27 Eylül 2020 Pazar
Hayatta olanların yaptıkları ameller, ölülerin ruhlarına faydalı olur mu, olmaz mı?

İbrahim HALİL ER

Hayatta olanların yaptıkları ameller, ölülerin ruhlarına faydalı olur mu, olmaz mı?

Dünyadakilerin amelleri, ölülerin ruhlarına iki sebepten dolayı faydalı olur. Bu hususta ehli sünnet fakihleri, hadisçiler ve tefsirciler icmâ etmişlerdir.

Birincisi, ölünün, hayatta bıraktığı bir sebep.

İkincisi ise, Müslümanların ölüye dua ve istiğfar etmeleri; onun adına her ne kadar infak sevabının ölüye ulaşıp ulaşmayacağı tartışmalı da olsa, sadaka verip hac yapmalarıdır. Cumhur-u ulemâya göre, bizzat yapılan amelin sevabı ulaşırken bazı hanefîlere göre infak sevabı ulaşır.

Dinî ibadetlerden oruç, namaz, Kur'ân okumak, zikir gibi ibadetlerin ölüye ulaşacağı tartışmalıdır. Ahmed b. Hanbel ve çoğu Selefin görüşü, bun­ların ulaşmasıdır. Hanefîlerden de bu görüşte olanlar vardır. Ahmed b. Han­bel yapılan ibadetlerin ölüye ulaşacağı ile ilgili olarak Muhammed b. Yahya el-Kehhâl'dan şunu nakleder: "Ebû Abdullah'a denildi ki: "Bir kimse, namaz, sadaka gibi hayırlı bir ibadet yapıp, sevabının yansım annesine yahut babasına gönderebilir mi? Ebû Abdulah da bir rivayette: "Böyle olacağını umarım" der. Diğer bir rivayette ise: "Sadaka gibi hayırlı ameller ölüye ulaşır" dedikten sonra, üç defa Ayet'el-Kürsi'yi, üç defa da İhlâs Suresini okumuş ve: "Allah’ım, kabirde yatanlara bunu fazlınla ver" demiştir.

KİTAP VE SÜNNETTEN DELİLLERİ

Ölünün, başkalarının sebep olduğu sevapları almasına Kur'ân, sünnet, icmâ ve sert kaideler delildir,

Kur'ân'dan delil, şu ayettir: "Onlardan sonra gelenler derler ki: "Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla." Bu ayeti celîlede Yü­ce Allah, sonrakileri kendilerinden önceki inananlara istiğfarlarından dolayı övmektedir. Demek ki hayatta olanların istiğfarları ölülere fayda veriyor.

Şöyle de denebilir: Önce inananların sonrakilere iman yolunu açtıkları için sonrakilerin istiğfarları faydalı oluyor. İman konusunda sonrakiler, öncekilere uyunca da, Öncekiler sonrakilerin imanlarının oluşmasında çığır açanlar olmuş oluyorlar. Fakat ulema, cenaze namazında yapılan duadan, ölünün faydalanacağı konusunda icma etmişlerdir.

Es-Sünen'de Ebû Hureyre'den gelen bir hadiste, Rasûlullah şöyle bu­yurmuştur: "Ölünün cenaze namazını kıldığınızda, ihlâsla ona dua edin."

Sahîhü'l-Müslim'de Avf b. Mâlik'ten gelen bir hadiste, Avf der ki: Rasûlullah'm cenaze namazım kılarken şu duayı okuduğunu öğrendim: "Ey Allah'ım, ona mağfiret et, rahmet et, afiyet vererek onu bağışla. İneceği yeri güzel kıl, gireceği yeri de geniş yap. Onu kar suyuyla, soğuk suyla yıkayarak beyaz elbisedeki pisliği temizlediğin gibi onu ela hatalardan temizle. Yurdundan daha hayırlı bir yurt, ehlinden daha hayırlı bir ehil, eşinden daha hayırlı bir eş vererek onu cennete sok ve kabir azabıyla, cehennem azabından onu koru."

Sahihü'l-Müslim'de de Hz. Âişe'den nakledilir: Hz. Âişe der ki: "Rasûlullah'a kabir ehlini ziyaret ettiğinde onlara nasıl istiğfar edersin?" diye sordum. Rasûlullah dedi ki: "Ey müminler ve Müslümanlar diyarının sakinleri, Allah'ın selâmı üzerinize olsun. Allah bizden önce gidenlere de bizden sonra gidenlere de merhamet etsin. İnşallah biz de size kavuşacağız" de.

Yine es-Sahîh'te rivayet edildiğine göre, aynı gecenin sonuna doğru Rasûlullah el-Bakî mezarlığına varır ve: "Ey müminler diyarının sakinleri, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Va'dolunan şey size yarın gelecektir. İnşallah bizde size katılacağız. Ey Allah'ım, Bâkî'ül-Garkıd (ağaçlı geniş Bakî me­zarlığı) ehlini mağfiret et"  der.

Rasûlullah'ın bilfiil Ölülere duâ etmesi ve mü'minlere öğütlemesi sahabe ve tabiinden başlayarak Müslümanların çağlar boyu ölülere yaptıkları dualar inkâr edilemeyecek kadar çoktur. Hadiste geldiği üzere, yapılan dualar mümin kulun cennetteki derecesini artırır. Cennette derecesinin arttığını gören kişi: "Derecem niye bu kadar yükseldi?" diye sorar. Ona denir ki: "Arkandan bıraktığın çocuğunun sana yaptığı dua sayesinde derecen yükseldi."

