20 Ocak 2020 Pazartesi
Kelime katliamları ve israf (Black Friday)

Muhammed Özkılınç

Kelime katliamları ve israf (Black Friday)

Bilindiği üzere bu laikçi sistemi kuranlar, İslami değerler ve mukaddesata dair her şeye karşı bir kin ve hınçları vardır. Her fırsatta bu değerlere karşı operasyon çekerler, algı operasyonlarıyla mukaddesatı kendilerince değersizleştirmek için çalışırlar. “Arapça kelimeleri lügatimizden ihraç etmeliyiz” cümlesindeki 5 kelimeden sadece son kelimenin Türkçe olduğunu unutarak, gülünç duruma düşmüşlerdir.

İslam adına ecdadın kanlarını sebil ettiği bu cennet vatanda, birileri, İslam’ı çağrıştıran tüm simgeleri yok etmeye çalışmışlardır. Bunun için değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez kanunlar çıkarmışlar. İşte onlardan bir madde:“Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi ve hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. (Kanun No: 2590 Kabul Tarihi: 26/11/1934 Yayımlandığı R. Gazete Tarih: 29/11/1934 Sayı:2867)

Dil kurumunun İslam kaynaklı kelime ve ıstılahlarıortadan kaldırma çabaları ise, başka bir komedyadır. Örneğin otobüs için çok oturgaçlı götürgeç, yumurta için tavuksal fırlangaç gibi garip ifadeler bulmaya çalıştıkları rivayet edilir. İngilizce, Fransızca vs. batı kaynaklı kelimeler dilimizi istila ederken, laikçi çevreler sadece Arapça ve aslında İslam kaynaklı kelimelere savaş açtılar.

Tabi kelime kıyımları resmi makamlarla kalmamıştır. Sinema, tiyatro, medya vs. sahalarda da İslam’a ait değere hep kin kusulmuştur. “İnek Şaban ve Ramazan” tiplemeleriyle yıllarca mukaddes aylarla dalga geçilmiştir. Son yıllarda mukaddes aylardan sona kalan üçüncüsüne de “Recep İvedik” tiplemesiyle ayar çekilmeye çalışılmıştır. Tüm bunlar tesadüf olmasa gerek. Bunun sonucu olarak nice aileler bu aylarda doğan çocuklarına bu ayların adını koymaktan çekinir olmuşlardır. Çünkü çocuklarıyla dalga geçilmesini istemiyorlar.

Diğer yanda FETÖ örgütü, “cemaat” ve “hizmet” gibi çok önemli iki kelimeye kıydılar. Küresel derin güçlerin piyonu bir haine de “Muhterem hoca efendi” ifadesini kullanmakla bu üç önemli kelimeyi adeta yasaklı hale getirdiler. “Hoşgörü” “Himmet” vb. ıstılahlar da bu çetenin istismar ettiği kelimelerdendir. Bu hain örgütün ihanetleri elbette sadece bu kelimelerle sınırlı değildir. Ancak konumuz, istismar edilen kimi kelimlerdir. Bir zamanlar bir holdingin “İhlas” ıstılahını istismar edip sonra da katletmesi de bu kabilden bir cinayettir.

İslami ve ıstılah ve kelimeleri katletmede en kadim ve en usta güruh Şia olsa gerektir. “Hizbullah” “Ayetullah” “Ruhullah” “Nasrullah” “Ehli Beyt” “Kebela” “Hüseyn (ra)” “İttihadı İslam” “Vahdetul Ummeh” “Cumhuriyi İslam” “Mehdi” “Masum” “İmamet” vs. Şia’nın çok usta olduğu konulardan biri de düşmana karşı çok güzel sloganlar geliştirip tepe tepe kullanması. İslam ümmetine karşı ise en gelişmiş silahlar ve en derin takiyyeler kullanmasıdır.

İslami ıstılah ve kelime katliamına katılan diğer bir grup da tüm versiyonlarıyla tekfirci gruplardır. “Selefiyye” “Selefilik” “Selefi salihin” “Hilafet” “Halife” “İslam Devleti” vb. nice kelimeler, muasır haricilik diyebileceğimiz “Vahhabilik” kaynaklı kimi gruplar tarafından kıyıma uğratılmıştır. Bu grupların katlettiği en önemli ıstılah ise, “Ehlisünnet” ifadesidir. Bu kelimeyi peynir ekmek gibi kullanan bu çevrelerin, asıl ehlisünnet grup ve mezheplerini tekfir etmeleri de bir başka cinayet ve garabettir.

