20 Eylül 2018 Perşembe
Kadın Diye Diye Kadının Evini Yıktınız

Muhammed ÖZKILINÇ

Kadın Diye Diye Kadının Evini Yıktınız

Sekiz Mart, dünya kadınlar günü olarak kutlanıyor. Şahsen hiçbir hakkın yılda bir güne sıkıştırılmasını kabul etmediğimden, icat edilen bu günlerin hepsini reddediyorum. Annelerin, babaların, öğretmenlerin, yaşlıların, engellilerin vs. sınıfların hukuku bir günle sınırlandırılamaz. Aksine var olan tüm haklar 365 gün 24 saat kesintisiz geçerlidir. Hele bir sevgililer günü var ki değme gitsin…

“Ayının sevmesi gibi sevmek” diye bir deyim vardır. Şu an dünyada kadın adına kurulan birçok kurum ve kurulun yaptıkları da böyle bir şey. Kadın hakları diye diye kadının anasını ağlatıyorlar.

Özgürlük ve kadın erkek eşitliği adına yapılanlar da genelde aynı kapıya çıkıyor. “Evin reisi kadın ve erkek beraberdir” “Kadın, evlilik sonrası edinilen mal birikimine ortaktır” “Dul kadına maaş” “Esnek çalışma hakkı” “Çalışan kadının çocuk bakıcısına maaş” “Boşanma durumunda maddi manevi tazminatın yanında ömür boyu nafaka” “Fiziki olanı bir yana, manevi istismar” “Erkeği altı ay evden uzaklaştırma, ayağına elektronik bukağı takma” vb. kadını evden çıkmaya davet edip eşinin zevcesi, çocuklarının annesi, evinin hanım efendisi, toplumun hatta ümmetin ustası ve öğretmeni olmasını engelleyen yasalar aile içine konulmuş dinamitlerdir. Bu bombaların gümbürtüleri ilerde daha net görülecektir.

Bir müessesede iki idareci, bir orduda iki komutan, bir devlette iki başkan olursa, bu kurumlar çökerler. Dolayısıyla bir ailede de iki reis olursa aile çöker ve dağılır. Varlıklı bir ailedeki kadının eşini terk etmeye cesareti daha da pekişecektir. Nede olsa ayrıldıklarında malın yarısına sahip olacaktır. O halde neden eşinin kahrını çeksin ki. Hele bir de Allah (cc) korkusu ve ahiret bilinci yoksa yeni bir deneyim yaşama rüzgârına kapılabilir veya istediğiyle beraber olma modasına uyanlar kervanına rahatlıkla katılabilir. Maazallah.

Son zamanlarda birçok kimse tarafından kabul edilen ve kadınlar için söylenen “kendi kendine yetme” “kendi ayakları üzerinde durma” gibi deyimler de kadını kendi eşine karşı isyana sürüklüyor. Kadın gün oluyor eşine; “sen sensin ben benim” diyerek yollarını ayırmayı göze alabilmektedir.

Bu vb. sebeplerle dağılan ailelerde yine en büyük zararı kadın görmektedir. Kadın, yüreğinde ki anne şefkati sebebiyle çoğunlukla çocuklarının bakımını kendisi üstlenmektedir. Öyle ki çocuğu babasına karşı bile korumaktadır! Ancak baba disiplininden mahrum büyüyen çocuklar, kendi ayakları üzerine basacak yaşa gelince anne falan takmamaktadırlar. Dolayısıyla evladı için saçını süpürge eden anneler evlatlarına kölelik/hizmetçilik yapamaz duruma gelince eski bir eşya gibi atılıvermektedirler. Sahipsiz kalan çocuklar da doğal olarak sokak çocuğu durumuna düşmektedirler.

Kadın toplumun anası, öğretmeni, ustası, hocası, bakıcısı ve muhafızıdır. Kadın erkek her fert bir kadının eseridir. Sadece her başarılı bir erkeğin değil kadın-erkek tüm bireylerin arkasında tabii olarak bir kadın vardır. Yani hangi toplum olursa olsun sonuçta kadının eliyle işlenip şekillenmektedir. Ancak kadının tüm bu fazilet ve erdemleri taşıyıp nesillere aktarması, Allah (cc) ın kendisi için çizdiği sınırlar dâhilinde hareketiyle mümkündür.

İşte bu sebeple kadın önemlidir. Hem de hayatı, “mide ve uçkurdan” başka bir tabirle “yatak odası, mutfak ve wc arasında gidip gelmek” ten ibaret gören embesillere bırakılmayacak kadar önemlidir. Zina tartışmaları sırasında; “Beden benimdir istediğim gibi kullanırım“Evlenmem aşk yaşarım. Zina yaparım cenabet gezerim kime ne?” vb. pankartlar açan bazı zavallı kadın müsveddelerine rağmen bırakılmamalıdır.

Bilindiği üzere şu an yaşamakta olduğumuz sosyal problemlerin hemen hepsinin temelinde ahlaki yozlaşma vardır. Ahlaki yozlaşmanın da merkezinde kadın vardır. Daha doğrusu değişik zaafları nedeniyle bu konuda alet olarak, en çok kadın kullanılmaktadır.

Kadınlar günü, sevgililer günü gibi zamanlarda, “özgürlük-eşitlik” adına kadına imtiyaz gibi gösterilen etkinlikler, haddi zatında kadınlar için zehir katılmış bal veya çikolata kaplı zehir hükmünde tuzaklardır.

Ey kadınlar!

Çağdaş, laik, ilerici, özgürlükçü olduğunu söyleyen çok yüzlü hokkabazların bu tuzaklarına düşmeyin. Bunların özgürlük, eşitlik vs. yaldızlı demeçlerinin batı âleminde kadını ne hale getirdiğini iyi görün. Bu gün batıda kadın; bir “cinsel obje” hatta bir “sex kölesi”ne dönüştürülmüştür.

İslam öncesinde kadın alınıp satılan bir eşyadan daha değersizdi, kız çocukları aşağılık kabul edilerek diri diri toprağa gömülüyordu. Bu durum batıda 2-3 asır öncesine kadar aynı cahiliye zamanındaki gibi devam ediyordu. Batıda kadının insan muamelesi görmesinin üzerinden kaç yıl geçti ki? Ancak batı; eşitlik, çağdaşlık, özgürlük diyerek aslında kadını yeniden köleleştirdi. Daha önce sadece bir kişinin kölesiydi. Şimdi kadın; nefsinin, şeytanların, şeytanlaşmış cani şehvetperest binlerce insanın, modanın, süsün, zevkin ve konuşmaktan hayâ edeceğimiz sadist, vahşi ahlaksızlıkların kölesi…

Hâlbuki İslam, çağdaş cahiliyenin “karanlık dönemler” diye lanse ettiği 1429 yıl öncesinden kadını baş tacı yapmıştır. “Cennet annelerin ayakları altındadır” ne demek?

Kur'an ve sünnetteki yüzlerce nas’tan şu iki örneği değerlendirin.

“Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl değildir. Açık bir hayâsızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.” (Nisa 4/19)

“Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: “Onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor.” Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere âdil davranmanıza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.” (Nisa 4/127)

“Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.” (Müslim, Riyazus salihin H no=277)

“Mü’minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” (Ebu Davud, Tirmizi, Riyazus salihin H no=280)

“Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.” (Müslim, Nesaî, İbni Mace, Riyazus salihin H no=282)

“Ashâbım! Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himâyenize verilmişlerdir.

Kesin olarak bildiğiniz bir ahlâksızlık yapmadıkları takdirde, onlar üzerinde zorbalık kurmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlâk dışı bir hareket yaparlarsa, onları yataklarında yalnız bırakın. Bir yerlerini incitmeyecek şekilde dövün. Şayet size itaat ederlerse, artık onlara zarar verecek bir şey yapmayın.

Şunu bilin ki, sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız, yatağınızı yabancılardan korumaları, istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır.

Onların sizin üzerinizdeki hakları ise, giyim kuşam ve yeme içme konularında kendilerine iyi imkânlar sağlamanızdır.” (Tirmizî, İbni Mace, Riyazus salihin H no=278)

12.03.2018 (Muhammed ÖZKILINÇ)

DİĞER YAZILAR

Batıda Para ilah şehvet put sex ibadet

Hicret Kaçış Değil Diriliştir

Batı Bataklıktır

Medeniyet mi Edeniyet mi?

Zalimler! Kaybedeceksiniz Bekleyin…

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ 2

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ

İlim Havzaları Biterse Ümmet Çöker

Dünya Ahiret İzzeti Kur'an İledir

Kur ’ansız Olmaz

15 Temmuz… Ya sonrası?

Aile Bakanına Açık Mektup

Batı Örnek Olamaz

Çocuklar değil insanlık kayıp

Saadet Nereye?

Bu Sıradan Bir Seçim Değildi

Oy Kullanmamak Zalime Destek olmaktır 3

Oy Kullanmamak Zalime Destek olmaktır 2

Oy Kullanmamak Zalime Destek Olmaktır

Münafık medeniyet

Gizli Hazine

Ekonomik Kalkınmanın Direği Zekât

Garip Gurbet

Ramazanı zayi etmeyelim

Gurbetten Selamlar

Ramazana Hazırlık

Peki, Tevrat Ve İncili Ne Yapalım

Kesintisiz Cahiliye HURAFELER

İslam Dünyasında Tevhidî Düşünce 2

İslam Dünyasında Tevhidî Düşünce

İslam diyarına itler salınmış taşlar bağlanmış

Duyun Feryatları

Ey Zalimler!Kaybedecek ve cehenneme sürüleceksiniz

Batının Altın Yumurtlayan Tavuğu SAVAŞ

Ümmet Vakfı 2

Ümmet Vakfı

90 yıllık bir çınar İHVANI MÜSLİMİN

Sayın cumhurbaşkanım 2

Sayın Cumhurbaşkanım!

Bu Fırsat Kaçmaz

Rabbani Ulemaya Dokunmayın 2

Rabbani ulemaya dokunmayın 1

Gitti bizim 50 kuruş

Kiliseden Cami Mahzenden Mescit

Antep’ten bir yiğit göçtü 2

Antep’ten bir yiğit göçtü

Tekfirci Ve Davetçi

Yaparken Yıkmak

Kadının Çalışmasının Mahzurları

Çalışan Değil Çalışmayan Kadın…

Şehitler Kayıp Değil Kazançtır

Su-İ Misal Delil Değildir Amma…

İslam Birliği Şart

Gün Birlik Günüdür

Cemaatler denetlensin mi?

Cemaatler denetlensin

Mekke’nin Fethi Ve Fetih Ruhu 2

Mekke’nin Fethi Ve Fetih Ruhu

Mekke’nin Fethi

Âdem (as) Havva Annemizin Yaratılması

Oryantalistler Hakkında Bazı Tespitler

Hedefi Şaşmayan Silah BOYKOT 3

Hedefi Şaşmayan Silah BOYKOT 2

Hedefi Şaşmayan Silah BOYKOT

Gün Kardeşlik Birlik ve Dayanışma Günüdür

Filistin davasıyla ilgili notlar

Gâvurdan Dost Olmuyor İşte

Örneğimiz Önderimizdir

Birlik İzzet Tefrika Hezimettir

İlahi İkaz

Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye 3

Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye 2

Cemaatsel Çalışmak Ve Bir Anım 2

Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye

Cemaatsel Çalışmak Ve Bir Anım 1

Cemaatsel Çalışmak Ve Bir Anım

Dünya Sadece İmtihan Yurdudur

İmtihan içinde imtihan

Hadisler hakkında yanlış bilinen gerçekler

DKV kardeşlik buluşması 2

DKV kardeşlik buluşması 1

Cemaatsizliğe Özenmek Neden

Kardeş kavgası olmasın

Birlik Rahmet Ayrılık Felakettir

Zindandan Bir Yıldız Kaydı 3

Zindandan Bir Yıldız Kaydı 2

Zindandan Bir Yıldız Kaydı

Hicret ama nasıl

Kul Hakkı ve Altı Haklar 2

Kul Hakkı ve Altı Haklar 1

İcazet programımız

Yiğidi Öldürsen de Hakkını İnkâr Etme     

Bir Elin Nesi Var…

Sünnete Düşmanlık Niye?

Tahrifat mı Tahribat mı?

Filistin Tarihinden Notlar

Kurtuluş cemaatle mümkündür

Kurtuluş cemaatle mümkündü

Başarı Birlik Ve Dayanışmayla Olur

Başarı Birlik Ve Dayanışmayla Olur