KAYNAK: Kitaburruh - İbni Kayyum el-Cevzi

13.05.2019 (İbrahim HALİL ER)

DİĞER YAZILAR

Peygamberimiz ve ticaret

SİYASETİMİZDE DEĞİŞMEYEN UNSUR KALKINMA (İttihat ve Terakki'den, Adalet ve Kalkınma'ya)

Neden Ege Bölgesi?

Şia'da bazı temel düşünceler

Okuyan insanlar mutsuzluğu pompalıyor topluma

KALBİN EVRELERİ

Adına hutbe okunan tek kadın hükümdarımız

Kadınlar savaşında arada kalan erkekler !

Üniversite yerine bölgeye uygun iş imkanların oluşturulmalı

Tasi atacak kişi, günahsız olmalı..

Araplar Bizi Arkadan Vurdu Propagandası

Hz. İsmail Neden Kurban Edilmek İstendi?

SORU : .Yaygın kanaat vahyin akıldan üstün olduğu görüşünün Gazali'ye dayandığıdır.

SORU: En büyük bilinmeyen Cennet'tir

SORU: Savaş kuralları

Müslüman kadınlara ne oluyor ?

Evlenmekle hayatlar birleşir

Günümüz aileleri

SORU: İslam alimleri hangi felsefeyi eleştirmiştir?

GAZALİ'ye yapılan eleştiriye cevap soru

SORU: İslam alimleri hangi felsefeyi eleştirmiştir?

Gazali'Nin Felsefeye Getirdiği Eleştiriler Ve Çözüm Yolları

Kabus 3 Gökkuşağı

Peygamberimizin Cennet ve Cehennem rüyası

Babalar günü munasebetiyle babalarin cocuk hayatindaki rolu

ALLAH'la aldatmak

Eşlerle Güzel Geçinmenin Sırrı

Bayram namazı bu yıl kılınmayacak mı ? diyanete teklifim safi mezhebine uyup evde kılalım

Otoriter mi? Rehber mi?

Tüm varlıklarla konuşma

ALLAH'la aldatmak

Bu genelge devlete yakışmadı

Sünneti red etme bir İngiliz ve oryantalist projedir

Ücretli öğretmenlerin hakları verilsin

Depresyondan kurtulus

SORU: Savaş kuralları

Hz. Hacer Gerçekten Bir Cariye miydi?

Bu ülke hepimizin

Uyarı

Muaz b. Cebel'den Öğütler

İlahiyat eleştirisi

Kaç hadis var

İran'daki etkin şii akımlar

Önemli Bir Görüşme

Sahabe döneminde ilginç bir karı-koca kavgası :)

Cennet annelerin ayakları altındadır sözünün düsündürdükleri

Eğitimin sorunları

Futbol takımlarının vergi borcunu silmek bu halka yapılacak en büyük yanlışlıktır.

Mekke ne zaman feth edildi ?

Savaşa katılan hamile bir hanım sahabi

Ölümüyle l. dünya savaşına yol açan veliaht

Felsefe Dersi Müfredatı

Hz. Ali oğlu Hz. Hasan arasındaki bir sohbet

Sarıkamışta 90 bin askerimiz donarak mı öldü ?

Ev sahibi olmanın adıdır Evlenmek

Müslümanlarda Kadın Alimeler

Seküler kafa

Okulların süreleri ve alternatif bir eğitim modeli

Şerif Hüseyin halife olmak istedi

Erkek sevmek kadın sevilmek üzere yaratılmıştır

Halkıma önemli uyarı!

Kudüs'ün Fethi ve Haçlı Savaşları

Devlet karşısında birey

Strajimiz ve politimiz var mı?

Yemek yiyip yiyip doymayanlar için

Yemeğin bereketi

Kaç hadis var

Perişan eden ve perişan olan bir şehir "KUFE"

İmamiye Şiasında Usuliler (Fıkıh) ile Ahbariler (Hadis Ehli) Arasındaki Mücadele

ikinci viyana zaferi

Seyyid kutup

Ayette geçen hikmet nedir ?

Esed rejiminin temelleri manda döneminde atıldı

Suriyeli vatanseverler Türkiye'ye katılmak için gizli görüşme yapıyor

İdlip

Milliyetçi hareketler yükselişte

Suriyeliler Atatürk'e seyful islam adını verdiler

Keşmir Sorunu (1947)

İslami feminist kadınların özlediği erkek modeli ve islamın erkeklere verdiği haklar

İskenderun'dayız

Kim kahraman kim kaçmış ?

Camilerin yaşlı cemaatleri

Mağlubiyet psikolojisi

Suriyelilerin Üniversite kaydı

Batıya karşı yenilmişlik psikoloji

İblis bir melek mi?

Evlenecek gençlere tavsiye

İslamda karısına fena muamele eden bir kocayı karısı boşayabilir mi ?

Mürtet

Keşke cahil olsaydım

Şevket Eygi abimiz vefat etmiştir

Hilafet İşid hilafet ilan etti

Müslüman erkekler evlerinde ve gönüllerinde neler oluyor hiç düşünüyorlar mı?

Müslüman kadınlara ne oluyor ?

Yeni bir tehlike wattpad

Gazali ye yapılan eleştiriye cevap soru

Kabuslarım-1 Tohum meselesi

Felsefenin islam dünyasına giriş

Cami tuvaletleri parasız olmalı

Yemek kültürümüz