Şimdi asıl üzerinde durmak istediğimiz konuya gelelim. Sona yıllarda kimi karanlık odaklar, yeni bazı kelimeler üretmeye başladılar. “Kara Cuma” “Efsane Cuma” “Muhteşem Cuma” özellikle Müslümanlar olarak haftalık mukaddes günümüz olan Cuma günü neden karartılmak isteniyor? Neden başka bir gün değil de Cuma gününe “kara” çekiliyor. Bunu kim neden yapıyor? Bunun üzerinde durulması gerekir.

Bu sadece bir isim karartması ve İslami değerlere karşı algı operasyonu da değil. İşin bir de tüketim çılgınlığı boyutu var. Paraya tapan batılıların, kitlelerin cebinden hiç fark ettirmeden para söğüşlemek için geliştirdikleri bu vb. oyunlara karşı uyanık olmamız gerekmektedir. Tabi işin bir başka yönü de Müslümanların Cuma namazından alıkoyma ve ibadetlerine kara çalma girişimleridir. Bu detaylara sonra devam edelim. Subhaneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

 

2.12.2019 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

TOKİ Faiz Yerine Vadeli Satış Yapsın

Dost Dostu Isırmaz

Mekkeler Fetih Bekliyor

Katil Süleymani’nin Katli

Birlik Ama Nasıl? 2

Zamanlar ve mekânlar üstü bir silah DUA

Müslüman Etkilenmez Etkiler

Milli Kumar Piyango vs.

Anne baba hizmetçi değil efendidirler

Acemi Yuvanın Temeli Çürük Olur

Mücahitler Neden Müteahhit Oldu

Mücahitler neden müteahhit oldu

Kadem ve sayın yetkililer! yanlış yapıyorsunuz

Müzmin bekârlar diyarı batı 2

Bağdadi Öldürüldü mü?

Müzmin Bekârlar Diyarı Batı

Batasıca batı rüyası nereye kadar

Bilek Gücü Yetmez Dua Gücü De Lazım

Birlik rahmet bölünmek felakettir.

Bölen ve bölünen

Bir Şii’nin İtirafı

Neden Vekâlet Orduları?

Deprem İlahi İkaz

VaÜmmetaaah!!!

Kesintisiz islam eğitimi

Ayı Sevmesi Aslında Felakettir

Batı Batı Dedikleri

Ümmetin Kalesi Filistin

Cennetten bir köşe karadeniz

ABD vs. Batılılar Dost Görünümlü Azılı Düşmanlardır

Mutsuzlar Diyarı Batı 2

Mutsuzluklar Diyarı Batı

Osmanlıda Evlilik Kanunu

İstikamet Kolay Değil

Bayramlarımız Bayram Olacak Bir Gün

Hac Ama Nasıl?

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Danışıklı döğüş 2

Birlik olmadan felah olmaz

Batı Virüsü Dünyevileşme 2

Batı virüsü dünyevileşme

Dine karşı modernizm

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 5

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 4

İhvanı müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

İhvanı Müslimin’in Çizgisi

İslam zilleti değil izzeti emreder

Şiileştirme tam gaz devam

Kudüs Tüccarı Şia 2

Kudüs Tüccarı Şia

Zulüm Bittiğinde Bayramlarımız Bayram Olacak

Zekât = Hikmet Bereket

Avrupa’da Ramazan 4

Avrupa’da Ramazan 3

Avrupa’da Ramazan 2

Avrupa’da Ramazan

Ramazanımızı Rahat Bırakın

Ramazanı Ramazan Yapalım

Ramazana Hazır mıyız?

Münâcât

Cemaat Olmak Farzdır

Allah (cc) Var Gam Yok

Değiştirmezseniz Değiştirilirsiniz

Seçmen Daha Nasıl Uyarsın

Topyekûn Savaşa Topyekûn Direniş

Batı Kültüründe Çocuk kafeste kuş

Sanal Değil Reel Üç aylar

Büyük Fırsat Üç Aylar

“İhvanı Müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

"Muasır Medeniyet" Balonu

Sevgiye Su-i Kast

Bitmeyen İhanet Diyalog

Tahrifatın Lokomotifi Diyalog

Dine Karşı Din 2

Dine Karşı Din

Batı Rüyasından Ne Zaman Ayılacağız?

Sünnete Saldırı Neden?

Batı Dürüst Öyle mi?

Aklı İpotek Vermek

Bedene Ziyafet Ruha Boykot

İslam Birdir Birliği Emreder

Zaman Müsrifi Müflisdir

Kültürümüz İmanımızın Yansımasıdır

Batılın Simgesi Noel’e Hayır

Bu İntihar Neden

İstikbal İslam’ındır

Manevi Kalkınma Ne Zaman?

Yuva Yıkan Öğütler

Koruyucu Anne 2

Mevlit Musiki Değil Mesaj

Mevlidi Tartışma İrşada Çevir 1

Dünyevileşme Felaketi 2

Dünyevileşme Felaketi

Koruyucu Anne 1

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 3

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 2

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder