16 Ekim 2019 Çarşamba
İhvanı Müslimin’in Çizgisi  2

Muhammed Özkılınç

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

“İhvan hareketi” kurulduğu günden kısa bir zaman sonra, düşmanın dikkatlerini üzerine çekmiştir. Çünkü hedeflerini; ümmetin ayağa kaldırılması, ümmet topraklarının tamamının işgalci zalimler ve onların işbirlikçileri olan hainlerden temizleyerek, Ümmeti Muhammedî tam bağımsız ve özgür kılmak olarak net bir şekilde açıklamıştır. Tabi bu, dış ve iç düşmanın uykularını kaçıran bir hakikattir. Dolayısıyla düşman her şekilde bu cemaati hedef almıştır ve alacaktır. Tabi daha çok aleyte propaganda, karalama ve algı operasyonları gibi sinsi ve kalleş yollara başvurarak… işte bu sinsi ve kalleş saldırılardan biri de, “İhvanın çizgisi değinti” iddiasıdır.

Şehit imam Hasan el Benna yıllar öncesinden “eğitim risalesinde” 5 slogan, 10 rükun, 20 esas, 40 vecibe ve 10 nasihatle davanın temel prensiplerini açıkladıktan sonra, bu gerçeğe şöyle dikkat çeker: “ey sadık kardeşim! Eğer bu prensiplerimize göre davranıp yaşıyorsan, nerede olursan ol sen bizdensin, biz de sendeniz. Aksi halde içimizde önemli makamlara gelmiş olsan da sen bizden uzak, biz de senden beriyiz.”

İhvanı Müslimin, “Devrisaadet İslamı”nı, “Nebevî metot”la yeryüzüne ikame etmek için çalışan bir cemaattir. “Ehli hallvelakd” ulemanın rehberliğinde hareket eden, şurayı esas alan bir harekettir. Dolayısıyla ehil âlimlerin rehberliğinde emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Dışardan veya içerden İhvan ismini kullananların yaptığı hatalar böylesi bir cemaati bağlamadığı gibi, etkilemez de.

Durum buyken sağa sola savrulmuş ihvanı Müslimin çizgisiyle alakası kalmamış bazı fert veya grupların hatalarından dolayı İhvanı Müslim in’ çizgisini mahkûm etmek insafsızlıktır. Hatta bizzat cemaat içinde bulunan fertlerin hatalarıyla da cemaat karalanamaz. Elbette ihvan fertleri de her fani gibi beşerdirler. Melek değildirler. Hata yaparlar. Ama şurayı esas almaları sebebiyle hatayı en aza indirme şansına sahiptirler. Ayrıca uyarıldıkları takdirde, hatada da ısrar etmezler.

Hüsnü’nün son gününe kadar da İhvanı Müslimin yasaklı bir cemaatti. Genel mürşidinin ülke dışına çıkması yasaktı. Her hangi bir şehirde kasabada şube açması yasaktı. Medya gücünü kullanması, TV radyo açması vs. vs. yasaktı. Şimdi düşünelim İmam Hasan el Benna’nın çizgisinden sapmış bir yapıya bunca yasaklamalar neden? Şu an birçok ülkede de aynı yasaklar devam ediyor. İhvan’ın Birçok ülkede farklı isimlerle yoluna devam etmesi de aynı yasaklar sebebiyledir. Filistin’de HAMAS… Tunus’ta NAHDA… Lübnan’da CEMAATİ İSLAMİYE gibi…

Şehit imam Hasan el Benna’dan sonra günümüze varıncaya kadar, ihvanı Müslimin Allah (cc) yolunda şehitler vermeye devam etti ve halen de devam ediyor. Çizgiyi değiştirmek bu mudur? Mısır, Tunus, Libya, Suriye, Lübnan nice ülkelerin zindanları, hiçbir zaman “ihvan”sız kalmadılar. Hele Mısır ve işgalci İsrail zindanlarında sürekli binlerce ihvan mensubu hep var oldu… Bu mudur çizgiden sapmak?

Tüm Genel Mürşidler ve şura üyeleri başta olmak üzere tüm ileri gelenleri, hayatlarının büyük bir bölümünü zindan ve işkenceler altında geçirmişlerdir. İşte son günlerde Muhammed Mursi, ve Muhammed Bedii gibi liderleri olmak üzere, niceleri zindanlarda şehit oldular veya darağaçlarına çekildiler. Çizgiden sapmadan yola devam başka nasıl olur?

