8 Temmuz 2020 Çarşamba
İstidat sahibi kıl beni!

Bülent Bilir

İstidat sahibi kıl beni!

Tâ be key arşa çıka âh-ı dil-î nâ şadım

Gökleri ağlata hasretle giden feryadım

Nice bir canı yaka nâle-i âteş-zâdım

Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım

Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

(Ne zamana dek arşa çıkıp duracak?

Şâd olmayan, neşelenmeyen gönlümün âhı!

Hasretle ettiğim feryâd, ne vakte dek gökleri ağlatacak?

Ateşten doğan inleyişim, niceye bir canı yakıp duracak?

Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa sahibi kıl beni;

Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?)

 

Mûr isem şem´ine pervane kılup eyle kabul

Âb isem gevher-i yek-dâne kılup eyle kabul

Seng isem Kâ´be vü kâşane kılup eyle kabul

Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım

Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım.

(Kelebeksem, mumuna karşı pervane hâline getir,

Suysam değer biçilmez inci yap, al katına beni.

Taşsam Kâ´be yap, köşk haline sok, kıymet kat bana.

Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa sahip kıl beni;

Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?)

 

Kâbiliyyet ver eğer vaslına nâ-kâbil isem

Yeniden ver bana sermâyeyi bî-hâsıl isem

Hâlimi kaale bedel eyle eğer nâkil isem

Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım

Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

(Seninle buluşmaya, sana kavuşmaya kaabiliyetim yoksa, kaabiliyet ver.

Elimde, avucumda bir şey kalmamışsa sermaye ver bana.

Yalnızca, duyduğum sözleri naklediyorsam, sözlerimi hâl ile süsle;

Beni naklettiğim güzel şeylerle hâllendir.

Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa sahip kıl beni;

Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?)

 

Müslüman eyle eğer kâfir isem kudretini

Şâkir et lûtfına ger münkir isem ni´metini

Dahi efzûn et eğer kemter isem rahmetini

Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım

Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

(Kudretini inkâr eden bir kâfirsem Müslüman et beni.

Nimetini inkâr eden nankörsem şükreder bir hâle getir beni.

Ben çok aşağı ve âcizsem rahmetini daha da arttır bana.

Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa sahip kıl beni;

Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?)

 

Maksadın bey´u şîrâ rıbh a hasâret değile

Keremin beste-i ser-rişte-i illet değile

Bî-garez lûtfun ümîd etme kabahat değile

Müstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdım

Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

(Maksadın; alıp-satmak, kâr-ziyan etmek değil ya.

Lûtfun, keremin bir sebebin ipine bağlanmamış ya.

Lûtfunu garezsiz, ivazsız, karşılıksız ummak, suç değil ya.

Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa istidat sahip kıl beni;

Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?)

 

Afv kıl Galib-i nâpâk ü sefâhet-kârı

O da olsun keremü cûduna lâyık bâri

Bî-nevâdır deyü reddeyleme bu nâçârı

Müstaid kü yoğısa lûtfuna isti´dâdım

Sana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdım

(İşi gücü kötülük olan ve hiç de temiz olmayan Galib´i bağışla da,

Bari o da keremine, cömertliğine lâyık olsun;

Elinde, avucunda bir şeycik yoksa bile reddetme bu çaresizi!

Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa sahip kıl beni;

Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş pâdişâhım, sana güçlük mü var?)

(Şeyh Galip)

 

Selam ve dua ile.

8.06.2019 (Bülent Bilir)

DİĞER YAZILAR

Algı, sömürü ve Afrika!

Küresel zulüm ve ırkçılık!

I can't breathe! (Nefes alamıyorum!)

Selam olsun!

Merhaba! Ben Korona

Ey insan, mütevazi ol!

Bir çağ kapanıyor!

İyilik hep kazanır!

Patron Allah' tır!

Korona ve hatırlattıkları!

Hücrem ile nefret ettim!

İdlib şehitlerine!

Darbe şakşakçılarına!

İdlip de çocuk olmak!

İnsan, nisyan ile arkadaştır!

Ebabil bekleyenlere!

Dünya dünya dedikleri!

Koşma, dur!

Evlilik!

Haddini bil!

Hayatı incitme!

Öğretmen kimdir?

Gülümse!

İnsan nedir?

Gerçek suçlu kim?

El-emin olmak!

Ah zor günleri özleten zenginlik!

İyilik hep kazanır!

Büyük olunmaz, büyük doğulur!

Türk-Kürt kardeştir!

Sahi adı neydi?

Anlamsız, anlamlar!

Inkılap bedel ister!

Cetveller çalışıyor!

Ey oğul!

Önyargı felakettir!

Mursi ölmedi!

Adamlar!

Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Ahlak ne yüce bir erdem!

Bize mutlu olmayı öğret çocuk!

Sana ermek ne güzel!

Hayatına anlam kat!

Medeniyet yitiğimiz oldu!

Sen topla bizi!

Tenakuzlar!

Artık cemre düşsün!

Zelanda'nın düşündürdükleri!

Dert etme!

Vicdan hareketi=Kadınlar çiçektir!

Öz 28 Şubat!

İğne ve çuvaldız kardeştir!

Sen sana dikkat et!

Bindik bir alamete, gidiyoz kıyamete!

Sahte taatlerimi yüzüme vurma Allah'ım!

Erkekler çiçektir!

Senin kaç takipçin var?

Anne candır!

Elizabeth müslüman oldu!

Değerliye değer ver!

Uyuyamayanlara!

Sinsi düşmanınızı iyi tanıyın!

Özür dilerim!

Teşekkür ederim!

Selam sana ya nebi!

Dilin kemiği vardır!

O'nu bulan neyi kaybeder, O'nu kaybeden neyi bulur?

Dünya fani, ölüm gerçek!

Bakışını ibretle süsle!

Özür dilerim Afrika!

Hikmet üzerine!

Osmanlı'nın bilgeliğine dönmeliyiz!

İyilikte ısrarcı ol!

Aklından çıkarma!

Afrin kurtlar sofrasında!

Verilecek sarı ineğimiz yoktur!

Ölümü aklından çıkarma!

Ey bayram! Bayram ol bize...

ABD bizden ne istiyor?

Allah abes iş yapmaz!

Her şeyde bir hayır var mı?

Ölümü anmak diri tutar!

Yeni Türkiye!

Sen ne akıllı bir delisin!

Seçiminiz hayırlı olsun!

Son viraj!

Tek suçlu siyasetçi mi?

Cesaret, yitiğimiz oldu.

Sandığa gitmeden önce mutlaka okuyun!

Doları şımartmayın!

Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan!

Neden mi DEVAM?

Siyaset ve Yaşar Atılgan!

Abudik gubidik işler!

Seçim var!

Haydan geldim, Hu' ya giderim!

Zulmün değişmeyen yüzü!

Kalbinize dikkat edin!

Amerika' yı yenmek!

Ağzı olan konuşuyor!