5 Temmuz 2020 Pazar
Aileyi bitirme planı  toplumsal cinsiyet eşitliği(1)

Abdurrahman Örnek

Aileyi bitirme planı toplumsal cinsiyet eşitliği(1)

“Ey insanlar şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık.”(Hucurat 13) Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun ayetlerindendir. Doğrusu bunda düşünen kimseler için dersler vardır.(Rum 21) Allahın erkek ve kadını ayrı cinsiyette yaratarak sonrasında bu iki ayrı cinsiyetin bir araya gelerek birleşmeleri sonucunda dünyaya gelen çocuklardan (kız- erkek)  oluşan aile kurumunu , bugün feminist gruplar cinsiyeti ikiye ayırarak bozmaktadır.

Onlara göre biri doğuştan getirilen biyolojik cinsiyet (kız-erkek) biri de sonradan kazanılan cinsiyettir. Sonradan kazanılan cinsiyete ise toplumsal cinsiyet  denilmektedir. Yani kadınla erkeğin sosyal rol ve davranışlarının sebebi doğuştan getirdiği farklılıklar değildir. Bu nedenle kadınlık ve erkeklik davranışları yeniden kurgulanıp değiştirilebilmekteymiş. Kadınlara bugün bildiğimiz geleneksel anlamdaki erkeklik rolleri, erkeklere de kadınlık rolleri yüklenebilirmiş. Bugün yapılmaya çalışılan şey “Özgür irade ve politik olarak doğru davranmak adına biyolojinin beyin üzerindeki etkisini görmezden gelerek, insanı kendi doğasıyla savaşmaya zorlamaktır.”( Louann Brizendine) Feminist dayatma kadın erkek arasındaki fıtri ayrılıkları ayrımcılık olarak topluma enjekte ederek sanki sürekli kadına yönelik bir ayrımcı baskı varmış havasını vermektedir. Ayrımcılığı kadının iş dünyasında ve tüketim endüstrisinde reklam ve pazarlama aracı olarak kullanılması yönündeki durumunu ele almamakta hatta uğradığı bu sömürü türünü meşru istihdam olarak meşrulaştırmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları toplumun en değerli kurumu olan aileyi ve ailenin en önemli unsuru olan kadın ve erkeğin cinsiyet modellemesinin yani erkeğin kadın rollerini kadınında erkek rollerini üstlenmesinin önündeki en büyük engel olarak, özellikle geleneksel değer yargılarının, örf ve dinin,  ayrımcılığın asıl kaynakları olduğunu iddia etmektedirler. Bu değerlere toptan bir karşı duruşun olduğuna dikkat çekmek gerekir.(Aile Akad. Dergisi) Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan feminist kafa yapısı aileyi  kadın için sürekli tehdit yeri, erkeği de sürekli şiddete meyilli bir varlık olarak anmaktadır.

Bunlara göre  aile kadınsız olmalı.Toplum tarafından en güvenli kurumun aile olduğu yönündeki araştırmalara rağmen sürekli kadının şiddet gördüğüne dair haberlerle, kadın için ailenin güvenli bir yer olmadığı algısı oluşturulup ailenin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yerine kadının güçlendirilmesi algısını yayma çabası içindedirler. Kadın güçlü olsun tabiî ki ama ailesiyle güçlü olsun .Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları kadının annelik rolüne de bitirme çabası içindedirler. Kadının fitri olarak doğurganlık halinin önüne geçmek istenmektedir. Bu durumu da son yıllardaki üreme teknolojisinin ilerlemesine, evlenmeden (sperm bankaları), doğurmadan(yapay rahim) ve emzirmeden(süt bankaları) gibi mümkün olabilecek bir anneliğin imkanları var edilmeye çalışılıyor.(Aile Akad.Der)Toplumsal cinsiyet eşitliğini de maalesef   batılı ülkeler desteklemektedir.

Bunlar arasında Almanya Büyükelçiliği, ABD Büyükelçiliği, Avrupa Birliği, Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı, Fransa Büyükelçiliği, İsviçre Büyükelçiliği, Soros Vakfı, Norveç Büyükelçiliği, Danimarka Büyükelçiliği gibi kurumlar bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelim biyolojik cinsiyetten farklı olarak, heteroseksüel, homoseksüel ve biseksüel olmak üzere 3 farklı cinsel yönelim olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelim savunucuları arasında güçlü bir iş birliği söz konusudur.

Toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yapan pek çok metinde aynı zamanda cinsel yönelim savunusu da yapılmaktadır. Feminist örgütlerin Türkiye'de en önemli kazanım olarak gördükleri İstanbul Sözleşmesi'nin 4. maddesinin 3. fıkrası eşcinsellik ve biseksüelliği de güvence altına almaktadır. (Aile Akad. Der.) Cılız sesler dışında  Toplumsal Cinsiyet eşitliği konusunda kamuoyu oluşturulmamakta,  kavramın ne anlama geldiğiyle, toplumsal sonuçları ve değerlerimizde yaratacağı erozyonla pek ilgilenilmemektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dayalı politikalar erkek ve kadını birbirine karşı rekabete yöneltmekte ve çatışma dilini kullanmaktadır. 

Kendi kültür ve medeniyet kodlarına uygun olmayan ve muhtevası tam irdelenmeden ve de araştırılmadan uygulanan politikalar kadına yönelik sorunları çözmeyecek, bilakis artıracaktır. Nitekim İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı 2011 yılından bu yana kadın cinayetleri giderek artmaktadır. Toplumsal cinsiyet gelenek/örf/din gibi kaynakları "ayrımcılık" üreten bir tehdit olarak tanımlayıp, çocukların batılı feminist ve LGBTİ lobisinin kadınlık ve erkeklik anlayışına göre yetişmesine hizmet edecektir.

