29 Mart 2020 Pazar
Adaletin Bu mu Dünya?

Muhammed Özkılınç

Adaletin Bu mu Dünya?

Batı ve Batılılaşmış olanlar, her vesileyle İslam’ın erdem, fazilet ve insanlık dolu tarihine iftira atıp karalıyorlar. Hâlbuki İslam’ın 1400 yıllık tarihiyle batının en çağdaş, en hümanist (!) son yüz-iki yüz yıllık tarihini bir karşılaştırsınlar bakalım ne görecekler. Ey batılılar! Sizin engizisyonlu, haçlı savaşlı, kanlı ve kapkara tarihlerinizden hiç bahsetmeyelim çünkü iç karartır, mide bulandırır.

Baılıların dünyanın başına bela ettikleri, kapitalizm, komünizm, liberalizm, faşizm veya başka bir sistem… Hepsi bir birinden gaddar, bir birinden zalim. Hepsi insanları sınıflara ayırıp sınıflar arasında mali açıdan uçurumlar oluşturmak üzere kurgulanmıştır. Yani firavni düzen. Mısırın kadim Firavunun “mele” yani idareci, bürokratlar sınıfı vardı. Halkın geri kalanı da kölelerdi. Sıradan halkın tamamı köle olup hiçbir mülkiyet hakları yoktu. “Firavun, (Mısır) toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz kılıyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı.” (Kasas 28/4)

Şimdi yukarıda saydığımız beşeri sistemlerin ne farkı var? Sadece isim farkı… “Komünizm” yönetici sınıfa; “burjuvazi” “polüt büro üyeleri” geri kalanına da “proleterya” “işçi sınıfı” falan diyor. Aslında hepsi çağdaş köleler… Çünkü halktan hiç kimsenin mülkiyet hakkı yoktu. Evet, sonunda komünizm çöktü, dağıldı ama hala nice zavallılar kendi hayal dünyalarında yaşatmaya çalışıyorlar. Küba, Çin gibi kimi ülkeler de, komünizmi kapitalizm, biraz sosyalizmle harmanlayarak zoraki yaşatmaya çalışıyorlar.

Kapitalizm vb. maddeperest sistemlerde güya mülkiyet hakkı var ama mülk hep sermayedarların elinde dolaşmaktadır. Zenginlerle fakirler arsındaki uçurum, gittikçe derinleştirilmektedir. İşte dünyanın hali… Bir tarafta açlıktan ölenler… Diğer yanda tokluktan ölenler… Şu an dünyanın kapitalist emperyalistleri, en az aç insanlar kadar acınacak haldedirler. Evet, tüm dünya insanlığı, İslam’ın sosyal adaletine acilen muhtaçtır.

 “Allah'ın, (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Ta ki o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet/sermaye olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.” (Hşar 58/7) Diğer sistemlerin tamamı da aşağı yukarı böyleydi.

                Esasen tüm beşeri sistemler, fakirlerden alıp zenginlere aktarmak üzere programlanmıştır. Dolayısıyla sürekli zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. İlahi sistem ise gayet merhametli bir şekilde zenginlerden fakirlere tedrici bir şekilde, yılda % 2,5 aktararak gelir dağılımında denge ve adalet sağlar.

Enflasyon, devalüasyon, zam, faiz, repo, bono, tahvil, enva-ı çeşit teşvik kredileri vs. düzenlemeler hep fakirden zengine aktarma yollarıdır. Ayrıca beşeri sistemlerin en büyük gelirleri işçi, memur ve esnaf emekçilerinden aldığı vergi ve primlerdir. Hâlbuki ilahi sistem fakirlerden almıyor, aksine zenginlerden alıp fakirlere veriyor.

İlahi sistem zekât geliriyle yol, köprü, baraj gibi amme hizmetleri yapamaz. Zekâtı direk fakirlere vermek zorundadır. Amme hizmetleri için devlerin gelirleri yetmiyorsa ayrıca vergi alınır. Ancak bu vergi de yine zenginlerden alınır. Fakirin verecek durumu yok ki versin. Verecek durumda olan, zaten zengin konumundadır.

Zekât, fitre, infak, sadaka, kefaret, fidye vb. her türlü hayır ve hasenatta akrabalar önceliklidir. Daha sonra komşular vs. fakirler gelir. Yani İslam mali ibadetlerle gönüller arasında köprüler kuruyor. Akrabalık ve sılayı rahmi pekiştiriyor. Komşuluğu ihya ediyor. Halkların zengin ve fakirlerini birbirine yaklaştırıyor. Kısaca halkların tüm kesimleri arasında; sevgi, saygı, ülfet, muhabbet, şefkat ve merhamet ihdas ve isas ettiriyor. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı temel prensip olarak yerleştiriyor.          

