21 Temmuz 2019 Pazar
İslam Batı’ya galip gelir mi?

Abdurrahman Örnek

İslam Batı’ya galip gelir mi?

Batı bilim ve teknoloji hâkimiyetinde bir medeniyet yaratmadan önce, bilim ve teknoloji ustası bir tanrı tasavvur etmiştir. Batı eşya üzerine ustalaştıkça tanrıya yetiştiğini, onun mahlûklarını ehlileştirip insan yapımı bir dünyaya hizmet edecek hale getirdiğini hissetmeye başladı. Bundan dolayı batı düşüncelerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacak gördüğü ve elde etmek istediği her şeye saldıran tufan bir nesle dönüştü. Batı temeli olmayan medeni hayat tarzından yoksun, barbar ve derebeylik kültür anlayışının, anlayış olmadığını fark ettikten sonra, zihniyet değişimine gitti. Medeniyeti ve medeni olmayı seçen, akla ve bilime karşı bütün dogmatik savunmaları yıkmıştır. Aydınlanma çağına kadar eğitimde oldukça kötü ve yobaz olan batı, İslam’ın bütün modellerini alarak kendisine aklı, bilimi ve felsefeyi kalkan yapmıştır. Yine kendisini modern ve medeni, Müslümanları ise barbar ve niteliksiz ilan etmiştir. Batının gözünde Müslümanlar daima boyunduruk altında kalmalı, kötülenmeli başarıları, çalışmaları önemsizleştirilen, görünmez hale getirilen ve sürekli düşman gösterilen kesimdir. Müslüman ülkeler hala milletler piramidinin en alt basamağından kurtulmuş değillerdir. Yine batının nazarında sürekli yenilgi yaşayan ve aşağılanan bir kitledir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de kesintisiz olarak hala katledilmekte, toprakları işgal edilmekte zenginlikleri ve umutları ellerinden alınmakta ve sürekli sığınacak liman arayan mülteci pozisyonundadırlar. Bütün bu yaşananlar İslam dünyasının hemen her ülkesinde her köşesinde yaşanmaktadır. Yeniden bir diriliş hareketiyle batının Müslümanlardan aldıkları ve kendi gelişimlerine katkı sağlayan emanetlerimizi yeniden alalım. Mesela Kopernik kendi büyük devrimini başlatması için gerekli matematik teorisinin büyük kısmını İslamdan almıştır. İslam kaynakları Avrupa’ya tıpla büyücülük arasındaki ayrımı gösterdi. Hümanizm kaynağını, İslam'ın edep hareketinden ve insan olma edebini öğreten hareketten almıştır. Aydınlanma çağı filozoflarının kendi ürettikleri bilim ve felsefeleri yoktu. Şu anki durumları tamamen İslam düşüncesinin ve felsefesinin üzerine inşa edilmiştir. Batı varlığını İslama borçludur çünkü Avrupa’nın aydınlanmasının temeli İslam medeniyetidir.

Batı'yı şeytanlaştırarak ondan kurtulmamız imkânsız. Kurtuluş reçetemiz ancak kendi imkânlarımıza yeniden dönerek ve ciddi bir çabayla olur. Bugünkü sorun aklın öneminin vurgulanması değil, aklın kullanılmasındadır. Bugün yeniden başarılı ve güçlü olmak isteniyorsa bu da tarihteki eğitim sisteminin yeniden canlandırılması ile Müslümanlar olarak kuru taklitçiliklerle yetinmeden olur. Müslümanlar geçmişteki başarıları ile övünme alışkanlığını bırakıp, geçmişteki bu başarıların oluşmasını sağlayan eğitim sistemini, ahlaki yapıyı ve siyasi düşünceyi yeniden uygulamaya koymalıdır. Kendi öz kaynaklarımızdan faydalanmayı, bozulmuş ya da değiştirilmiş dillerle ya da ikincil oryantalist araştırmalarla değil, tamamen öz kaynaklarımızın dili ile yeni okumalar ve analizler yaparak sağlamalıdır. Gelişmek ve ilerlemek için durmadan çabalamak ne kendiliğinden olur ne de şıklar arasından gelişigüzel seçim yapmakla. İnsan ilişkilerinde hızla ilerlemeyi en iyi kendiliğinden koşarak kaçıracak bir şeyler teşvik edecektir

Genel olarak dinin, özel olarak da İslam'ın asıl işlevi Allah'ın haklarıyla insanların haklarını bütünleştirebilecek dengeli bireyler yetiştirmektir. Bugün birçok Müslüman’ım diyen insanın İslami bilgiye ihtiyacı yok. Asıl bu bilgiyi pratiğe dökecek ekonomik, siyasal ve sosyolojik anlamda alternatif modeller geliştirmek bilim ve teknoloji alanında somut politikalar üretmektir. Böylelikle geleceğin İslam medeniyetinin alternatif vizyon üretmesi batının kibirli baskısını kırabilir. Sürekli taze bakış açılarıyla yenilenmek ve gelişmemizin önündeki engelleri kaldırmak için daha çok çalışmalıyız. Müslümanlar batının üstün ve kibirli bakışı karşısında gerçek kimliğini ve kişiliğini öne çıkarmalıdır. Çünkü İslam bütün düşüncelerden olduğu gibi batı anlayışından da üstündür tartışılamaz. İslami düşüncemiz maalesef ritüeller belirli gün ve anmalar üzerinden gidiyor. Aslında bizim söyleyecek sözümüz ve çözüme dair var olup da, ortaya koyamadığımız bir düşünce sistemimiz yoktur. Diğer yandan İslam'ın bütün bireysel ve toplumsal problemlerimizi çözeceğine de inanıyoruz ancak nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Mesela ekonomideki kötü gidişatlar için ortaya bir şeyler koymaya çalışıyoruz ama sonuç olarak ya kapitalizme ya sosyalizme çıkıyor. Eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor hala batının gölgesinden (pozitivist akıldan) kurtulmuş değiliz. Örneklerimiz hep batılı ülke eğitim modelleri üzerinden. Biz bu kavramları Müslümanlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için batının tiranlığından modernite ve sekülerizm gibi kavramlarından bir an önce kurtulmalıyız. Çıkış yolumuz öncelikle kendi öz kaynaklarımızı iyice inceleyip süzgeçten geçirdikten sonra, batının ilerlemesine katkı sunan vasıtaları da inceleyerek, kendi ilerleyişimize katkı sunmuş oluruz. Bizim tek yapmamız gereken ne tam anlamıyla maddeye sarılmak nede ne de tam anlamıyla manaya sarılmak, her ikisini dengeli bir şekilde uygulamaktır.

