16 Ekim 2019 Çarşamba
Dine karşı modernizm

Muhammed Özkılınç

Dine karşı modernizm

Mümbit bir yazar, Rabbani bir davetçi, El-Ezher mezunu, değerli bir hoca efendi, iyi de bir hatip olan Dr. İsmail Yıldız kardeşimin bu yeni kitabı hayırlı mübarek olsun. Hayır ve bereketlere vesile olsun. İsmail hocam, ilme ve İslam’a hizmeti kariyer vs. dünyalıkların önünde ve üstünde gördüğünden, yıllardır doktorasını tamamlamış olmasına rağmen, halen İmam hatiplik görevine devam etmektedir.

Ümmetin ve elbette beraber yaşadığı toplumun sorunlarını da kendi sorunları bildiğindendir ki, ta ilk günden beri birçok konularda kitaplar yazıp neşretmeye devam etmektedir. Son olarak Çıra Yayınları’ndan çıkan “Dine Karşı Modernizm” kitabı da asrımızın püsküllü belası olan “modernizm” konusunda önemli uyarılar içermektedir. Düşmanın İslam’a karşı geliştirdiği tuzakların en sinsi ve tehlikelisi olan bu hastalığa çok yönlü dikkat çeken kitabın içeriği, kısaca şöyle özetlenebilir.

- “Modernliğin tanımı, yakın tarihten itibaren Müslümanlar üzerindeki olumsuz etkisi.

-“ Modern ideoloji” ile “teknoloji” ayrı şeylerdir. Din tekniğe karşı değildir. Osmanlı ulemasının bilim ve tekniğe karşı olduğu iddiası büyük bir yalandır.

- Dini dışlayan modern sistemin “aydınlanma” şeklinde gösterilmesi ve buna kapılan “aydın!” zümre.

- Modern ideolojinin “medeniyet” şeklinde sunulması neticesinde insanların “medeni – ilkel”, “çağdaş – çağdışı”, “ilerici – gerici” şeklinde ayırımlara tabi tutularak kelimeler üzerinden algı operasyonları yapılması.

- Modern ideoloji dine uyarlanabilir mi, bir kimse hem Müslüman ve hem de modernist olabilir mi?

-Dini dışlayan modernizmin onun yerine koyduğu ilkeler: İnsan hakları, hürriyet, özgürlük, eşitlik, demokrasi. Bunların sloganlardan ibaret kalması ve bunlara ancak modernlikle ulaşılabileceği algısının oluşturulması.

- Müslümanların temel kimliğinden başlanarak, ailesine, sosyal ilişkilerine ve devlet düzenine kadar modernlik adı ile dinden soyutlanması.

- Dahası modernizmin insanların algı ve anlayışlarına müdahale ederek dini anlayışların ve uygulamaların bozulmasını sağlama girişimi.

- Komünizm gibi dini doğrudan reddetmeyen modern ideolojinin, dini tedrici ve sistematik olarak zihinlerden silmeye ve uygulamadan kaldırmaya çalışması.

-Modern sistemin ahlakı koruyan din, devlet, aile ve çevre otoritelerine karşı verdiği savaş ve sonuçta otoritelerden azade bireyin oluşturulması gayesiyle ortaya atılan “bireycilik” anlayışı ve yalnızları oynayan modern insan.

- Eğitimde hümanist - ulusalcı, kültürde popüler batı kültürü dayatması.

- Her şeyin paraya, üretim ve tüketime odaklandığı modern ekonomik sistem.

- Kazanç ve çıkar amaçlı sömürgecilik (eski ve yeni hali ile) ve beraberinde getirdiği şiddet terör ve savaşlar.

- İffet, namus, kıskançlık gibi ahlak ilkelerinin ortadan kaldırılması neticesinde ahlak anlayışının saptırılması ve bozulması.

- Gençliğin dininden uzaklaşan, bedenine odaklanan ve sadece tüketen bir nesil haline getirilmesi.

- Kadının çalışma adı ile evden çıkarılması ve karşı cinsle buluşturulması.

- Kadının cinsel cazibesi kullanılarak müşteri çekme, pazarlama, reklam aracı vb. alanlarda görülmemiş bir istismara maruz bırakılması.

- Tüketimin artırılması ve sürekli hale getirilmesi için çıkarılan “moda”nın en verimli malzemesi olarak kadın…

- Ruhi ve manevi yönü yok sayılan modern insanın bunalımı.  Stres ve depresyon hastalıklarının modern çağın hastalığı haline gelişi.

