25 Nisan 2019 Perşembe
Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 3

Muhammed Özkılınç

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 3

Fanatizm denince akla bazen topçu popçu gibileri gelir. Diğer yandan körü körüne bir tarikata bağlı sofi gruplar vs. de gelir. Ancak ülkemiz ve İslam diyarında fanatizmi sistematik hale getiren, kurumsallaştıran şu üç grup, herhalde en tehlikeli ve en aşırılarıdır. Tüm fırkalarıyla; ŞİA, TEKFİRCİ HARİCİLER VE FETÖ gibi, şahıs merkezli ve şahsı takdis eden oluşumlar… Bunlar halen ümmetin püsküllü belası olup uzun bir müddet de olmaya devam edeceklerdir.

Bu grupların fanatizm örneklerini köşe yazılarına sığdırmak mümkün değil… Ancak kısmen tanınmaları ve fanatizmin onların gözlerini kör, kulaklarını sağır ettiğini vurgulamaya da ihtiyaç vardır kanaatindeyim. Genç nesiller bu gibi tehlikeli yapılara karşı uyarılmasa, kendilerini bu oluşumların içinde buluverirler. Hatta bu uyarıların arada bir tekrarlanmasına da ihtiyaç vardır.

Daha önce bunların ikisini paylaşmıştım. Tekfirci haricilere gelince, onlarda onlarca gruba ayrılmış durumdadırlar. Ortak özellikleri selefilik ismini kendilerine kılıf yapmalarıdır. Hâlbuki selefilik, sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin döneminin hadis ekolüne denmektedir. O dönemin salih ve halis selefileri, bu zamanın çakma selefileriyle asla karıştırılmamalıdır.

Gerçek Selefiye’nin en uzak olduğu konulardan biri, tekfir hastalığı ve tefrikaydı. Onlar tefrikadan öyle uzaktılar ki bir kısmı Ali (ra) ve Muaviye (ra) arasında vuku bulan ihtilafa dâhil olmamak için, tarafsız kalıp savaşa dahi katılmamışlar, katılanlar da onları ayıplamamıştır. Bu günkü gibi iki taraf birbirini tekfir etmemişlerdir.

Ancak bu gün adeta selefilik adını karalamak için piyasaya çıkmış olan grupların en belirgin özelliklerinden biri tekfircilik, diğeri tefrikadır. Tabi tefrika sebep-sonuç gibi fanatizmin doğal bir parçasıdır. Dolayısıyla tefrika sadece tekfirci hariciler ve mezkûr diğer iki grubun değil, tüm fanatiklerin üretmeye devam ettiği büyük bir beladır.

Tekfirci hariciler, ağlarına düşürdükleri iyi niyetli ama cahil kimselere, öncelikle kendi şablonlarına uygun olarak ürettikleri; iman-küfür ve tevhid-şirk konusunu işlerler. Bu işlem tam tamamlanınca akabinde tek mümin taifenin, tek tevhid grubunun kendileri olduğuna, kendilerinin dışındakilerin kâfir olduklarına ikna ederler. Tabi bunların yanında, cihad, takva vb. konuları da yan etkenler olarak kullanırlar. (Tarihteki hariciler gibi zahiren takvalarına diyecek yoktur.)

Bu işlem tam olarak sonuçlandığında, taraftar bir nevi biyonik robot haline gelmiştir. Kendilerinin dışında herhangi birilerinin ayetlerle, hadislerle, delil getirmeleri, müctehid ulemadan bahsetmelerini duymazlar adeta. Çünkü karşıdaki bir kâfirdir, dolayısıyla sözünü itibar edilmez. Mürted’dir zaten katli mubah hale gelmiştir, o halde kendi ağabeyleri dışındakiler kim olursa olsun, ne konuşursa konuşsun boştur.

Garip ama gerçek… Her sözünde ayet, hadisle delil getiren, harici, tekfirci fırka, kendilerinden olmayan herhangi birilerinin delil olarak sundukları ayet ve hadislere kapalıdır. Fanatizm onları başkalarının söylediklerine kör ve sağır etmiştir. Öyle ki kendi ağabeylerinin, mürşitlerinin, liderlerinin sözleri ayet ve hadislerin üstündedir. Çünkü ayet ve hadislere artık kendi liderlerinin gözlüğüyle bakmaya başlamışlarıdır. İslam’ı Kur’an’ı, sünneti en iyi kendi liderleri bilir ve değerlendirir. Dolayısıyla liderleri ne söylerse zaten ayet ve hadistendir.

