5 Temmuz 2020 Pazar
Kur'an Her Derde Devadır

Ömer Yavuz

Kur'an Her Derde Devadır

İNSAN, doğumundan ölümüne kadar maddî mânevi çeşitli hastalık ve musibetlerle yüz yüzedir. Vücut binası zaman zaman birtakım ârıza ve zaafiyetleri kendinde misafir eder, bir müddet içinde barındırır.

Allah'a olan imanımızın bir gereği olarak elimize batan bir dikenin Ondan geldiğini biliriz. Her şeyin Onun takdir ve dilemesi ile başımıza geldiğinin şuûru içinde oluruz. Her an, çeşitli vesilelerle imtihana tâbi olduğumuzun id-raki içinde bulunuruz. Fakat bir an önce de ondan kurtulmak, eski dinç halimize ve sağlığımıza kavuşmak için çeşitli çarelere başvururuz. Bu kendi sağlığımız için önemli olduğu gibi, aynı zamanda Allah'a olan tevekkülümüzün de bir icabıdır.

Bu gerçeği Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle ifade ederler:

'Ey Allah'ın kulları! Tedavi olun. Cenâb-ı Hak her dertle birlikte şifasını da yaratmıştır. Yalnız bir derdin devası yoktur; o da ihtiyarlıktır.'

Yine başka bir hadiste bu husus değişik bir ifade ile şöyle bildirilir:

'Cenâb-ı Hak verdiği her hastalık için bir de ilâç yaratmıştır.'

Peygamberimizin (a.s.m.) bu teşvik ve tavsiyesi dilimizde bir atasözü halinde ifade edilmiştir.

'Derdi veren Allah dermanı da verir.'

Evet, et ve kemikten meydana gelen vücudumuzun ârızasını gidermek için uğraşırken, şifa kaynağını da bil-memiz gerekir.

Mü'minin dünya ve âhiret hayatını düzenleyen ve onun bütün ihtiyaçlarının gerçek kaynağı olan İlâhî Kelâm, ruhî ve bedenî yaraları için en büyük bir şifa hazinesi ve nurlu bir eczanedir. Kur'ân'ın mü'minler için bir şifa ol-duğunu Yüce Rabbimiz şöyle bildirir:

'Biz Kur'ân'dan öyle âyetler indirmekteyiz ki, mü'minler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise ancak sapıklı-ğını arttırır.'

Bu âyet-i kerîmenin tefsirinde Merhum Elmalılı, özetle şöyle der:

Burada dünya, çeşit çeşit dert, hastalık, belâ ve sıkıntılarla dolu bir hastaneye, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir tabibe, Kur'ân da şifa dağıtan bir devaya, âfiyet veren bir gıdaya benzetilmektedir.

Ruhî ve ahlâkî birer hastalık olan küfür, nifak, zulüm, isyan, düşmanlık, hırs, ümitsizlik, tembellik, cehalet, taklit, taassup ve kötü niyete karşı Kur'ân'ın bir şifa ve rahmet olduğu şüphesizdir. Bundan başka maddî tıbbın âciz kaldığı birçok bedenî hastalıklara karşı da Kur'ân'ın şifa veren özelliği herkesçe bilinmektedir.

Aynı âyetin izahında Fahri Râzi, Kur'ân'ın tamamen mü'minlere şifa olduğunu söyledikten sonra Kur'ân'ın hem ruhanî, hem de cismanî hastalıklara şifa olduğunu belirtir ve şu tasnifi yapar:

Ruhânî hastalık, sapık inanç ve kötü ahlâktır. Sapık inanç ve çirkin huyların akıl ve kalblere attığı şüphe ve kirleri Kur'ân temizler ve tedavi eder. Bedenî hastalıklara şifa olması da, Kur'ân'dan okunan bazı âyetler, başka yerlerde şifası bulunmayan pekçok hastalıklara deva olur. Şu hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi, 'Bir kimse Kur'ân'ı vesile ederek Allah'tan şifa istesin de Allah ona şifasını vermesin; bu mümkün değildir.'

Bediüzzaman'ın da dediği gibi, 'Kur'ân hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattır, hem şeriattır, hem sadırlara şifa, mü'minlere hüdâ ve rahmettir.'

Bu hakikatler ışığında mü'minin tek şifa ve rahmet kaynağının Kur'ân olduğu bir defa daha anlaşılır. İnsan İlâhî dergâha yönelirken muhakkak ki Kur'ân'ın şifa dağı-tan hazinesinden içecektir. Onunla aklını ve ruhunu tedavi ettiği gibi, kendisine bir emanet olarak verilen vücudunu da unutmayacaktır.

Çünkü Peygamberimiz (a.s.m.), 'En hayırlı ilâç Kur'ân'dır' buyurmuş ve mü'minleri bu İlâhî kevserden içmeye dâvet etmiştir.

Bu âb-ı hayat çeşmesinden Peygamberimiz (a.s.m.) içtiği gibi, Sahabiler de içmiştir. Nitekim hadis kitaplarında yer aldığına göre, Peygamberimiz (a.s.m.) bedenî hastalık-larla birlikte, cin çarpması, göz değmesi gibi birtakım ruhî hastalıklar için başta Fâtiha ve Kul Eûzü Sûreleri olmak üzere, Âyetülkürsî ve Âmenerresûlü gibi âyetleri okumuş ve okunmasını tavsiye ederek, bu çeşit hastalıklar için Allah'tan şifa istenmesini bildirmiştir.

Yine Buharî'de kaydedildiğine göre, Sahabe-i Kiramdan bazı zatlar tedavisinden ümit kesilen bir kabile reisine Fâtiha Sûresini okumuşlar, hasta Allah'ın izniyle şifa bulmuştur.

