21 Ocak 2018 Pazar
Mekke’nin Fethi Ve Fetih Ruhu

Muhammed ÖZKILINÇ

Mekke’nin Fethi Ve Fetih Ruhu

Fetih programları önemlidir. Sadece Mekke de değil, Kudüs ve Filistin’in fethi… Afrika ve Cezire-tul Arab’ın fethi… Anadolu ve fars diyarının fethi kısaca kıtaların fethedilip İslam’ın şefkat, merhamet, hoşgörü müsamahasıyla tanışmasını anmak elbette önemlidir. Zira fetih programları, İslam neslinin yüreklerinde fetih ruhunun canlı tutulmasına vesiledir.

Hiçbir peygamber, zamanının genelkurmayı ve ordularıyla anlaşıp tepeden inme devrimle iş başına geçmemiştir. Aksine her peygamber, iğneyle kuyu kazar gibi; fert fert, ev ev, çadır çadır, Pazar panayır dolaşıp İslam’ı anlatmakla işe başlamıştır. Öncelikle en güzel örnek olmuş. Sonra en hikmetli bir şekilde sabır, sebat ve azimle vahyin öğretilerini insanlığa sunmuşlardır.

Önce fertlerin, kabilelerin yüreklerini fethetmiş, sonra şehirler, köyler, ülkeler fethetmişlerdir. Devrimle fetih ayrı şeylerdir. Devrimle gelen, yine bir devrimle gitmeye mahkûmdur. Ama fetihle gelen bir dava, o davaya iman edenler var oldukça devam edecektir. Çünkü gerçekten yürekleri fetholmuş bireyler, İslam’ın gönüllü neferleri, davetçileri ve muhafızları olurlar. Öyle neferler ki her şeylerini verir ama davalarını vermezler.

Evet, kadın erkek, genç ihtiyar her Müslüman, yüreğinde fetih ruhunu eksik etmemeli ki fetihler devam etsin. İnsanlık çağdaş cahiliyenin vahşetinden yeniden kurtulsun. İslam’ınşefkat, merhamet, huzur ve güveniyle tanışsın. Dünyada aziz, ukbada cennetlik olsun… Her Müslümanın bu bilinçle bilinçlenmesi, bu ruhla dirilmesi dileğiyle, notlarımıza devam edelim.

Her Müslüman, aslında bir fatihtir. Çünkü Müslüman nerede, ne zamanda olursa olsun, islamın gönüllü eri ve davetçisidir. Her müsait zaman ve zemini değerlendirmek suretiyle, insanların yüreklerini fethetmeye çalışır. İşi, mesleği, meşrebi ne olursa olsun bu değişmez. Dolayısıyla her birimiz bu manada kendimizi kontrol etmeliyiz. Görevimizi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Kendi aile efradımızdan başlayarak, yakın, uzak elimiz, dilimiz ve imkânımızın ulaşabileceği her kese islamı ulaştırmaya çalışmalıyız. Özellikle kitle iletişim araçlarının getirdiği imkân ve kolaylıklarla beraber düşündüğümüz zaman bunun hiç de zor olmadığını daha net görürüz.

İslam’da kin, nefret ve intikam duygularıyla hareket etmek yoktur. Adalet vardır. İslam cihadının hedef ve gayesi, insanları öldürmek değil, diriltmektir. Tüm dünya insanlığını dünyadaki zilletten izzete, ukbadaki cehennemden cennete kavuşturmaktır. Dolayısıyla insanlar iman ettikten sonra, kardeş olurlar. Ve İslam daha önceki tüm suç ve günahları siler. Nitekim Resulullah (sas) öz amcası, şehitlerin efendisi, cengâver ve kahraman Hamza (ra) yı vahşice şehit edip parçalayan, kalbini ciğerini çıkarıp yiyen, Hind ve Vahşi (ra) yi bile fetih sonrası affetmiştir.

Mekke müşriklerinin, Resulullah (sas) ve ashabına yaşattığı onca çile ve işkencelere rağmen, fethin merhametiyle affedildiler. Davetin 13 yıllık Mekke döneminde müşriklerin; Resulullah (sas) ve ashabına (Rıdvanellahu aleyhim ecmaîn) neler yaptıkları malum. Çileler, işkenceler, su-i kastler… Habeşistan’a iki hicret, Taif çıkarması ve üç yıllık boykot… islamın ilk şehitleri, Mekke’de işkence altında şehit olan Sümeyye ve Yasir (ra) dir. Boykot yıllarının ikincisine “hüzün yılı” denir. Çünkü efendimizin (sas) iki büyük destekçisi; Hatice (ra) annemiz ve amcası Ebu Talip, boykotun şiddetine dayanamayarak vefat ettiler.İşkence ve zulüm altında nice sakat kalan, kör olan ve işkencelerin izlerini ömür boyu üzerinde taşıyan sahabeler vardı.

Bizzat Resulullah (sas) defalarca su-i kastlerde bulundular. İnsanlık dışı hakaret ve işkenceler yaptılar. Sonunda sahabelerine Medine’ye hicret emrini verdi. Hicret de kolay olmadı tabi. Onun da nice yürek burkan çile ve zorlukları var. Tim bunları siyerlerden okumak gerekir.

Resulullah (sas) a kendi ashabına selametle gönderdikten sonra kendisi de hicret hazırlığına başladı. Ancak müşrikler onun için meclislerini toplayıp ölüm kararı aldılar. Yirmi kabileden yirmi savaşçıyla evini kuşattılar. Yakalayamayınca, başına yüz deve ödül koydular. İnce bir plan ve ilahi yardımla ancak Ebubekir Sıddık (ra) ile beraber kurtulup Medine’ye varabildi.

Kaldı ki Medine’ye hicretten sonra da boş durmadılar. Resulullah (sas) ve ashabının (Rıdvanellahu aleyhim ecmaîn) mallarını çapul edip sattılar. Bedir, Uhud, Huneyn, Hendek vb. savaşlarla onu ve davasını yok etmeğe çalıştılar. Ancak tüm bunlara rağmen o, fetih için şu emri veriyordu. “Mümkünse bir damla kan bile dökülmesin.” Fetihten sonra ise Resulullah (sas) onlara şu tarihi sözünü söylemişti."Benim halim sizin halinizle, Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi olacaktır. Ben  de Yusuf gibi diyorum ki: Size bugün başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin içinde en merhametlisidir. (Yusuf suresi 92) Gidiniz hepiniz serbestsiniz” Selam… Dua…

8.01.2018 (Muhammed ÖZKILINÇ)

DİĞER YAZILAR

Cemaatler denetlensin

Mekke’nin Fethi Ve Fetih Ruhu 2

Mekke’nin Fethi

Âdem (as) Havva Annemizin Yaratılması

Oryantalistler Hakkında Bazı Tespitler

Hedefi Şaşmayan Silah BOYKOT 3

Hedefi Şaşmayan Silah BOYKOT 2

Hedefi Şaşmayan Silah BOYKOT

Gün Kardeşlik Birlik ve Dayanışma Günüdür

Filistin davasıyla ilgili notlar

Gâvurdan Dost Olmuyor İşte

Örneğimiz Önderimizdir

Birlik İzzet Tefrika Hezimettir

İlahi İkaz

Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye 3

Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye 2

Cemaatsel Çalışmak Ve Bir Anım 2

Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye

Cemaatsel Çalışmak Ve Bir Anım 1

Cemaatsel Çalışmak Ve Bir Anım

Dünya Sadece İmtihan Yurdudur

İmtihan içinde imtihan

Hadisler hakkında yanlış bilinen gerçekler

DKV kardeşlik buluşması 2

DKV kardeşlik buluşması 1

Cemaatsizliğe Özenmek Neden

Kardeş kavgası olmasın

Birlik Rahmet Ayrılık Felakettir

Zindandan Bir Yıldız Kaydı 3

Zindandan Bir Yıldız Kaydı 2

Zindandan Bir Yıldız Kaydı

Hicret ama nasıl

Kul Hakkı ve Altı Haklar 2

Kul Hakkı ve Altı Haklar 1

İcazet programımız

Yiğidi Öldürsen de Hakkını İnkâr Etme     

Bir Elin Nesi Var…

Sünnete Düşmanlık Niye?

Tahrifat mı Tahribat mı?

Filistin Tarihinden Notlar

Kurtuluş cemaatle mümkündür

Kurtuluş cemaatle mümkündü

Başarı Birlik Ve Dayanışmayla Olur

Başarı Birlik Ve Dayanışmayla Olur

Cemaatsel Çalışmak 7

Cemaatsel Çalışmak 6

Cemaatsel Çalışmak 5

Cemaatsel Çalışmak 4

Cemaatsel Çalışmak 3

Cemaatsel Çalışmak 1

Şeytana Dikkat !

Okuma Karnemiz Feci

Zekât vb. Mali İbadetlerimizi Sağlama Alalım

Unutulan Bir Sünnet İtikâf

Hainler Dünyada Rezil Ukbada Zelildirler

Oruç Ve Şişmanlık

Oruçtan Ders Ve Hikmetler

Ramazanı Ramazan Yapacak Tavsiyeler

Nerede Eski Ramazanlar

Okuma Tahsil Ama Niçin?

Rahmet ve Bereket Ayına Hazırlık

Manevi Kalkınma Hamlesi Şart 3

Kapanmayan yara tesettür

Manevi Kalkınma Hamlesi Şart (2)

Manevi Kalkınma Hamlesi Şart (1)

Miracımız Miraç Olsun 3

Miracımız Miraç Olsun 1

Seçim Ertesinde Sükûnete Davet

NEDEN Mİ EVET

Sanal Değil Reel Üç aylar

Rahmet ve Bereket Mevsimi Üç Aylar

DKV Medreselerinin İlkleri

En Güzel Örnek Ashaptır (ra) 2

En Güzel Örnek Ashaptır 1

Hedefi Şaşmayan Silah BOYKOT 3

Hedefi Şaşmayan Silah BOYKOT 2

Hedefi Şaşmayan Silah BOYKOT

Gâvurdan Dost Olmuyor İşte

Oy Kullanmamak Zalime Destek olmaktır 3

Oy kullanmak caiz (mi) 2

Oy Kullanmamak Zalime Destek Olmaktır

Ya ilahi adalet ya zillet ve felaket

Makyaj Değil Ümmet Yapan Kadın 3

Makyaj Değil Ümmet Yapan Kadın 2

Makyaj Değil Ümmet Yapan Kadın 1

Sayın Yetkililer! Kadın Konusunda Yanlış Yapıyorsunuz

Çalgılı İlahi Dinlemek

Buhari Üzerinden Sünnet Düşmanlığı

Toplumsal Dönüşümde Ulemanın Gücü 2

Toplumsal Dönüşümde Ulemanın Gücü 1

Batı Ve İşbirlikçileri Şia Hep Aynı 2

Batı Ve İşbirlikçileri Şia Hep Aynı

Vahdet ve Allah (cc) ın Yardımı Ne Zaman 5

Vahdet ve Allah (cc) ın Yardımı Ne Zaman 4

Vahdet ve Allah (cc) ın Yardımı Ne Zaman 3

Vahdet ve Allah (cc) ın Yardımı Ne Zaman? 2

Vahdet ve Allah (cc) ın Yardımı Ne Zaman? 1

Her Zamandan Daha Çok Bu Gün Birlik Günüdür

Canilik Yarışı

Örneğimiz Önderimizdir 1