21 Temmuz 2019 Pazar
Allah (cc) Var Gam Yok

Muhammed Özkılınç

Allah (cc) Var Gam Yok

31 Mart mahalli seçimleri, zihinleri allak bullak etti. 25 yıldır emek verilen iki metropolde seçim kaybedildi. Birçok açıdan ders ve ibretler alınacak nice sonuçlar yaşandı. İşin siyasi analiz kısmı üzerinde işin erbabı günlerdir konuşuyor ve yazıyorlar. Gelin biz konuya bir başka açıdan bakalım ve her birimiz, kendi payımıza ders ve ibretler alalım. Tabi ki yine en çok ders ve ibret alacak olanlar, siyasi cenahla meşgul olanlar olmalıdır.

Kapitalizme mahkûm edilen dünyada, nasıl da savruluyoruz. Hâlbuki biz, yoktan var eden, Her şeye kadir olan, dilediğini sadece “kun” emriyle var veya yok eden kadiri mutlak olan Allah (cc) a iman etmiştik. O dilediğini hiçbir güç engelleyemez ve o dilemeden hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla her şey onun kontrolü altındadır. Resulullah (sav) ın buyurduğu gibi: “Allah’ım! Senin verdiğini engelleyecek yoktur. Senin engellediğini de verecek yoktur. Sana rağmen hiç kimse, hiç kimseye fayda (veya zarar) veremez.” (Muttefekun Aleyh)

Uhud ve Huneyn savaşları, kıyamete kadar gelecek tüm müminlere çok yönlü ışık tutacak savaşlarıdır. Bu savaşlardan alınacak sayısız dersler var elbette. Ancak biz günümüze dair bir karşılaştırmayla yetinelim.

Bilindiği üzere bu her iki tarihi savaşın da iki aşaması vardır ve bu aşamaların her biri diğerinin zıddıdır. Uhud savaşının başlangıcı zafer, sonucu hezimettir. Huneyn savaşı ise tam tersine başlangıcı hezimet, sonu zaferdir. Peki, bu nasıl ve neden olmuş ve günümüz açısından nasıl değerlendirebilir? Bunun için bu iki savaşı birkaç açıdan karşılaştıralım.

  • Fiziki güç yönüyle; Uhud savaşında Ashab-ı Kiram (Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn)700 kişi, müşrikler 3000 kişidir. Yani insan gücü olarak müşrikler dört kat daha fazladır. İslam ordusunun 2 atına karşılık, müşriklerde 200 at vardır. Yani atlar yüz kat daha fazladır. İslam ordusunun 70 devesine karşılık şirk ordusunun 700 devesi vardır. Yani on kart fark… Tabi silah teçhizat, erzak ve mühimmat açısından da durum aşağı yukarı bu minvaldedir.
  • Ama Huneyn savaşında müşriklerin 8000 kişilik ordusuna karşılık, İslam ordusunun 12000 kişilik ordusu vardı. Diğer maddi imkânlar ve fiziki güçler konusunda da İslam ordusu, şirk ordusundan daha aşağı değildi.
  • Ancak Uhud savaşında İslam ordusu maddi imkânları ve fiziki güçlerine değil, sadece ve sadece Allah (cc) ın yardımına güvenmektedirler. Allah (cc) da yardım edince, zafer mukadder oldu. 700 kişilik İslam ordusu, 3000 kişilik şirk ordusunu önüne katıp kovaladı, darma dağın etti. Ancak ne zaman ki İslam ordusu içinden bazı sahabeler dünyalık ganimete meylettiler, dünyalık fanileri, ebedi olan Allah (cc) ın rızasına tercih ettiler. İşte o anda savaşın seyri değişti. Kesin zafer, acı bir hezimete dönüştü.
  • Buna mukabil Huneyn savaşında, Müslümanlar Allah (cc) yardımından ziyade kendi imkânlarına ve maddi güçlerine güvendiler. Bu sebeple de Allah (cc) onları ibreti âlem bir imtihanla imtihan etti. Kur'an’ın ifadesiyle, yeryüzü başlarına dar geldi.“Şüphesiz Allah size pek çok yerde ve Huneyn gününde yardım etti. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, ancak bunun size bir yararı olmamıştı ve bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp çekilmiştiniz.” (Tevbe 25)
  • Ama az bir grup sahabe (Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn) silkinip kendine geldi. Allah (cc) a dayandı. Resulullah (sav) etrafında pervane oldular. Allah (cc) onlara yardımını gönderdi. Allah (cc) yardımı geldiği an, mutlak hezimet, zafere dönüştü.