Böylelikle toplumun tamamı sömürüye açık hale gelecek, bu sömürüye direnme odakları devreden çıkarılacaktır. Böylelikle yeni yetişecek nesiller seküler, hedonist, materyalist değerler sistemini içselleştirmiş, kendi değerlerine yabancılaşmış şekilde yetişecektir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan tüm yasal anlaşmalardan ve çalışmalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Nitekim Hırvatistan'da İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması geniş ölçekli tepkilerle karşılanmış, Macaristan, üniversitelerdeki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları programını yasaklamış, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi ise İstanbul Sözleşmesi'nin anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Umarım bu durum bizde de gerçekleşir.

27.11.2019 (Abdurrahman Örnek)

DİĞER YAZILAR

DYK kurslarında ücretli ogretmenler gorevlendirilsin

İnsanlığın Belirsizlik Sorunu

Kimse alınmasın ama ben hep babamı sevdim

İnatçı Kulluk Etme Arzusu

Pandemi sürecinde okulsuz çocuk eğitimi

Dava neydi, ne oldu?

Meslek Liseleri Krizden Güçlenerek Çıkar Mı?

Ölen insanlar mı sayılar mı ?

İyi ve kötü

Esmaü’l-Hüsna Allah’ın isimleri

Ben beklerken bahar geçip gidiyordu

Uzaktan eğitim(e) yakınlaştırır mı uzaklaştırırmı ?

Bir virüs musibetinin hatırlattıkları

Koronavirüs ve yeni dünya düzeni

Çocuktum ben, Savaşın Ortasında

Gitmek mi zor , kalmak mı?

Modern benlik ve iç insanlığımız

Bir öğretmenden daha fazlası

Çocuk kalbinin eşiğinde “duygu okulu” olmak

Ahlak, inanç ve eğitim

Çocuk yüreğinin öğretmeni olmak

Zeytin ağacının gövdesinde bir erva bebek

İnsan Bir Değerdir

Hastane koridorları hüzünlüdür

Okula gitmeyen çırak aranıyor

Babasız kalmak

İnsan neden insan olamaz

Nihayet “ Pısa” olacak gibi

Özel gereksinimli bireyler ve eğitimleri

Medeniyetlerin kötüsü “ekran medeniyeti”

Eğitimde eksik olan ne?

Zamanı uğurlamak

Fikir,hareket ve gençlik

Yeni olandan korkmak

Öğretmen neden şiddet görür?

Müebbet kölelik

Eğitimde duygu eğitimi “sihirli el”olabilir mi?

İdeolojilerin devrimlerinden kapitalist evrimlere

Ülkeler bazında nitelikli öğretmenlik

İnancın farkına varmak

Eğitim Öğretim Başlarken

Fil dişi kuleden cafelere

Bir okul müdürü kadar okuldur(2)

Bir okul müdürü kadar okuldur

Neyi kaybettiğini hatırlayacaksın

Figüran

Benzemezliğin farkını yaşamak

YKS Eleştirisi

Günlük Hayata 30 Dakika Kitap Okuma Molası

Eğitim Reformunda Öğretmenin Rolü

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Gaziantep Tıp Fakültesi ve Hematoloji Servisi

İnsan Olma Çabası

Bir fırsat eğitimi olarak 4-6 yaş Kur’an Kursları

Şehir ve Medeniyet

İslam Batı’ya galip gelir mi?

Peltek Düşünceler

Yönetici, Liyakat ve Adalet

Gaziantep’ten Bir Ziya Öğretmen geçti

Kınalızâde Ali Çelebi’ye göre Çocuk Eğitimi

Aile eğitiminde kadın ve erkeğin rolü

STK’larda Varoluşsal Kimlik Sorunları

Ruh Kirliliği

İdeal Öğretmenin Nitelikleri

Eğitim Sistemimizde Tecdid

Kaçak Göçmen Notları

Sorun nerde?

Akıllı Tahta mı Bilinçli öğretmen mi?

Kim medeni, kim değil?

Günah ve sevap arasında tövbekâr olmak

Mehmet Akif Ersoy’u anladığımız gün anmış oluruz

Okul iyi insan yetiştirir mi?

Vicdan-i Yitim

Ayet ve Hadislerde İnsan Hakları

Annem benim dilim oldu

Öğretmenlik sadece bir gün değildir

Bu gidiş nereye?

2023 Eğitim Vizyonu Eğitimcilere Vizyon katar mı? (2)

2023 Eğitim Vizyonu Eğitimcilere Vizyon Katar Mı ?(1)

2023 “İnsan” Merkezli Eğitim Vizyonu

Kemanın telleri

Sendikal Mücadelede yeni bir dönem olur mu?

Kehanet severlik

Eğitim öğretim başlarken

Hüznün Adı: Eylül’dür

Eğitimde yaş ne ifade eder

Toplumsal ihya için çok düşünme az konuşma edebi

Eğitimde oyunun önemi

EDEBİYAT, ŞİİR VE İNSAN

Eğitimi rahatlatacak ara formül ortaöğretimden geçer

Bu da benim duam olsun

YKS’de doğru tercih nasıl yapılmalı

Bir köyü olmalı insanın

Büyükler kazandı sıra gençlerde, şimdi YKS zamanı

Ben nesli ve belirsiz gelecek

Ne varsa sana bıraktım

Erdemin peşinde olmak

Liselere giriş sınavına doğru

Huy güzellikleri

Osmanlı’dan günümüze engellilerin eğitim serüveni