26 Şubat 2020 Çarşamba
Kıraathane mi ? Batakhane mi ?

Mustafa Şimşek

Kıraathane mi ? Batakhane mi ?

Kıraathane osmanlı döneminde insanların boş vakitlerinde bu ortamlara gelerek kendilerini geliştirecek ilmi ve fenni limleri okuyup araştıracakları ortamlar olarak kurulmuş olup, insanların boş vakit geçirmelerini engellemek ve tembellikten alıkoymak üzere kurulmuş sosyal ortamlardır. Kıraat Arapça bir kelime olup , okuma, kıraathane ise okunan mekan anlamındadır.19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başlarında okunmak üzere gazete, dergi ve kitap da bulunduran kahvehanelere bu isim veriliyordu.

Buralarda başka kahvehanelerde olduğu gibi oyun oynanmaz, dergi, kitap ve günlük gazete okunur, sanat ve siyaset konularında sohbet edilirdi. Sanatçıların, edebiyatçıların ,bilimadamlarının ve halkın her tabakasından insanın günün belli saatlerinde mutlaka uğradığı mekanlar idi. Sonradan bütün kahvehaneler bu adla anılmaya başladı. Bugün kahvehaneler artık eski önemlerini kaybettiler. Günümüz kahvehanelerinin çoğu yalnızca tavla ve kâğıt oyunlarının oynandığı, insanları okumaktan ve araştırmadan alı koyacak ne varsa içine doldurulduğu yerler haline geldi ne yazık ki.

O dönemlerde kıraathaneler cami ve mescidlere yakın yerlerde olup namaz vakitlerini beklerken, hem dinlenmek, hemde o esnada boş durmamak adına birşeyler okumak adına' da uğradıkları yerlerdi. Ama şu an ne yazık ki sabahtan akşama kadar boş boş oturulan çayına, kahvesine sabahtan akşama kadar o mekanlarda oturup, boş boş vakit geçirilecek yerler haline geldi. Kıraathaneler şuanki durumda insanları maddi ve manevi boşluğa itip, aile ve toplumsal bağları yok edip yıkacak batakhanelere dönüştü, ve hızla dönüşmeye de devam ediyor. kıraathaneler geriden gelen nesiller için ciddi tehlike arz etmektedir. Bu anlamda belediyelerimize, il ve ilçe müftülüklerimize çok iş düşmektedir.

Bu ortamları ıslah etme ve eski dinamizmine ulaştırma, ilim ve irfan mekanları haline getirmeyi vazife bilmeli, bu ortamların denetimi sıklaştırmalıdır. Buralar' da vakit geçiren insanlar aile' lerini ihmal edip onların ihtiyaçlarına cevap Verememekte aile ve toplumsal bağlar yok olup gitmektedir ne yazık ki.

Herşeyden önemlisi bu ortamlarda boş vakit geçirilip nice ömürler heba edilip, hem bu dünya hayatlarını, hem de ahiret hayatlarını mahfetmektedirler. Bu konuyla alakalı PEYGAMBER EFENDİMİZ(s.a.v) bizlere hitaben şöyle buyurmaktadır.

“Kıyamet gününde Âdemoğlu Rabbinin huzurunda şu beş konuda sorguya çekilmedikçe ayağını kıpırdatamayacak (mahşer meydanından ayrılamayacak): 1. Ömrünü nerede / neyin peşinde tükettiği, 2. Gençliğini nerede / neyin peşinde harcadığı, 3. Malını nereden kazandığı, 4. Malını nereye harcadığı, 5. Bilgisinin bulunduğu konularda nasıl davrandığı.” (Tirmizî, “Ebvâbu sıfati’l-kıyâme ve’r-reqâiq”, 1) Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın, ömrümüzün her dakkasında ALLAH'A layık bir kul olarak yaşamayı vazife bilenlerden eylesin ...

20.08.2019 (Mustafa Şimşek)

DİĞER YAZILAR

İyilik yapmak için karun kadar zenginliğe gerek yok

Unuttuğumuz sünnetleden (istihare)

Nefis muhasebesi

Piyango kumardır kumar ise kesin olarak haramdır

Noel ve yılbaşı

Suni yetimlik

Başörtüsüne dokunulamaz

Mü'minin özellikleri (8)

Mü'minin özellikleri (7)

Mü'minin özellikleri (6)

Mü'minin özellikleri (5)

Mü'minin özellikleri (4)

Mü'minin özellikleri (3)

Mü'minin özellikleri (2)

Mü'min'in özellikleri

Cehaletimiz ilimsizlikten degil hilimsizlikten

Söylediklerimizle de imtihan oluyoruz

Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker

Kurban Rabbe Yaklaşmaktır

Aile ve toplum eğitimi

Zan haneye tecavüzdür...

Ters giden birşeyler var

Çocuklar en büyük yatırım aracımızdır

Riya

Kibir

Kadir Gecesi

İtikâf

Mağfiret

Bağımlılıklarımız

Ramazan ziyafet değil ibadet ayıdır

İslami Düğün anlayışımız sıfır

Müflis

Bozduğumuz Kavramlarımız = (İnşallah)

Aslanlar da kedigillerdendir

Yalan

Ramazan'a Doğru

Kadın Eşit Değil Eştir

Siyasi İşler

Haset

Çok az şükrediyoruz

Kardeşlik bedel ister

Noel ve Yılbaşı

Aile

Piyango haramdır Milli falan da değildir

Sağlık ve boş vakit

Ülfet

Güzel Ahlak (1)

Neden Amel etmiyoruz ki?

Yüksek uçan alçak düşer

Asosyal medya

Ölüm'ü bilip ölmeyecek gibi yaşamak

Eleştiri ahlakı

Günahları ifşa ve Tecessüs

Müslüman'ın parayla münasebeti

Ne istiyorsunuz bu gençlerden

İmtihan ve Sabır

Ticaret ahlakı

Kendine Bir İyilik Yap