Yani…

Sadece siyasi çalışma ve seçimlerde değil. Savaşta da barışta da… Ticari, iktisadi, askeri, sosyal, kültürel, kısaca hayatımızın tamamında, Allah (cc) a güvenip dayanırsak ve özellikle onun yardımını hak edersek, bizi yenecek bir güç yoktur. “Ey iman edenler! Siz eğer Allah'a [Allah (cc) ın dinine] yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam tutar.” (Muhammed 7) “Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler, ancak Allah’a tevekkül etsinler.” (Âli İmran 160)

Ama onun yardımını kaybedersek, iki yakamız bir araya gelmez. Geçici olarak kimi başarılar kazansak da sonunda yine kaybedenlerden oluruz. Şu halde; sadece siyasiler de değil, hep beraber kendimize gelelim. Rabbimize dönelim. Onun emir ve yasaklarına tabi olalım. “muasır medeniyet” falan martavallarıyla yönümüzü batasıca batı kültüründen Allah (cc) ın şeriatına, İslam’a dönelim. O zaman dünyada huzurlu ve aziz, ahirette cennetlik oluruz. “Allah (cc) var gam yok.” Subhaneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

15.04.2019 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Batı Virüsü Dünyevileşme 2

Batı virüsü dünyevileşme

Dine karşı modernizm

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 5

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 4

İhvanı müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

İhvanı Müslimin’in Çizgisi

İslam zilleti değil izzeti emreder

Şiileştirme tam gaz devam

Kudüs Tüccarı Şia 2

Kudüs Tüccarı Şia

Zulüm Bittiğinde Bayramlarımız Bayram Olacak

Zekât = Hikmet Bereket

Avrupa’da Ramazan 4

Avrupa’da Ramazan 3

Avrupa’da Ramazan 2

Avrupa’da Ramazan

Ramazanımızı Rahat Bırakın

Ramazanı Ramazan Yapalım

Ramazana Hazır mıyız?

Münâcât

Cemaat Olmak Farzdır

Değiştirmezseniz Değiştirilirsiniz

Seçmen Daha Nasıl Uyarsın

Topyekûn Savaşa Topyekûn Direniş

Batı Kültüründe Çocuk kafeste kuş

Sanal Değil Reel Üç aylar

Büyük Fırsat Üç Aylar

“İhvanı Müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

"Muasır Medeniyet" Balonu

Sevgiye Su-i Kast

Bitmeyen İhanet Diyalog

Tahrifatın Lokomotifi Diyalog

Dine Karşı Din 2

Dine Karşı Din

Batı Rüyasından Ne Zaman Ayılacağız?

Sünnete Saldırı Neden?

Batı Dürüst Öyle mi?

Aklı İpotek Vermek

Bedene Ziyafet Ruha Boykot

İslam Birdir Birliği Emreder

Zaman Müsrifi Müflisdir

Kültürümüz İmanımızın Yansımasıdır

Batılın Simgesi Noel’e Hayır

Bu İntihar Neden

İstikbal İslam’ındır

Manevi Kalkınma Ne Zaman?

Yuva Yıkan Öğütler

Koruyucu Anne 2

Mevlit Musiki Değil Mesaj

Mevlidi Tartışma İrşada Çevir 1

Dünyevileşme Felaketi 2

Dünyevileşme Felaketi

Koruyucu Anne 1

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 3

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder 2

Fanatizm Kör Ve Sağır Eder

Andımız mı Ahdımız mı?

Aileyi Yıkan Yıkılır

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 3

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 2

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir 1

Mazlumun Ahı İndirir Şahı

Sayın Cumhurbaşkanına açık feryat

Çocuklarımızın Ahireti Ne Olacak

Yaş Günü Yaş İş

Yaş günü kompleksi

Kerbela Tecdidi Nefret

Batıda Para ilah şehvet put sex ibadet

Hicret Kaçış Değil Diriliştir

Batı Bataklıktır

Medeniyet mi Edeniyet mi?

Zalimler! Kaybedeceksiniz Bekleyin…

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ 2

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ

İlim Havzaları Biterse Ümmet Çöker

Dünya Ahiret İzzeti Kur'an İledir

Kur ’ansız Olmaz

15 Temmuz… Ya sonrası?

Aile Bakanına Açık Mektup

Batı Örnek Olamaz

Çocuklar değil insanlık kayıp

Saadet Nereye?

Bu Sıradan Bir Seçim Değildi

Oy Kullanmamak Zalime Destek olmaktır 3

Oy Kullanmamak Zalime Destek olmaktır 2

Oy Kullanmamak Zalime Destek Olmaktır

Münafık medeniyet

Gizli Hazine

Ekonomik Kalkınmanın Direği Zekât

Garip Gurbet

Ramazanı zayi etmeyelim

Gurbetten Selamlar

Ramazana Hazırlık

Peki, Tevrat Ve İncili Ne Yapalım

Kesintisiz Cahiliye HURAFELER

İslam Dünyasında Tevhidî Düşünce 2

İslam Dünyasında Tevhidî Düşünce