19 Haziran 2018 Salı
Tarih Tekerrür Etsin Artık!

Sait Ali Arslan

Tarih Tekerrür Etsin Artık!

İslam âleminin birlikteliği, asr-ı saadetten sonra bütün Müslümanların özlemi ve arzusudur.

Tarihte İslam Âlemi’nin Hicret’ten D-8 ‘e kadar 26 kez birlik olma yönünde çabalarına şahit oluyoruz.

Kimisi amacına ulaşmış, kimisi hüsranla sonuçlanmış.

Tarihten ders almayanlar için tarih tekerrür eder denilir. Fakat tarihten aldığımız ders ile tarihin artık tekerrür etmesi gerektiği kanaatindeyim.

Zira;

Kurulan birlikteliklerin en önemlilerinden birisi Küdüs’ün fethine yol açan ittifaktır.

Selahaddin  Eyyübi’nin Fatimi ve Abbasi vezirliğini beraber yürütmesinden başlayan birlikteliğin sağlam zeminde yükselmesinin temel nedeni ;devlet kadrolarına iş bilir ve kabiliyetli memurlar tayin etmesi ve Saray, halk, kumandanlar, komşu ve İslâm devletleriyle münasebetlerini gayet iyi tutmaya çalışmasıdır.

Sultan olduktan sonra;

Mısır’da başlayan ayaklanmaya karşın süküneti sağlayıp, Şii Sudan’lıların isyanını bastırıp, Haçlı Normanları denize döktükten sonra “Önce Müslümanım” diyen, etnik kökeni farklı olan İslam ordusu ile Küdüs’ün kapılarına dayanıp fetihle şereflenmiştir.

Şimdiki Suriye’si ne ise O zamanın Mısır’ı aynı ahvalde idi,

Şimdiki İran’ı ne ise O zamanın Sudanı aynı yönde idi

Uzatmak mümkün, ama kısaca zamanımız ile Küdüs’ün fethinden önceki zaman çok yakın benzerlikler gösteriyor.

Tarih nasıl tekerrür eder?

Şöyle;

Ülkesinin gücünün farkına varan,

İslam ülkeleri nazarında mûteber,

tarihin üzerine yüklediği sorumluğu bilen,

çok çalışan,

dikleşmeden dik durabilen,

bölgede çıkan isyanları bastırıp,

sınır dışı operasyonlar düzenleyen ,

halkının sevgisini ve gücünü arkasına almış,

hizmetkarlık ile övünen

En önemlisi bu zamanda yaşayan,

Yeni Selahaddin ve fetih aşkıyla yann Fatihler bulmalıyız.

Bu satırları okurken aklınıza kim geldiyse

işte O ; Selahaddin’dir.

İslam âlemindeki zülüm son bulsun diye,

Tekrar İslam Hükümferma olsun diye,

Selahaddin’in arkasında durmalı ve sahip çıkmalıyız.

Yalnız;

Selahadin’in yaptığı gibi devlet kadrolarına iş bilir ve kabiliyetli memurlar tayin etmesi ve Devlet – Halk bütünleşmesini sağlamalıdır.

U’lül Emirlerimize duyurulur.

13.09.2017 (Sait Ali Arslan)

DİĞER YAZILAR

Ekonomiye dış güçler müdahale edemez!

Trump(ET)

Son çağ

Kaldı 29.000!

Kudüs'e sahip olan, dünyaya hükmeder!

Dünya dinler merkezi Kudüs;

Kudüs’ün diğer yüzü; (2)

Filistin'i yaşamaya ne dersiniz? (1)

Nerede kalmıştık?

SARSIL

Hilafet mi – Ziyafet mi?

Abdülkadir; YÜKSEL’di

İmanım öldü. Katil kim?

Yeni(den) Eğitim