Biraz istatistik:

Merkezi İngiltere'de bulunan Oxfam grubu tarafından yapılan araştırma, en zengin yüzde 1'lik dilime girenlerin, 2016'da küresel servetin yarısından fazlasına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesimin serveti, 2009'da yüzde 44 iken, 2014'te yüzde 48'e yükseldi. Şimdi 2020 yılında bu oran çoktan % 50 yi geçmiştir. Oxfam, "gelir eşitsizliğindeki patlamanın" yoksulluğa karşı verilen savaşı olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Tabi bu açıklama da dostlar pazarda görsün kabilinden bir şeydir. Aksi halde, emperyalist dünyanın yoksulluğa karşı bir mücadele verdiği falan yok. Yani tüm beşeri sistemler, hep zengini daha zengin, fakiri de daha fakir yapmak üzere programlanmıştır. Ama ilahi sistem, adalet ve denge üzerine kuruludur.

Beşeri sistem, tam da Necip fazılın dediği gibi:

Allah’ın on pulunu bekleyedursun on kul,

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa

Yaşasın kefenimin kefili karaborsa.

 

20.02.2020 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Musibetler Uyarı Ceza Mükâfat

Batıda Corona Cana Minnet

Yaşlılara Corona Budamı

Güneş Batıda Batar

Batı Nesiller Bataklığıdır

Batı İnsan Haklarının Neyi Olur

Ey Zalimler! Kaybedecek ve cehenneme sürüleceksiniz

Ayıdan Post Gavurdan Dost

Büyük Fırsat Üç Aylar

Cemaatler Göreve

Gün Bir Beraber Olma Günüdür

Şehit İmam Hasan el Benna

Şehitler Ölmez Ümmet Yıkılmaz

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta 2

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta

Her musibette çok hikmetler ve ikaz da vardır

Depremi Önceden Tespit

Kadın Düşmanı Batı Sözleşmesi

Kadın şiddeti

TOKİ Faiz Yerine Vadeli Satış Yapsın

Dost Dostu Isırmaz

Mekkeler Fetih Bekliyor

Katil Süleymani’nin Katli

Birlik Ama Nasıl? 2

Zamanlar ve mekânlar üstü bir silah DUA

Müslüman Etkilenmez Etkiler

Milli Kumar Piyango vs.

Kelime katliamları ve israf (Black Friday)

Anne baba hizmetçi değil efendidirler

Acemi Yuvanın Temeli Çürük Olur

Mücahitler Neden Müteahhit Oldu

Mücahitler neden müteahhit oldu

Kadem ve sayın yetkililer! yanlış yapıyorsunuz

Müzmin bekârlar diyarı batı 2

Bağdadi Öldürüldü mü?

Müzmin Bekârlar Diyarı Batı

Batasıca batı rüyası nereye kadar

Bilek Gücü Yetmez Dua Gücü De Lazım

Birlik rahmet bölünmek felakettir.

Bölen ve bölünen

Bir Şii’nin İtirafı

Neden Vekâlet Orduları?

Deprem İlahi İkaz

VaÜmmetaaah!!!

Kesintisiz islam eğitimi

Ayı Sevmesi Aslında Felakettir

Batı Batı Dedikleri

Ümmetin Kalesi Filistin

Cennetten bir köşe karadeniz

ABD vs. Batılılar Dost Görünümlü Azılı Düşmanlardır

Mutsuzlar Diyarı Batı 2

Mutsuzluklar Diyarı Batı

Osmanlıda Evlilik Kanunu

İstikamet Kolay Değil

Bayramlarımız Bayram Olacak Bir Gün

Hac Ama Nasıl?

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Danışıklı döğüş 2

Birlik olmadan felah olmaz

Batı Virüsü Dünyevileşme 2

Batı virüsü dünyevileşme

Dine karşı modernizm

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 5

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 4

İhvanı müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

İhvanı Müslimin’in Çizgisi

İslam zilleti değil izzeti emreder

Şiileştirme tam gaz devam

Kudüs Tüccarı Şia 2

Kudüs Tüccarı Şia

Zulüm Bittiğinde Bayramlarımız Bayram Olacak

Zekât = Hikmet Bereket

Avrupa’da Ramazan 4

Avrupa’da Ramazan 3

Avrupa’da Ramazan 2

Avrupa’da Ramazan

Ramazanımızı Rahat Bırakın

Ramazanı Ramazan Yapalım

Ramazana Hazır mıyız?

Münâcât

Cemaat Olmak Farzdır

Allah (cc) Var Gam Yok

Değiştirmezseniz Değiştirilirsiniz

Seçmen Daha Nasıl Uyarsın

Topyekûn Savaşa Topyekûn Direniş

Batı Kültüründe Çocuk kafeste kuş

Sanal Değil Reel Üç aylar

Büyük Fırsat Üç Aylar

“İhvanı Müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

"Muasır Medeniyet" Balonu

Sevgiye Su-i Kast

Bitmeyen İhanet Diyalog

Tahrifatın Lokomotifi Diyalog

Dine Karşı Din 2

Dine Karşı Din

Batı Rüyasından Ne Zaman Ayılacağız?

Sünnete Saldırı Neden?