23 Ocak 2021 Cumartesi
Erdoğan'ın gitmesi için neler lazımmış?

Enver Mıhcıoğlu

Erdoğan'ın gitmesi için neler lazımmış?

"Bugünkü sohbetimi yine eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde yaptım. AKP genel başkanının artık neredeyse parlamentoya hatta halka bile ihtiyacı kalmadı bana göre."

"Devletin tüm kurumlarıyla birlikte kılcal damarlara kadar hakim durumda artık. Bundan sonra bir seçim olur olmasına da bu seçim Erdoğan'ın kazanmayı önceden garantilediği bir baskın seçim olur. Daha sonraki seçimler tıpkı Suriye, Irak seçimleri gibi olur.

Peki "Erdoğan seçimle gitmez" ne demek? Erdoğan nasıl gider? Bunları da sohbetimde anlatıyorum." ...ve anlatıyor: "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor.” “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım.”

“Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.”

* Bu konuşma Can Ataklı'nın 3 Ocak 2021 günü sosyal medyadan yaptığı videoda söylediklerinin bazıları.

* Erdoğan nefreti benliğini o kadar esir almış ki, aklı dumura uğramış, söylediği sözlerin nereya vardığının farkında bile değil; Erdoğan gitsin de isterse milyonlarca insan ölsün, isterse memleket yangın yerine dönsün, isterse tüm ülkeyi sel götürsün...

* Sadece Can Ataklı mı bu haleti ruhiye içinde? Bunun gibi binlercesi Erdoğan'ın gitmesi için memleketi yakmaya hazır bekliyor...

* Erdoğan bu memlekete ne kötülük yaptı? Meydana getirdiği eserler Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli eserleridir. Emperyalistlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin boynuna taktığı zillet halkasını söküp attı. İMF'yi kovdu, Devleti yeniden yapılandırdı, orduyu modern silahlarla donattı. Sosyal devlet ilkelerini ihya etti. Daha neler neler...

* Fransa gibi Türk düşmanı bir ülkenin yazarları bile Erdoğan'dan sitayişle bahsederken bizimkiler ellerinden gelse adamın boynuna yağlı urgan takacaklar.

* Allah, kimseyi şaşırtmasın... Allah, hiç kimsenin elini ayağına dolaştırmasın... Allah, kimseyi “kör ve sağır” etmesin... Körlük zordur!.. Sağırlık zordur!.. Hele de “ideolojik körlük” hepten zordur... Çünkü, “ideolojik körlük”ten muzdarip olanlar, hiçbir şeyi göremezler, hiçbir şeyi duyamazlar...

5.01.2021 (Enver Mıhcıoğlu)

DİĞER YAZILAR

Yeni bir "ILIMLI İSLAM" denemesi...

Hz. Azrail'in Güzelliği

Herkese Açık ile paylaşılıyor Değişim!

Fransız küstahlığı ve Türkler!

"Hafız-ı beşer, nisyanla maluldür" derler

Çöle inen nur "Ey Peygamber!

Kuran'da örtünme yok diyenlere!

CHP'nin ve HDP'nin yolları bellidir;

'Yaratıcı yıkım' deliğinden çıktı

 1 Eylül, ikinci dünya harbinin başladığı gün.

Gömleğin ilk düğmesi!

Yeni bir Müslüm Gündüz olayı mı?

Silahı ilk çeken!

Mora isyanı

Halep vapuru ve İngiliz kahpeliği

Orada ne işleri vardı?

En kutsal hak: Hayat hakkı.

Bizde Abdülfettah es Sisi'ler yok mu?

Yürüyüş...

Aşağılık Maymunlar!

Ruhsuz kalan CHP!

Şovmen!

Barajı belki %5'e düşürecekler ama?..

Afroamerkalılar ve Filistinliler!

Heykel aklı!

Fetih ruhu!

Vazgeçmeyecekler...

Hülle!

Küresel finans sisteminin beslemeleri!

Dinde zorlama yoktur!

Antep'te devlet, gücünün yettiğine devlet!...

Peki, işimiz ne olacak?

Objektif bir Deniz Gezmiş bakışı..

Boş işler müdürü!

Şu maske meselesi!

Durum maalesef böyle...

Hainlik!

Toplum olmanın sorumluluğu!..

Vardır bunun da bir hikmeti!...

65'lik Günah keçileri...

Neredeyiz?

Mirac

Zavallılık!...

 Salgın hastalık ve kader!...

Düşmana gönderilen sinyaller...

Suriye Baasçılarının mezhebi: Nusayrilik nedir?

Türkiye Baasçıları!

Bir İslam Neferi: Hoca Ahmed Yesevi

Türkiye, İdlib'de taviz vermemelidir

Hisseli Harikalar Kumpanyası!

Maymuncuklar!

İran Mollaları başta kendi halkı olmak üzere, Şii hilâli kurmak hevesiyle Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı ve Yemen'i perişan etti.

Gıda güvenliği...

Ortadoğu'nu Yüz Yıl Savaşları!

Yavuz Hırsız!

Müslüman bir memlekette olmaması gereken bir yılbaşı klasiği!...

İsrail bayram ediyor!

Ben senin Cemaziyelevvelini bilirim!

Yaptırmam-Sattırmam!

Toplumun bozulması!

KHH Partisi!

İman kuşu!

Semer yarası!...

Geçti Bor'un pazarı!

18 Ekim Türkiyesi!

Yeni dünya düzeninin kodları yazılıyor!

Yeni güç dengesi

Ah şu Suriyeliler!

Barış Pınarları

Enerji fiyatı ve nüfus artış oranının çarpanı?

İstanbul Finans Merkezi!

Türk gibi başla!

Sistemi revize etmek!

Suudi'lerin patriotları!

Vicdanlara hapsedilen din!

Güvenilmeyen müttefik ABD!

Yargı bağımsızlığı!...

Çok kötü oldu, çoook!

Ekonominin son umudu 3. çeyrekte

Türkiye buna mecbur!

Tercihimiz ne olur?

Siyasî fırsatçılık

Bu işler siparişle olmazmış!...

"Günahı açıktan işlemeyin!"

Teravih Namazı

Ahmet Davutoğlu

Tökezleme devri...

Hızlı hareket etmeliyiz!

Ahmet'in öküz dediği gün!...

Altay tankı ve Kılıçdaroğlu!

Oportünist!

Söz ola baş kestire!

Onlar artık Türk oldu!

İki salkım üzüm tanesi

Edep Ya Hu…

Yanlış iş

Aktivist hareket ve kitle toplumu

Bitirin şu pitbull meselesini...

Ulusal kimliğinden soyutlanan CHP!...

CHP'de sular durulmuyor