- Ruhi bunalımda inançsızlığın ve özellikle de insanın temel kimliğini ve gayesini  unutması, nereye gideceğini, sonunun ne olacağını bilememesi ve ayrıca kader inancını kaybetmesi neticesinde başına her an gelebilecek olanlar konusunda yaşadığı panik ve huzursuzluk. 

- Tek çare olarak dine dönüş ve bu yolda atılan adımlar.”

Not= Kitaplar, derde deva ilaçların reçeteleri hükmündedir. Rafta beklemekle değil, ancak okunup yaşanmakla; dertlere çare, sorunlara çözüm olurlar. Dolayısıyla modernizmin başımıza açtığı belalara karşı bu kitap da okunmalıdır. Subhaneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

11.07.2019 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Bölen ve bölünen

Bir Şii’nin İtirafı

Neden Vekâlet Orduları?

Deprem İlahi İkaz

VaÜmmetaaah!!!

Kesintisiz islam eğitimi

Ayı Sevmesi Aslında Felakettir

Batı Batı Dedikleri

Ümmetin Kalesi Filistin

Cennetten bir köşe karadeniz

ABD vs. Batılılar Dost Görünümlü Azılı Düşmanlardır

Mutsuzlar Diyarı Batı 2

Mutsuzluklar Diyarı Batı

Osmanlıda Evlilik Kanunu

İstikamet Kolay Değil

Bayramlarımız Bayram Olacak Bir Gün

Hac Ama Nasıl?

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Danışıklı döğüş 2

Birlik olmadan felah olmaz

Batı Virüsü Dünyevileşme 2

Batı virüsü dünyevileşme

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 5

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 4

İhvanı müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

İhvanı Müslimin’in Çizgisi

İslam zilleti değil izzeti emreder

Şiileştirme tam gaz devam

Kudüs Tüccarı Şia 2

Kudüs Tüccarı Şia

Zulüm Bittiğinde Bayramlarımız Bayram Olacak

Zekât = Hikmet Bereket

Avrupa’da Ramazan 4

Avrupa’da Ramazan 3

Avrupa’da Ramazan 2

Avrupa’da Ramazan

Ramazanımızı Rahat Bırakın

Ramazanı Ramazan Yapalım

Ramazana Hazır mıyız?

Münâcât

Cemaat Olmak Farzdır

Allah (cc) Var Gam Yok

Değiştirmezseniz Değiştirilirsiniz

Seçmen Daha Nasıl Uyarsın

Topyekûn Savaşa Topyekûn Direniş

Batı Kültüründe Çocuk kafeste kuş

Sanal Değil Reel Üç aylar

Büyük Fırsat Üç Aylar

“İhvanı Müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

"Muasır Medeniyet" Balonu

Sevgiye Su-i Kast

Bitmeyen İhanet Diyalog

Tahrifatın Lokomotifi Diyalog

Dine Karşı Din 2

Dine Karşı Din

Batı Rüyasından Ne Zaman Ayılacağız?

Sünnete Saldırı Neden?

Batı Dürüst Öyle mi?

Aklı İpotek Vermek

Bedene Ziyafet Ruha Boykot

İslam Birdir Birliği Emreder

Zaman Müsrifi Müflisdir

Kültürümüz İmanımızın Yansımasıdır

Batılın Simgesi Noel’e Hayır

Bu İntihar Neden

İstikbal İslam’ındır

Manevi Kalkınma Ne Zaman?

Yuva Yıkan Öğütler

Koruyucu Anne 2

Mevlit Musiki Değil Mesaj

Mevlidi Tartışma İrşada Çevir 1

Dünyevileşme Felaketi 2

Dünyevileşme Felaketi

Koruyucu Anne 1

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 3

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 2

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder

Andımız mı Ahdımız mı?

Aileyi Yıkan Yıkılır

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 3

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 2

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 1

Mazlumun Ahı İndirir Şahı

Sayın Cumhurbaşkanına açık feryat

Çocuklarımızın Ahireti Ne Olacak

Yaş Günü Yaş İş

Yaş günü kompleksi

Kerbela Tecdidi Nefret

Batıda Para ilah şehvet put sex ibadet

Hicret Kaçış Değil Diriliştir

Batı Bataklıktır

Medeniyet mi Edeniyet mi?

Zalimler! Kaybedeceksiniz Bekleyin…

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ 2

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ

İlim Havzaları Biterse Ümmet Çöker

Dünya Ahiret İzzeti Kur'an İledir