20 Kasım 2019 Çarşamba
Hz. Hüseyin'i şehit edenlerin birer birer takip edilip öldürülmeleri

İbrahim HALİL ER

Hz. Hüseyin'i şehit edenlerin birer birer takip edilip öldürülmeleri

Hz. Hüseyin'i Öldüren Birliğin Komutanı Şîmr B. Zilcevşenin Öldürülmesi

Gece olunca Ebu Amre, süvarileri ile onlara baskın yaptı. Onları ansızın yakaladı. Bineklerine binme ve silahlarını kuşanma fırsatı vermedi.

Şimr b. Zilcevşen, Ebu Amre'nin süvarilerine saldırdı. Çıplak halde iken onlara mızrak attı.

Sonra çadırına girdi, içerden bir kılıç çıkardı, savaşmaya başladı ve şöyle dedi:

"Bir ormanın kahraman bir aslanını uyandırdınız,

Asık yüzlüdür, suratı zaten beli kırıyor,

Bir gün olsun bir düşmandan kaçmadı.

Hep böyledir o, savaşır ve öldürür.

Aralıksız vurur, onlara karşı kılıcını kana doyurur."

Sonra Şimr, kendini savunmaya devam etti.

Nihayet öldürüldü,

Muhtar'ın: "Allahü Ekber, murdar adam öldürüldü." deyişini işittiklerinde Şimr'in öldürülmüş olduğunu anladılar.

Allah, ona lanet etsin ve onu kahretsin.

----------------------------

Diğer Katillerin Yakalanması

Sonra Kûfe'deki katilleri araştırmaya başladılar. Adamları katilleri bulup getirince o da onlara yaptıkları işkenceye uygun bir ölüm tarzını tatbik ediyor ve öldürülmelerini emrediyordu. Kimini ateşte yakıyor, kiminin elini ayağını kesiyor ve ölüme terk ediyordu. Kimine de ölünceye kadar ok yağdırıyordu. Malik b. Bişr'i huzuruna getirdiklerinde Muhtar, ona şöyle sordu:

- Hüseyin'in bornozunu sen mi başından çıkarmıştın?

- Aslında biz istemeyerek onunla savaşmaya gittik, bizi zorladılar, şimdi sen bize lütfet.

Muhtar adamlarına: "Bunun ellerim ve ayaklarını kesin." diye emir verdi, onlar da bu emri yerine getirdiler ve Malik'i o haliyle bıraktılar, O da ölünceye kadar orada çırpındı ve nihayet öldü.

Muhtar, Hz. Hüseyin'in katillerinden Abdullah b. Üseyd el-Cühenî'yi ve diğerlerini de en feci şekilde öldürdü.

----------------------------------------

Hz. Hüseyin'in Başını Koparan Havla B. Yezid El-Esbahf'nin Öldürülmesi

Muhtar, bunu yakalatmak için muhafız komutanı Ebu Amre'yi gönderdi. Ebu Amre, gidip evine baskın yaptı, karısı çıktı. Karısına onun nerede olduğunu sordular. O da: "Nerede olduğunu bilmiyorum." dedi. Ama kocasının gizlenmekte olduğu yeri eliyle gösterdi. Kadın, Hz. Hüseyin'in başını koparıp eve getirdiği günden beri kocası Havla b. Yezid'e öfke duyuyordu. Bu sebeple onu kınıyordu. Kadının adı, Abuk binti Malik b. Nehar b. Akreb el-Hadremî idi. Ebu Amre ve askerleri içeri girdiler. Havla b. Yezid'in, içeride başının üzerine bir zenbil koymuş olduğunu ve öylece gizlendiğini gördüler. Yakalayıp Muhtar'ın  yanına götürdüler. Muhtar da onun, evine yakın bir yerde öldürülmesini ve sonra da cesedinin yakılmasını emretti.

Muhtar, Hüseyin'in öldürüldüğü gün Hz. Ali'nin oğlu Abbas'ın eşyalarını yağmalayan Hakim b. Fudayl es-Senbesî'yi yakalamak için adam gönderdi, ancak Hakim yakalanınca ailesi kaçıp Adiy b. Hatim'e sığındı. Adiy b. Hatim de kalkıp Muhtar'ın yanına geldi ve Hakim'in öldürülmemesi için ricada bulundu. Hâkim’i yakalayanlar, kendilerinden önce Adiy b. Hatim'in Muhtar'ın yanına giderek ricada bulunmasından ve Hakim'i affettirmesinden korktukları için Adiy b. Hatim'in Muhtar'ın yanına varmasından önce onu yolda öldürdüler.

Adiy, Muhtar'ın yanına gitti, ricada bulundu. Muhtar da onun ricasını kabul etti, ancak adamları Hâkim b. Fudayl'ı öldürdükten sonra Muhtar'ın yanına döndüler. Adiy b. Hatim durumu öğrenince onlara kızdı. Ağır sözler sarf etti, öfkeli halde kalkıp gitti. Boş yere Muhtar'ın minneti altına girdi.