İhvanı Müslimin’in kadınlar koluna mensup bir bacının küçücük bir hatırası bu konuyu birazcık anlatıyor. “eşimden evlenme teklifi geldiğinde, onu İhvanı Müslimin’e mensup bilerek tereddütsüz evlenme teklifini kabul ettim. Ancak kulağım hep polis veya askerlerin kapımıza dayanıp eşimi zindana götüreceği sesteydi. Çünkü İhvan’a mensup olmak zindana rıza göstermek demekti. Bende eşimle bunu bile bile evlendim. Ancak yıllar geçmesine rağmen eşim tutuklanmayınca, onun ihvana mensubiyetinden şüphe etmeye başlamıştım. Derken evliliğimizin onuncu yılında beklediğim şey oldu ve eşim tutuklandı. Bunun üzerine şükür secdesine kapandım. Çünkü eşimin sadık bir ihvan mensubu olduğunu anlamıştım.

Sonuç olarak Şehit imam Hasan el Benna’nın çizgisi neyse bu gün onu yolunu sürdürenlerin çizgisi de odur. Ancak bu iddiaları kim neden çıkarıyor? Kim dillendirip yayıyor? Bu vb. soruların cevabına sonra devam edelim inşallah. Subhaneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

 

24.06.2019 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Bölen ve bölünen

Bir Şii’nin İtirafı

Neden Vekâlet Orduları?

Deprem İlahi İkaz

VaÜmmetaaah!!!

Kesintisiz islam eğitimi

Ayı Sevmesi Aslında Felakettir

Batı Batı Dedikleri

Ümmetin Kalesi Filistin

Cennetten bir köşe karadeniz

ABD vs. Batılılar Dost Görünümlü Azılı Düşmanlardır

Mutsuzlar Diyarı Batı 2

Mutsuzluklar Diyarı Batı

Osmanlıda Evlilik Kanunu

İstikamet Kolay Değil

Bayramlarımız Bayram Olacak Bir Gün

Hac Ama Nasıl?

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Danışıklı döğüş 2

Birlik olmadan felah olmaz

Batı Virüsü Dünyevileşme 2

Batı virüsü dünyevileşme

Dine karşı modernizm

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 5

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 4

İhvanı müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi

İslam zilleti değil izzeti emreder

Şiileştirme tam gaz devam

Kudüs Tüccarı Şia 2

Kudüs Tüccarı Şia

Zulüm Bittiğinde Bayramlarımız Bayram Olacak

Zekât = Hikmet Bereket

Avrupa’da Ramazan 4

Avrupa’da Ramazan 3

Avrupa’da Ramazan 2

Avrupa’da Ramazan

Ramazanımızı Rahat Bırakın

Ramazanı Ramazan Yapalım

Ramazana Hazır mıyız?

Münâcât

Cemaat Olmak Farzdır

Allah (cc) Var Gam Yok

Değiştirmezseniz Değiştirilirsiniz

Seçmen Daha Nasıl Uyarsın

Topyekûn Savaşa Topyekûn Direniş

Batı Kültüründe Çocuk kafeste kuş

Sanal Değil Reel Üç aylar

Büyük Fırsat Üç Aylar

“İhvanı Müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

"Muasır Medeniyet" Balonu

Sevgiye Su-i Kast

Bitmeyen İhanet Diyalog

Tahrifatın Lokomotifi Diyalog

Dine Karşı Din 2

Dine Karşı Din

Batı Rüyasından Ne Zaman Ayılacağız?

Sünnete Saldırı Neden?

Batı Dürüst Öyle mi?

Aklı İpotek Vermek

Bedene Ziyafet Ruha Boykot

İslam Birdir Birliği Emreder

Zaman Müsrifi Müflisdir

Kültürümüz İmanımızın Yansımasıdır

Batılın Simgesi Noel’e Hayır

Bu İntihar Neden

İstikbal İslam’ındır

Manevi Kalkınma Ne Zaman?

Yuva Yıkan Öğütler

Koruyucu Anne 2

Mevlit Musiki Değil Mesaj

Mevlidi Tartışma İrşada Çevir 1

Dünyevileşme Felaketi 2

Dünyevileşme Felaketi

Koruyucu Anne 1

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 3

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 2

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder

Andımız mı Ahdımız mı?

Aileyi Yıkan Yıkılır

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 3

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 2

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 1

Mazlumun Ahı İndirir Şahı

Sayın Cumhurbaşkanına açık feryat

Çocuklarımızın Ahireti Ne Olacak

Yaş Günü Yaş İş

Yaş günü kompleksi

Kerbela Tecdidi Nefret

Batıda Para ilah şehvet put sex ibadet

Hicret Kaçış Değil Diriliştir

Batı Bataklıktır

Medeniyet mi Edeniyet mi?

Zalimler! Kaybedeceksiniz Bekleyin…

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ 2

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ

İlim Havzaları Biterse Ümmet Çöker

Dünya Ahiret İzzeti Kur'an İledir