15.04.2019 (Abdurrahman Örnek)

DİĞER YAZILAR

Neyi kaybettiğini hatırlayacaksın

Figüran

Benzemezliğin farkını yaşamak

YKS Eleştirisi

Günlük Hayata 30 Dakika Kitap Okuma Molası

Eğitim Reformunda Öğretmenin Rolü

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Gaziantep Tıp Fakültesi ve Hematoloji Servisi

İnsan Olma Çabası

Bir fırsat eğitimi olarak 4-6 yaş Kur’an Kursları

Şehir ve Medeniyet

Peltek Düşünceler

Yönetici, Liyakat ve Adalet

Gaziantep’ten Bir Ziya Öğretmen geçti

Kınalızâde Ali Çelebi’ye göre Çocuk Eğitimi

Aile eğitiminde kadın ve erkeğin rolü

STK’larda Varoluşsal Kimlik Sorunları

Ruh Kirliliği

İdeal Öğretmenin Nitelikleri

Eğitim Sistemimizde Tecdid

Kaçak Göçmen Notları

Sorun nerde?

Akıllı Tahta mı Bilinçli öğretmen mi?

Kim medeni, kim değil?

Günah ve sevap arasında tövbekâr olmak

Mehmet Akif Ersoy’u anladığımız gün anmış oluruz

Okul iyi insan yetiştirir mi?

Vicdan-i Yitim

Ayet ve Hadislerde İnsan Hakları

Annem benim dilim oldu

Öğretmenlik sadece bir gün değildir

Bu gidiş nereye?

2023 Eğitim Vizyonu Eğitimcilere Vizyon katar mı? (2)

2023 Eğitim Vizyonu Eğitimcilere Vizyon Katar Mı ?(1)

2023 “İnsan” Merkezli Eğitim Vizyonu

Kemanın telleri

Sendikal Mücadelede yeni bir dönem olur mu?

Kehanet severlik

Eğitim öğretim başlarken

Hüznün Adı: Eylül’dür

Eğitimde yaş ne ifade eder

Toplumsal ihya için çok düşünme az konuşma edebi

Eğitimde oyunun önemi

EDEBİYAT, ŞİİR VE İNSAN

Eğitimi rahatlatacak ara formül ortaöğretimden geçer

Bu da benim duam olsun

YKS’de doğru tercih nasıl yapılmalı

Bir köyü olmalı insanın

Büyükler kazandı sıra gençlerde, şimdi YKS zamanı

Ben nesli ve belirsiz gelecek

Ne varsa sana bıraktım

Erdemin peşinde olmak

Liselere giriş sınavına doğru

Huy güzellikleri

Osmanlı’dan günümüze engellilerin eğitim serüveni

Umudun kıyısında yaşamak

Osmanlı’da değerler eğitimi

Ara sıra öylesine sözler

Dost ve dostluğa dair

Çağın salgını; otizm

Dedeler ve nineler aileden dışlanınca….

Tarihin büyüsü

Rüyalarında kelebek olan çocuklar

Gaziantep el ele okuma yazma seferberliğine

Kendine bir söz ver

Sosyal etkinlikler okullarda neden önemlidir

Eğitim ve görenek

Kimine göre iyi, kimine göre acıdır hayat

Mithat Enç’in Gaziantepli olduğunu bilenler el kaldırsın

İran’da yeni kurtarıcı mehdi; şah mı olacak?

Yeni bir dünya şifresi: Kudüs

Efendi iken paryalaşan devlet Endülüs(2)

Efendi iken paryalaşan devlet Endülüs

Olasılık temennisi

Öğretmenime mektup

İyi öğretmen kendini yenileyen öğretmendir

Yeniden bismillah demeliyiz

Geçmişte bıraktıklarımız

Çarpık kentleşme ve mahremiyetsizlik

Tanımlanmamış insan

Teslimiyette temsiliyet krizi

Teog kaldırılsın ama…

Niçin kitap okumalıyız?

Şimdi eğitim vakti

Bir avuç umut ısmarladım

ÖSYM VE YÖK BAŞKANININ İÇİ RAHAT MI?

Dil kültür’ün vazgeçilmezidir

 ÇOCUKLAR BİZDEN  NE  İSTER?

İnsani Bir İhtiyaç Olarak İletişim

  LYS’de Doğru Tercih Zamanı

15 Temmuz; Sivil Direniş Ve Yeniden Diriliş Günü

Suriyelilere yapılanları kınıyoruz!

Suriyeli Mültecilerle Yeniden Kardeşlik Zamanı

Yeni Bir Neslin İnşası İçin Yaz Kur’an Kursları

AVM   Fetişizmi

Tatile Girerken Öğrenciler   Ne Yapmalı

Haberin Kaynağı Ve Müslümanca Tavır

Bir Tutkudur Okumak

Aile içi iletişimde ebeveyn çocuk iletişimsizliği

Özrüm Kabülümdür