Muhtar, Abdullah b. Müslim b. Ukayl'ın katili Yezid b. Verka'yı yakalatmak için de adam gönderdi. Gönderilen adamlar, Yezid b. Ver-ka'nın evini çembere aldılar. Dışarı çıkan Yezid, evini kuşatanlarla savaşmaya başladı. Onu ok ve taş yağmuruna tuttular. Nihayet düştü. Sonra onu can çekişmekte iken yaktılar.

Muhtar, Hüseyin'i öldürdüğünü iddia eden Sinan b. Enes'i yakalatmak için de adamlarını gönderdi. Görevlendirilen adamları gidip evine baktıklarında Sinan'ın Basra'ya veya Cezire'ye kaçmış olduğunu gördüler, evini yaktılar.

Muhammed b. Eş'as b. Kays da Mus'ab b. Zübeyr'in yanına kaçanlardandı. Muhtar, onun evinin de yıkılmasını ve evinin taşları ile ayrı yerde Ziyad tarafından yıkılan Hicr b. Adiy için bir ev yapılmasını emretti.

-------------------------------

Hüseyin'i Öldürenlerin Emiri Ömer B. Sa'd B. Ebi Vakkas'ın Öldürülmesi

Muhtar, Kûfe'ye gittiğinde Ömer b. Sa'd b. Ebi Vakkas, Hz.Ali'ye yakınlığından dolayı Muhtar'ın dostu olan Abdullah b. Ca'de b. Hubey-re'nin yanına gidip ondan eman diledi. O da Muhtarım yanına gitti ve Ömer b. Sa'd için eman aldı. Eman mektubunun içeriği şuydu: itaat ettiği, eşyasının yanında durduğu ve şehir dışına çıkmadığı, ayrıca abdestini bozmadığı sürece onun canı güvendedir."

Başka bir rivayette anlatıldığına göre de Ömer b. Sa'd, Abdullah b. Ca'de'yi Muhtar'a göndererek ona bu soruyu sordurmuş, Muhtar da ona "Otur" diyerek meclisinde oturtmuştu. Oturunca da Muhtar, muhafız komutanına "Git ve onun başını bana getir." diye emir vermiş, komutan da gidip Ömer b. Sa'd'ı öldürerek başını koparıp Muhtar'a getirmişti.

Başka bir rivayette anlatıldığına göre Muhtar, bir gece şöyle demişti: "Yarın ayakları büyük, gözleri çukurda olan gür kaşlı bir kimseyi öldüreceğim ki, onun öldürülmesine mü'minler ve gözde melekler de sevineceklerdir."

Ebu Mihnef, Ebu Cafer el-Bakır'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Muhtar, Ömer b. Sa'd'ın helaya girmemesini ve orada abdestini bozmamasını şart koşarak aman vermişti.

Sonra Ömer b. Sa'd, yine huzursuz oldu. Abdestini bozmak için helâya girmesine müsaade edilmediğinden dolayı bir mahalleden başka bir mahalleye gidiyordu, sonra da evine dönüyordu. Muhtar, onun bir yerden başka bir yere intikal ettiğini duyunca şöyle demişti:

"Hayır, vallahi onun boynunda bir zincir vardır. Onu gerisin geri döndürecektir. Uçsa bile Hüseyin'in kanı onu yakalayacak ve ayağından tutacaktır." Böyle dedikten sonra Muhtar, onun peşine Ebu Amre'yi gönderdi. Ömer b. Sa'd, ondan kaçmak isterken ayağı cübbesine takıldı, yere düştü. Ebu Anbere de kılıçla vurdu ve onu öldürdü.

Başını koparıp kaftanının altında gizleyerek getirdi ve Muhtar'ın önüne bıraktı. Muhtar da yanında oturmakta olan Ömer b. Sa'd'ın oğlu Hafsa'ya: "Şu başı tanıyor musun?" diye sorunca Hafs; "İnnâ lillâh ve inna ileyhi râcîûn. Evet, bu başı tanıyorum, bunun sahibi öldükten sonra benim için artık yaşamakta hayır yoktur." demiş, sonra Muhtar emir vererek onun da boynunu vurdurmuş ve başını babasının başının yanma koyarak şöyle demişti:

"Şu baş, Hüseyin'in başına, şu baş ta Hüseyin'in oğlu Aliyyü'l-Ekber'in başına karşılıktır. Başka da yoktur. Allah'a yemin ederim ki eğer Hüseyin'in başına karşılık Kureyşlilerin dörtte üçünü dahi öldürseydim, onların tamamı Hüseyin'in bir parmak ucuna dahi bedel olamazlardı."

Ubeydullah b. Ziyad'da yakalanıp öldürüldü.

Böylece, Hz. Hüseyin'in ölüm işine karışmış olan asker ve komutanların hepsi bir şekilde yakalanıp öldürülmüş oldu.

27.10.2018 (İbrahim HALİL ER)

DİĞER YAZILAR

Seküler kafa

Okulların süreleri ve alternatif bir eğitim modeli

Şerif Hüseyin halife olmak istedi

Erkek sevmek kadın sevilmek üzere yaratılmıştır

Halkıma önemli uyarı!

Kudüs'ün Fethi ve Haçlı Savaşları

Devlet karşısında birey

Strajimiz ve politimiz var mı?

Yemek yiyip yiyip doymayanlar için

Yemeğin bereketi

Kaç hadis var

Perişan eden ve perişan olan bir şehir "KUFE"

İmamiye Şiasında Usuliler (Fıkıh) ile Ahbariler (Hadis Ehli) Arasındaki Mücadele

ikinci viyana zaferi

Seyyid kutup

Ayette geçen hikmet nedir ?

Esed rejiminin temelleri manda döneminde atıldı

Suriyeli vatanseverler Türkiye'ye katılmak için gizli görüşme yapıyor

İdlip

Milliyetçi hareketler yükselişte

Suriyeliler Atatürk'e seyful islam adını verdiler

Keşmir Sorunu (1947)

İslami feminist kadınların özlediği erkek modeli ve islamın erkeklere verdiği haklar

İskenderun'dayız

Kim kahraman kim kaçmış ?

Camilerin yaşlı cemaatleri

Mağlubiyet psikolojisi

Suriyelilerin Üniversite kaydı

Batıya karşı yenilmişlik psikoloji

İblis bir melek mi?

Evlenecek gençlere tavsiye

İslamda karısına fena muamele eden bir kocayı karısı boşayabilir mi ?

Mürtet

Keşke cahil olsaydım

Şevket Eygi abimiz vefat etmiştir

Hilafet İşid hilafet ilan etti

Müslüman erkekler evlerinde ve gönüllerinde neler oluyor hiç düşünüyorlar mı?

Müslüman kadınlara ne oluyor ?

Yeni bir tehlike wattpad

Gazali ye yapılan eleştiriye cevap soru

Kabuslarım-1 Tohum meselesi

Felsefenin islam dünyasına giriş

Cami tuvaletleri parasız olmalı

Yemek kültürümüz

Mısır, Yusuf'umuzu geri vermedi

Eşlerle Güzel Geçinmenin Sırrı

Eski eserlerin tercümelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar

Kürt Ve Türk Milliyetçilerinin Akrabalıkları

Bu iddialar araştırılmalı

Tutamadığınız orucun kefareti için fakirlere yemek yedirin

İslam tarihinde engelli bir komutan ve vali

Kadınlar parçalandı canavarın dişleri arasında

Âlak Süresindeki "Oku" Emrinin Tekrarındaki Hikmetler

Da-Vinci neden çizdiği aletleri yapmadı?

Çocuklarımızı İyi Yetiştirmenin Kuralı

Siyasetimizde Değişmeyen Unsur Kalkınma

Hayatta olanların yaptıkları ameller, ölülerin ruhlarına faydalı olur mu, olmaz mı?

Mutlu bir evliliğin sırrı

Müçtehit Bir Sahabi Muaz B. Cebel

Leyla ve Mecnun evlenirse

Tüm varlıklarla konuşma

Esenboğa Havaalanı ve Ankara'nın Mutlu öküzü!

Ebu Hanife'nin Talebelerine Takılması

Patagonya'da Dindar gençlik artıyor

Kıraathane

Yeni Savaş Silahları

İslam Toplumu birbirine zimmetlemiştir

Su (Asker) uyur, düşman uyumaz

Kisra'nın Elbiseleri

Hz. Hacer Gerçekten Bir Cariye miydi?

Aileyi yok etme planları

Tilki Haykırır: Kahrolsun Kümesler, Yaşasın Tavukların Özgürlüğü

Soğan Sarımsak Talebi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Kadın insan mıdır? Değil midir?

HZ. Ömer Döneminde şarapçıların ayeti kendilerine göre tevili

Kendi türküsünü söylemeyen düşünceler halkta karşılığını bulmaz

Eğitim Önerileri

İstanbul sözleşmesinin iptali için artık tavır almalıyız

Çinli Müslüman amiralin bitmeyen yolculuğu

Çok içki içen bir Sahabi "Abdullah El-Himar"

Venezuella ile Osmanlı İlişkileri

Hz. Ebubekir'in Suriye Fethi İçin Görevlendirdiği Komutanına Nasihati

Sevgili ve Yar Arasındaki Fark

Kadın-Erkek kavgaları

Poşet Meselesi/Aklımızla Dalga Geçmeyin Lütfen

Sadece kendilerini düşünen benciller için bir hikâye

Savaşa katılan hamile bir hanım Sahabi

Dilencilik neden yasaklanmıyor?

Kadın sorununa İslamcı çözümler

İnsanlarımız mutsuz

Kadına şiddet konusu

Erkek sevmek kadın sevilmek üzere yaratılmıştır

Düşünceler

Ülkemizdeki Alevilik bir Mezhep Değildir

Suud ve Müseylemetul Kezzab

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günüymüş!

Müslümanlarda Kadın Alimeler

Antep Güneyli Güzel

Cahillik erdem oldu