15 Ekim 2019 Salı
Kibir

Mustafa Şimşek

Kibir

Kibir, insanın kendini ispatlama çabasıdır.

Kibir: Büyüklenmek, büyüklük taslamak, kendini başkalarından daha iyi görmek, insanlara tepeden bakmak, başkalarını küçük görerek kendi nefsini büyütmek anlamlarına gelmektedir.

Kibir, manen boş insanların kendini İspat etme ve gösterme çabasıdır.

Kibir, elindeki mal, imkân ve güzelliklerden dolayı veya ilminden dolayı ortaya çıkmaktadır.

İlim insana tevazu veya hikmet kattığı zaman ilimdir, ilim insana kibir kattığı zaman o ilmin faydasını bırakın başına bela olacaktır.

Şeytana ait bir özellik olan kibir, onun Hz. Âdem’e secde etmesini engellemişti. Cenab-ı Allah bunu Kur'ân-ı Kerim'de şöyle anlatmaktadır:

"(Hz. Âdem’e) secde etmekten yalnızca İblis kaçındı. Kibirlendi ve kâfirlerden oldu" (el-Bakara, 2/34).

Allah insanların tümüne ayrı ayrı güzellikler vermiştir. Bunları diğerleriyle kıyas etmek kadar saçma ve aptalca bir şey yoktur.

Herkesin elinde olan imkân ve güzellikler veya imkânsızlığı Rabbinin ona has kıldığı ve ona yakıştırdığı güzelliğidir bunun kıyası kesinlikle söz konusu olamaz.

Hasbel kader çok mal varlığın veya elinde imkânının olması senin tepeden bakmanı gerektirmiyor, nitekim mal mülk Allah'ındır istediğinde alır hiçbir şey olursun veya Allah lütfetmiş sana üstün zeka vermiş çalışmış ilim sahibi olmuşsundur.

Bu ilim sana tepeden bakma büyüklük taslama hakkını hiçbir zaman vermiyor.

Küfür ve inkârın en önemli sebebi kibirdir. Bunu Hz. Âdem (a.s)'ın kıssasında görmek mümkündür. Nitekim şeytan'ın kibrinden dolayı isyanından sonra, inkâr ve isyan edenlerin çoğu kibir nedeniyle isyan etmişlerdir.

Hz. Musa'nın apaçık delilleri karşısında Firavun inkâr etmişti. "Sonra da Musa'yı ve Harun'u, firavun ve topluluğuna mucizelerimizle gönderdik. Fakat onlar, kibirlendiler ve suçlu bir kavim oldular" (Yûnus 10/75).

Kibir inkârda büyük bir rol oynadığından Allah Kuran'ı Kerim de sıkça kibirden bahsetmiştir.

Hz, Nuh (a.s) oğluna vasiyet ederken "iki şeyden seni menederim, biri şirk diğeri kibirdir" buyurmuştur (Ahmed b. Hanbel, I, 170).

Ebu Reyhâne (r,a) Hz. Peygamber (s.a.s)'den şöyle rivayet etmiştir: "Cennete kibirden hiçbir şey giremez". Orada bulunanlardan biri şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü! Ben, kamçımın şaklaması ve ayakkabımın sağlamlığı ile güzel görünmekten hoşlanırım, bu kibir midir?" Hz, Peygamber (s.a.s) "Hayır bu kibir değildir. Allah güzeldir güzeli sever Kibir hakkı küçük görmek ve başı gözü ile insanlarla alay etmektir" (Müslim, İman, 47; Ahmed b Hanbel, lV, 133-134) buyurdu.

Bu hadis-i şerif Hak karşısındaki alaycılık ve inkârın kibir olduğunu anlatmakla birlikte insanlarla alay etmenin kibirden kaynaklandığına işaret etmektedir. Hz. Peygamber yanında sol eli ile yemek yiyen bir adama "sağınla ye" demiştir. Adam "sağımla yiyemiyorum" deyince Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Yiyemez ol; Bu adamın sağıyla yemek yiyemiyorum demesi yalnızca kibrindendir" (Müslim, Eşribe, 107).

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç bir kimse cehenneme girmez; kalbinde hardal tanesi kadar tekebbür bulunan hiç bir kimse de cennete giremez" (Müslim, İman, 147, 148, 149; Ebû Dâvud, Libâs, 26; Tirmizi, Birr, 610; İbn Mâce Mukaddime, 9; Zühd).

Dinimiz İslam; İslam ahlakına ters olan, ahlaki bir yobazlık olan, kibri yasaklamıştır.

Kibirlenmek ve büyüklük taslamak haram olmakla beraber, Allah'ın rahmetinden de kovulma sebebidir.

Kibirli insanın kendinden başka hiç kimse ye faydası olmaz sürekli kendini düşünür, herkesin ve her şeyin kendisinin emrine amade olmasını ister,

Sürekli alkışlanmak ve takdir edilmek isteği vardır tüm gücünü ve enerjisini buna harcar.

Kibirli insan hata kabul etmez eleştiriye kapalıdır her konuda kendisinin daha bilgili olduğunu her şeyi en iyi kendisinin bildiğini bir şekilde insanların gözüne sokar.

Rabbim şeytanın yolu olan kibirden uzak tutsun, Rahman’ın yolundan giden kullarından eylesin inşallah...

14.06.2019 (Mustafa Şimşek)

DİĞER YAZILAR

Mü'minin özellikleri (4)

Mü'minin özellikleri (3)

Mü'minin özellikleri (2)

Mü'min'in özellikleri

Cehaletimiz ilimsizlikten degil hilimsizlikten

Söylediklerimizle de imtihan oluyoruz

Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker

Kıraathane mi ? Batakhane mi ?

Kurban Rabbe Yaklaşmaktır

Aile ve toplum eğitimi

Zan haneye tecavüzdür...

Ters giden birşeyler var

Çocuklar en büyük yatırım aracımızdır

Riya

Kadir Gecesi

İtikâf

Mağfiret

Bağımlılıklarımız

Ramazan ziyafet değil ibadet ayıdır

İslami Düğün anlayışımız sıfır

Müflis

Bozduğumuz Kavramlarımız = (İnşallah)

Aslanlar da kedigillerdendir

Yalan

Ramazan'a Doğru

Kadın Eşit Değil Eştir

Siyasi İşler

Haset

Çok az şükrediyoruz

Kardeşlik bedel ister

Noel ve Yılbaşı

Aile

Piyango haramdır Milli falan da değildir

Sağlık ve boş vakit

Ülfet

Güzel Ahlak (1)

Neden Amel etmiyoruz ki?

Yüksek uçan alçak düşer

Asosyal medya

Ölüm'ü bilip ölmeyecek gibi yaşamak

Eleştiri ahlakı

Günahları ifşa ve Tecessüs

Müslüman'ın parayla münasebeti

Ne istiyorsunuz bu gençlerden

İmtihan ve Sabır

Ticaret ahlakı

Kendine Bir İyilik Yap