Şimdi ayet hadis diyen tekfirci haricilerin, en çok düşman bildikleri; Şia’dan, şeyhlerini la-yus’el kabul eden sofilerden ve körü körüne Pensilvanya’ya bağlanan zavallılardan ne farkları kaldı… Böylece bu fanatik gruplar, her ne kadar birbirleriyle kanlı bıçaklı görünseler de, özde birleşmiş oluyorlar. Ötekileştirmek, kendilerinden başkasını kabul etmemek…

Bunların ortak özelliklerinden biri, bağlandıkları kişi veya oluşumları, her şeyin ve herkesin üstünde görmeleridir. Kendi taraflarını aşırı severken, karşı tarafa kin ve nefretle dolup taşmalarıdır. Dolayısıyla kör ve sağır olmaları çift taraflı ve katmerlidir. Hem aşırı sevmek hem de aşırı nefret… Kendi cenahlarını aşırı sevmek, karşı cenahtan nefret…

Böylesi grupların önemli bir özellikleri de ümmet düşmanları tarafından ümmete karşı taşeron olarak kullanılmalarıdır. Kendileri çoğu kere kullanıldıklarının farkında dahi olmazlar. Yetki makamında olmayan kalabalık kitleleri zaten kullanıldıklarını bilmez, kabul da etmezler. Çünkü onlar iyi niyetle ve ihlasla oradadırlar. Bu iddiaları dillendirenlere karşı kin ve nefretleri daha da artar… Ancak ne yazık ki manzara-i umumi böyle… Rabbim cümlemizi her tür fanatizm hastalığından korsun. Âmin… Selam… Dua…

9.11.2018 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Cemaat Olmak Farzdır

Allah (cc) Var Gam Yok

Değiştirmezseniz Değiştirilirsiniz

Seçmen Daha Nasıl Uyarsın

Topyekûn Savaşa Topyekûn Direniş

Batı Kültüründe Çocuk kafeste kuş

Sanal Değil Reel Üç aylar

Büyük Fırsat Üç Aylar

“İhvanı Müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

"Muasır Medeniyet" Balonu

Sevgiye Su-i Kast

Bitmeyen İhanet Diyalog

Tahrifatın Lokomotifi Diyalog

Dine Karşı Din 2

Dine Karşı Din

Batı Rüyasından Ne Zaman Ayılacağız?

Sünnete Saldırı Neden?

Batı Dürüst Öyle mi?

Aklı İpotek Vermek

Bedene Ziyafet Ruha Boykot

İslam Birdir Birliği Emreder

Zaman Müsrifi Müflisdir

Kültürümüz İmanımızın Yansımasıdır

Batılın Simgesi Noel’e Hayır

Bu İntihar Neden

İstikbal İslam’ındır

Manevi Kalkınma Ne Zaman?

Yuva Yıkan Öğütler

Koruyucu Anne 2

Mevlit Musiki Değil Mesaj

Mevlidi Tartışma İrşada Çevir 1

Dünyevileşme Felaketi 2

Dünyevileşme Felaketi

Koruyucu Anne 1

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 2

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder

Andımız mı Ahdımız mı?

Aileyi Yıkan Yıkılır

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 3

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 2

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 1

Mazlumun Ahı İndirir Şahı

Sayın Cumhurbaşkanına açık feryat

Çocuklarımızın Ahireti Ne Olacak

Yaş Günü Yaş İş

Yaş günü kompleksi

Kerbela Tecdidi Nefret

Batıda Para ilah şehvet put sex ibadet

Hicret Kaçış Değil Diriliştir

Batı Bataklıktır

Medeniyet mi Edeniyet mi?

Zalimler! Kaybedeceksiniz Bekleyin…

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ 2

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ

İlim Havzaları Biterse Ümmet Çöker

Dünya Ahiret İzzeti Kur'an İledir

Kur ’ansız Olmaz

15 Temmuz… Ya sonrası?

Aile Bakanına Açık Mektup

Batı Örnek Olamaz

Çocuklar değil insanlık kayıp

Saadet Nereye?

Bu Sıradan Bir Seçim Değildi

Oy Kullanmamak Zalime Destek olmaktır 3

Oy Kullanmamak Zalime Destek olmaktır 2

Oy Kullanmamak Zalime Destek Olmaktır

Münafık medeniyet

Gizli Hazine

Ekonomik Kalkınmanın Direği Zekât

Garip Gurbet

Ramazanı zayi etmeyelim

Gurbetten Selamlar

Ramazana Hazırlık

Peki, Tevrat Ve İncili Ne Yapalım

Kesintisiz Cahiliye HURAFELER

İslam Dünyasında Tevhidî Düşünce 2

İslam Dünyasında Tevhidî Düşünce

İslam diyarına itler salınmış taşlar bağlanmış

Duyun Feryatları

Ey Zalimler!Kaybedecek ve cehenneme sürüleceksiniz

Batının Altın Yumurtlayan Tavuğu SAVAŞ

Ümmet Vakfı 2

Ümmet Vakfı

90 yıllık bir çınar İHVANI MÜSLİMİN

Sayın cumhurbaşkanım 2

Sayın Cumhurbaşkanım!

Bu Fırsat Kaçmaz

Rabbani Ulemaya Dokunmayın 2

Rabbani ulemaya dokunmayın 1

Kadın Diye Diye Kadının Evini Yıktınız

Gitti bizim 50 kuruş

Kiliseden Cami Mahzenden Mescit

Antep’ten bir yiğit göçtü 2

Antep’ten bir yiğit göçtü

Tekfirci Ve Davetçi

Yaparken Yıkmak

Kadının Çalışmasının Mahzurları

Çalışan Değil Çalışmayan Kadın…

Şehitler Kayıp Değil Kazançtır