal problemlerin en aza indirilmesine vesiledir. -Zekât fakirlerin daha fakir hale gelmemelerini sağlayan önemli bir yardımlaşmadır. -Zekât verirken incitmemeli, rencide etmemeliyiz. -Zekât verirken sadece Allah’ın rızasını hedeflemeli, hiç kimsenin tebrikini veya teşekkürünü beklememeliyiz.

-Zekât mutlaka fakire aktarılmalıdır. -Zekât ana, baba, dede, nine, erkek ve kız evlat, erkek ve kızımızın evlatları (torunlara) verilmez. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın, ibadetlerimizi tam anlamıyla yapan kullarından eylesin inş...

12.10.2019 (Mustafa Şimşek)

DİĞER YAZILAR

Dersler çıkarılmalı

Zamanı fırsat bilmek

Coronavirüs miladımız olsun

Şimdi şartlar eşit

Karaborsacılık

Mescidlerin önemi

İyilik yapmak için karun kadar zenginliğe gerek yok

Unuttuğumuz sünnetleden (istihare)

Nefis muhasebesi

Piyango kumardır kumar ise kesin olarak haramdır

Noel ve yılbaşı

Suni yetimlik

Başörtüsüne dokunulamaz

Mü'minin özellikleri (8)

Mü'minin özellikleri (7)

Mü'minin özellikleri (6)

Mü'minin özellikleri (5)

Mü'minin özellikleri (3)

Mü'minin özellikleri (2)

Mü'min'in özellikleri

Cehaletimiz ilimsizlikten degil hilimsizlikten

Söylediklerimizle de imtihan oluyoruz

Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker

Kıraathane mi ? Batakhane mi ?

Kurban Rabbe Yaklaşmaktır

Aile ve toplum eğitimi

Zan haneye tecavüzdür...

Ters giden birşeyler var

Çocuklar en büyük yatırım aracımızdır

Riya

Kibir

Kadir Gecesi

İtikâf

Mağfiret

Bağımlılıklarımız

Ramazan ziyafet değil ibadet ayıdır

İslami Düğün anlayışımız sıfır

Müflis

Bozduğumuz Kavramlarımız = (İnşallah)

Aslanlar da kedigillerdendir

Yalan

Ramazan'a Doğru

Kadın Eşit Değil Eştir

Siyasi İşler

Haset

Çok az şükrediyoruz

Kardeşlik bedel ister

Noel ve Yılbaşı

Aile

Piyango haramdır Milli falan da değildir

Sağlık ve boş vakit

Ülfet

Güzel Ahlak (1)

Neden Amel etmiyoruz ki?

Yüksek uçan alçak düşer

Asosyal medya

Ölüm'ü bilip ölmeyecek gibi yaşamak

Eleştiri ahlakı

Günahları ifşa ve Tecessüs

Müslüman'ın parayla münasebeti

Ne istiyorsunuz bu gençlerden

İmtihan ve Sabır

Ticaret ahlakı

Kendine Bir İyilik Yap