Bu arada tedavisi gereken, şifası aranması icap eden en büyük hastalığın, mânevî hastalık olduğu da unutulmamalıdır. Çünkü her zaman bu hastalıkla iç içeyiz. Bu derdi yok eden ilâcı ihmal ettiğimiz an, işte o zaman asıl felâket başlamış demektir. Mü'minin asıl derdinin ve derdi giderecek dermanın neden ibaret olduğunu Peygamber Efendimiz (a.s.m.) çok veciz bir şekilde şöyle dile getirir:

'Derdinizi ve o derdin dermanını göstereyim mi? Dik-kat ediniz, derdiniz günahlar, dermanı ise istiğfardır, Allah'tan af dilemektir.'

İşte, insanın bir an önce tedavisine koşması gereken rahatsızlığı; şüphe ve günahların kalb ve ruhta açtığı yaralardır. Bunlar tedavi edilmezse, zamanla mânevî küçük bir yılan olarak devamlı kalbi ısırır; insanı ıstırabın biri-sinden alıp öbürüne sürükler.

Bu çeşit kalbî hastalıklara devamlı şifa ve rahmet Kur'ân'dır. Yunus Sûresinde Kur'ân'ın bu özelliği şöyle belirtilir:

'Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalblerde olanlara bir şifa, inananlara doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir.'

Bu şifa hazinesinden maddî, manevî yaralarımız, sosyal ve millî dertlerimiz için ne kadar ve ne nisbette 'ilâç' almaya devam edersek, asıl huzur ve mutluluğa adım atmış oluruz.

23.08.2019 (Ömer Yavuz)

DİĞER YAZILAR

Zeyd Bin Harise (r.a.) Kimdir?

Utbe İbni Gazvan (ra) Kimdir?

Abbas Bin Ubâde (r.a.) Kimdir?

Üsame Bin Zeyd (r.a.) Kimdir?

Yasir Bin Amir (r.a.) Kimdir?

Cafer-i Tayyarın hayatı

Gaziantep fiziksel olarak hazır değil!

Süper lig heyecanı başlıyor

Komşular üç kısımdır

Bu deve burda ölecek

Yarın gel, cevabını al!..

İnsan,ruhu ile insandır

Amellerin kabul edilmesi, niyete bağlıdır

Mide haram ile dolarsa!..

Günahtan daha şer olan şey!

İnsanları yanından uzaklaştırdı

Dînimi öğrenmek istiyorum

Kilitlenmenin Sebepleri

Tarihin en büyük hâdisesi: İslamiyetin doğuşu

Amellerin en zoru!

Kim Cenneti Talep Ederse

O bizden aldığını fakirlere dağıtacak

Kuranda Cennet

Abdurrahman Bin Avf (r.a)

İslamda Yol Arkadaşı

İnkarcılar

Hazırlıklı Ol

Kendini kurtarmaya bak

Sünnet, nafile ve adak

İslamda "Selam"

İslamda dilin günahları

İslamda uyku adab-ı

Kur-an ve İnsicam

Kur'an ve Hafızlık Eğitimi

Besmele dua ve anahtardır

Gıybet tececsüs

Kâfir Kimdir?

Sünnetin Önemi

Din, sevgi ve kulluk

Allah korkusundan gözyaşı akıtmak

İslam'da Dilin Günahları

Bir Kur'ân üslubu: Yumuşak söz

Surelerdeki Eşsiz Ahenk

Kur'anda Bütünlük

Yatağa girmeden dua okumak

Kur'an Tencîminin Özelliği

Türkçe Kur 'an olur mu?

Kur'ân-ı Kerime Bakış

Kur'ân'a Gösterilen Gerçek Saygı

Kur'ân'ı Dinleme Zevki ve İbadeti

Hıfz-ı Kur’ân Mucizesi

Mü'mine Güzellik Yaraşır

Besmele Bir Dua ve Anahtardır

Şu Dağlar Olmasaydı

Küçük Hafız Kız

İyi Performans

Karada ve Denizde Fesat

Kalpler katılaşmasın

Kuranda 40 yaşın önemi

Kalpler katılaşmasın

Gazişehir ayağa kalktı

Kur'ân'da Ahlak Esasları

Kur 'an Mesajı

Kuran'da Sivrisinek

Yuvaların en zayıfı

Gazişehir’de start verildi

Bizim gibi milletler

Yer ve göklerin âyetleri

Transfer zamanı

SÜPER LİG’DEYİZ

Süper Lig AŞKINA!

Gazişehir Geliyor

Asıl hedef fazilet

Umudumuz Karabükspor

Kur'an nasıl okunmalı?

Play-Off Aşkına

Bu âyet kimi anlatıyor?

Play-Off Hesapları

Allah’a "Şükür"

Gazişehir’e “UYARI”

Kur'ân'ı ibret için okumak

Gazişehir’in Final Haftaları

Zayıf Oyun ve Üç Puan

Gazişehir Rüzgarı

Kazanırsak, her şey yeniden başlar

Ruhumuzu Kaybettik

Gazişehir’e “DESTEK ZAMANI”

Galibiyet Aşkına…

Oynadık ve Kazandık

Çözülmesi Gereken Sorunlar Var

Antepspor tükendi

Gazişehir Zamanı…

Averaj Maçı Olabilir

Yok Olan Bir Takım! Gaziantepspor …

Gazişehir'e destek zamanı

İyi Başlamak Önemli

Yeni Sezon,Yeni Kadro

YENİDEN...

Gaziantepspor'da yeni dönem

Gazişehir Turu Araladı