24 Mayıs 2018 Perşembe
Yılda 8 milyon can alan hastalık SEPSİS

Yılda 8 milyon can alan hastalık SEPSİS

“13 Eylül Dünya Sepsis Günü” dolayısıyla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’ndesepsis hastalığının oluşumu ve tedavi yöntemi ile sonuçları hakkında uzman hekimlere, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline konferans verildi.

Sepsis hastalığının oluşumu ve tedavi yöntemi ile sonuçları hakkında katılımcılara bilgi veren Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emine Al, Sepsis hastalığının dünya çapında en sık görülen hastalıklardan biri olduğuna dikkat çekerek, yılda 8 milyon civarında insanın sepsis hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Sepsis hastalığında erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığının altını çizen Uzm. Dr. Al,Hastanelerde gerçekleşen her 2-3 ölümden birisinin Sepsis ile ilişkili olduğunu belirterek, sepsis hastalığının diğer hastalıklardan ayırt edilmesi ve kontrol altında tutulması gerektiği söyledi.

Hastanelerde gerçekleşen her 2-3 ölümden birisi Sepsis hastalığı ile ilişkili

 

 

SEPSİS HASTALIĞI HAKKINDA KONFERANS VERİLDİ

 

26 Mayıs 2017 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesinde önemli hastalıklar listesine alınan SEPSİS ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından bir farkındalık kampanyası düzenlenerek, Türkiye genelinde “13 Eylül Dünya Sepsis Günü” dolayısıyla eğitim düzenlendi. “13 Eylül Dünya Sepsis Günü” dolayısıyla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde de sepsis hastalığının oluşumu ve tedavi yöntemi ile sonuçları hakkında uzman hekimlere, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline konferans verildi.

 

 

ÇOK SAYIDA SAĞLIKÇI KATILDI

25 Aralık Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleşen konferansa; Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emine Al, İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ömer Aykut, Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tanrıverdi, 25 Aralık Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. M. Emin Türk, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, hastane başhekimleri, hekimleri ve personelleri katıldı.

 

Sepsis hastalığında erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığının altını çizen Uzm. Dr. Al,sepsis hastalığının diğer hastalıklardan ayırt edilmesi ve kontrol altında tutulması gerektiği söyledi.

 

SEPSİS HASTALIĞI DİĞER HASTALIKLARDAN AYIRT EDİLMELİ

Sepsis hastalığının oluşumu ve tedavi yöntemi ile sonuçları hakkında katılımcılara bilgi veren Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emine Al, sepsis hastalığında erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığının altını çizerek,sepsis hastalığının diğer hastalıklardan ayırt edilmesi ve kontrol altında tutulması gerektiği söyledi.

 

YILDA 8 MİLYON İNSAN SEPSİS HASTALIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR

Sepsis hastalığının dünya çapında en sık görülen hastalıklardan biri olduğuna dikkat çeken Uzm. Al, halk arasında kan zehirlenmesi olarak da bilinen Sepsis’in tüm dünyada giderek artan bir tehdit olduğunu belirtti.  Sepsis hastalığına bağlı saatte bin kişinin öldüğüne dikkat çeken Al, yılda 8 milyon civarında insanın sepsis hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Sepsis’de erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığı vurgulayan Uzm. Dr. Al, bu hastalığın diğer hastalıklardan ayırt edilmesi ve kontrol altında tutulması gerektiği söyledi.

 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SEPSİS İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALDI

Sepsis’e karşı savaşta sağlık personelinin ve halkın farkındalığının büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Al, “Tanı ve tedavinin gecikmeden yapılabilmesi ve böylelikle sepsis görülme sıklığı ile  sepsis nedeniyle  ölümlerin azaltılabilmesi için halkın farkındalığı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle basının konuyu gündeme alması ve gündemde tutması büyük önem taşımaktadır. Mayıs 2017’de Cenevre’de gerçekleşen Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulunda (Dünya Sağlık Asamblesi) sepsis ile ilgili oturum yapılarak şu kararlar alınmıştır: Sepsis önemli hastalıklar listesine alınmıştır. 13 Eylül Dünya Sepsis Günü aktivitelerine tüm üye ülkelerde daha fazla ve sürekli destek olunmalıdır. Sağlık çalışanları SEPSİS konusunda eğitilmelidir. Halkın farkındalığı arttırılmalıdır. Sepsis’in önlenmesi, tanısı ve tedavisi üye ülkelerin sağlık sistemlerinin önemli bir parçası haline getirilmelidir. Tüm ülkelerde enfeksiyonları önleme ve kontrol programları oluşturulmalıdır. Antibiyotik direnci artışı önlenmeli ve hatta azaltılmalıdır. Bu amaçla DSÖ global aksiyon planı ile uyumlu antibiyotik kullanımı sağlanmalıdır. Sepsis vakalarının takip ve raporlanması iyileştirilmelidir. Bu amaçla ciddi bir bütçe oluşturulmuştur.” Dedi.

 

100’DEN FAZLA HASTANEDE SEPSİS İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLECEK

Türk Yoğun Bakım Derneği ve  Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye genelinde tüm sağlık personeline yönelik Sepsis Farkındalığı, tanısı, acil tedavisi ve ileri tedavisi ile ilgili eğitim verileceğini dile getiren Uzm. Dr. Al, değişik şehirlerindeki 100’den fazla hastanede eğitim verileceğini belirterek, Sepsis hastalığı ile ilgili ulusal farkındalığın arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

 

ENFEKSİYONLAR SEPSİSE NEDEN OLUYOR

Enfeksiyonların sepsise neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Al,Sepsise en sık neden olan enfeksiyonların; Akciğer (Zatürre), İdrar yolu, Karın, Cilt ve Barsak olduğunu belirtti.  Sepsis hastalığının yaşlılarda ve çocuklarda daha ölümcül olduğunu belirten Uzm. Dr. Al,  “Sepsis kişiler arasında ayrım yapmaz. Genç, yaşlı, zengin, fakir, ırk ve cinsiyete bakmaksızın ölümcül klinik tabloyu oluşturur.Bağışıklık sistemi zayıflamış, 65 yaşında veya daha yaşlı, 1 yaşından daha küçük kişilerin riski daha yüksektir. Kronik hastalıkları (Şeker hastalığı, AIDS, Kanser, Böbrek veya karaciğer hastalığı, Ciddi yanık, Fiziksel travma) olanların  riski daha yüksektir. Kronik hastalığı olanların enfeksiyon risklerini azaltmak için neler yapmaları gerektiğini doktorlarından öğrenmeleri gereklidir” ifadelerini kullandı.

 

 

DÜNYADA HER YIL 31 MİLYON 500 BİN KİŞİDE SEPSİS HASTALIĞININ GELİŞİYOR

 

Dünyada her yıl 31 milyon 500 bin kişide Sepsis hastalığının geliştiğinin tahmin edildiğini belirten Uzm. Dr. Al, “Dünyada her yıl 31 milyon 500 bin kişide Sepsis geliştiği tahmin edilmektedir. Sepsis gelişen hastaların ölüm olasılığı hastanın genel sağlık durumu ve yaşı, tanı koyulma zamanı, tedavinin başlama zamanı, tedavinin yeterliliği, tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşunun yeterliliği, hastalığın şiddeti gibi nedenlere bağlı olarak yüzde 20-80 arasında değişir. Ülkemizde sepsis gelişen hastaların hastane ölüm oranları hastalığın şiddetine bağlı olmakla birlikte ortalama yüzde 60 civarındadır. Her yıl Sepsis gelişen hastaların 5.5-8 milyonunun hayatını kaybettiği düşünülmektedir. A.B.D.’de her yıl 1 milyon 670 bin kişide Sepsis gelişmekte ve bu hastaların 258 bini hayatını kaybetmektedir. İngiltere’de her yıl 150 – 260 bin kadar sepsis vakası görülmektedir. Sepsis akciğer kanseri-prostat kanseri-meme kanseri-AIDS toplamından daha fazla kişide görülmektedir” şeklinde konuştu.

 

SEPSİS’İN TEK BİR BELİRTİ VEYA BULGUSU YOKTUR

Sepsis’in belirti ve bulguları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Al, “Sepsis’in tek bir belirti veya bulgusu yoktur. Birçok belirti ve bulgunun farklı kombinasyonlarla bir araya gelmesi ile belirti verir.  Sepsis, bir enfeksiyon hastalığı sonucunda ortaya çıktığından öncelikle enfeksiyona bağlı belirtiler (öksürük, balgam çıkartma, ishal, kusma, boğaz ağrısı vb.) Ayrıca; titreme, ateş veya vücut ısısı düşüşü, Rahatsızlık hissi veya ağrı, Nemli veya terli cilt, Nefes alıp vermede sıkıntı, Kalp hızı artışı, İdrar çıkışının olmaması da sepsis hastalığı belirtisidir.” Diye konuştu.

 

SEPSİS ACİL TANI VE TEDAVİ GEREKTİREN BİR DURUMDUR

Sepsis gelişimini önlemesi için neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren  Uzm. Dr. Al, “Sepsise yol açabilecek grip, zatürre ve diğer enfeksiyonlar için gereken sıklıklarla ve gereken kişilerde aşılanma yapılması gerekiyor.  Sepsis acil tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur. Bu nedenle sepsis belirtileri tespit edilir ise derhal hastaneye gidilmelidir.

 

SEPSİS HALK TARAFINDAN YETERİNCE BİLİNMEKTEDİR

Dünya çapında en sık karşılaşan hastalıklardan biri olan sepsisin halk tarafından bilinirliğinin çok düşük olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Al, “Dünya çapında en sık karşılaşan hastalıklardan birisidir. Ancak Sepsis hastalığını birçok kişi duymamıştır bile. Maalesef sepsisin halk tarafından bilinirliği çok düşüktür. Sepsis tabirini duymuş olan ülkelerin oraları şu şekilde; Almanya’da yüzde 49, ABD’de yüzde 44, İngiltere yüzde 40, Kanada yüzde 29, İsveç yüzde 21, Brezilya’da yüzde 7 iken Ankara’da bu oran sadece yüzde 11’dir. Oysa dünyada en çok ölüme sebebiyet veren hastalıklardan biridir. Hastanelerde gerçekleşen her 2-3 ölümden birisinin Sepsis ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. BAHRİ UÇAR

14.09.2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz