29 Kasım 2020 Pazar
Irkçılık kitle imha silahıdır

Mustafa Şimşek

Irkçılık kitle imha silahıdır

Ayrımcılıktan söz edilirken, kişinin aynı konumda olan bir başka kişiye göre daha kötü biçimde davranıldığında ortaya koyulan farklı değerdeki davranışa göndermede bulunulmaktadır. Uygulanan ayrımcılığın gerekçesi olarak, örneğin, farklı bir etnik köken, ulus ya da din gösterilebilir.

Ayrımcılık aynı zamanda, tehdit edici, düşmanca, aşağılayıcı ya da onur kırıcı bir ortamın oluşturulmasıdır.Ayrımcılık ayrıca, bir başka kişiyi ayrılımcılığa zorunlu kılmak ya da yöneltmektir.

Ayrımcılık veya ırkçılık, örneğin etnik kökeniniz, dil ve dininizden dolayı sahip olduğunuz hakların verilmemesi veya sahip olduğunuz tabii haklardan sizleri sırf bu özelliğinden dolayı mahrum edilmeniz, aşağılanmanız veya bazı haklardan mahrum edilmeniz olarak yorumlanabilir.

Irkçılık ve faşistlik aynı şeylerdir aslında, psikolojik bir bunalım halidir, başkasında olup senin sahip olmadığın maddi veya manevi birikimlere ulaşamama duygusunun tetiklediği vahşi duygularının ön plana çıktığı bir ruh halidir aslında.

İnsanlar olarak yaratılışımız itibariyle kendi ailemizi, dilimizi, rengimizi yani etnik gurubumuzu seçme olasılığımız olmadığı için, tüm bu özellikler ALLAH tarafından bizlere verildiği için, dilimiz de rengimiz, de şeklimiz de ALLAH'IN yarattığı ve emrettiği herseye gibi ALLAH'IN birer ayetidir dokunulamaz ve yok sayılamaz.

Ey insanlar, doğrusu, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi, sırf birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki, sizin Allah katında en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır." (Huccurat, 13)

ALLAH'IN yarattığı her ne varsa bunları yok saymak aynen şer'i hükümleri yok saymak gibidir insanı dinden çıkarır.

Irkçılık ve ayrımcılık toplumda insanlar arasındaki kin ve nefret tohumlarını yeşertmekle birlikte gelecek neslin yok olması içinde yeterli bir nedendir.

Tarih boyu toplumda kaos ve fitne çıkarmak isteyenler defalarca bu yönteme başvurmuş ve nice cana kıyılmış, dönüşü olmayan maddi ve manevi tahribatlara neden olmuştur, bu yönteme başvuran ve destekleyen herkes bu dişlinin çarkları olmuşlardır.

Sebebi her ne olursa olsun hiç bir insanın şekliyle diliyle, ırkıyla alay etmek yok saymak akıl tutulması ve gerizekalılığın daniskasıdır, insanları kendileri seçmedikleri bir özellikten dolayı eleştirmek, yargılamak ve aşağılamak en aşağılık bir davranıştır.

Rabbimiz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabın Aceme, [Arap olmayana] Acemin Araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.) [İbni Neccar]

Mesela bir TÜRK,KÜRT,İNGİLİZ,ÇERKEZ,ARAP, SİYAHİ, BEYAZ'IN işlediği bir suç veya yaptığı iyi bir iş diline veya remine göre değil, yaptığı işe göre cezalandırılmalı veya ödüllendirilmelidir.

Herkesin kendi dilinde konuşması, örfine ve adetlerine göre yaşaması en doğal hakkıdır, bu haklardan mahrum edilmesi de en büyük barbarlıktır.

Çok değil biraz durup düşündüğümüzde, bu toplumda yüz yıllardır nice medeniyetler ve farklı etnik kökene sahip nice insanlar yaşamış ama birileri müdahale etmediğinde, hiçbir sorunun çıkmadığını ve kardeşçe yaşanıldığını göreceksiniz, ne zamanki bir kargaşa ve kaos çıkarılmak istense bu yollara başvurulmakta ve birçok taraftar da toplamaktadırlar ne yazıkki ama bunlardan zararlı çıkan her zaman iki karşı gurup, karlı çıkan da yukardan izleyen kirli eller olmuştur.

Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın bizleri bu tür çirkin işlerden muhafaza eylesin inşallah.

10.09.2020 (Mustafa Şimşek)

DİĞER YAZILAR

Hangi dine mensubuz?

Hangi dine mensubuz(1)

Din Nasihattir 1

Emri bil maruf neyh anil münker (2)

Emri bil Maruf Neyh Anil Münker

Duanın Kabulu için Helal Rızık

Ahlaksızlığın daniskası

Yanlış tercihlerin bedeli ağır oluyor

Vaka artış degerlendirmesi illerin durumuna göre degerlendirilmeli

İstanbul sözleşmesi topluma ciddi zararlar veriyor

Bu bayram neyi kurban ediyoruz ?

NAMUSSUZLUĞUN ONURU OLMAZ

Fethin mubarek olsun Fatih'in yadigari

Daha Güzel olabilirdi

Delilik buysa kanimizda var

Dersler çıkarılmalı

Zamanı fırsat bilmek

Coronavirüs miladımız olsun

Şimdi şartlar eşit

Karaborsacılık

Mescidlerin önemi

İyilik yapmak için karun kadar zenginliğe gerek yok

Unuttuğumuz sünnetleden (istihare)

Nefis muhasebesi

Piyango kumardır kumar ise kesin olarak haramdır

Noel ve yılbaşı

Suni yetimlik

Başörtüsüne dokunulamaz

Mü'minin özellikleri (8)

Mü'minin özellikleri (7)

Mü'minin özellikleri (6)

Mü'minin özellikleri (5)

Mü'minin özellikleri (4)

Mü'minin özellikleri (3)

Mü'minin özellikleri (2)

Mü'min'in özellikleri

Cehaletimiz ilimsizlikten degil hilimsizlikten

Söylediklerimizle de imtihan oluyoruz

Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker

Kıraathane mi ? Batakhane mi ?

Kurban Rabbe Yaklaşmaktır

Aile ve toplum eğitimi

Zan haneye tecavüzdür...

Ters giden birşeyler var

Çocuklar en büyük yatırım aracımızdır

Riya

Kibir

Kadir Gecesi

İtikâf

Mağfiret

Bağımlılıklarımız

Ramazan ziyafet değil ibadet ayıdır

İslami Düğün anlayışımız sıfır

Müflis

Bozduğumuz Kavramlarımız = (İnşallah)

Aslanlar da kedigillerdendir

Yalan

Ramazan'a Doğru

Kadın Eşit Değil Eştir

Siyasi İşler

Haset

Çok az şükrediyoruz

Kardeşlik bedel ister

Noel ve Yılbaşı

Aile

Piyango haramdır Milli falan da değildir

Sağlık ve boş vakit

Ülfet

Güzel Ahlak (1)

Neden Amel etmiyoruz ki?

Yüksek uçan alçak düşer

Asosyal medya

Ölüm'ü bilip ölmeyecek gibi yaşamak

Eleştiri ahlakı

Günahları ifşa ve Tecessüs

Müslüman'ın parayla münasebeti

Ne istiyorsunuz bu gençlerden

İmtihan ve Sabır

Ticaret ahlakı

Kendine Bir İyilik Yap