26 Haziran 2019 Çarşamba
Yeni yönetmelik Mühendisleri zora sokacak

Yeni yönetmelik Mühendisleri zora sokacak

TMMOB eski İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez, mühendislik ve mimarlık meslek alanındaki bazı işlerle ilgili tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenlerin yetkilendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle mühendislik ve mimarlık meslek alanındaki bazı işlerle ilgili tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenlerin yetkilendirilmesine ilişkin açıklama yapan TMMOB eski İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez, yeni yapı denetim sistemini önemsediklerini belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından işlerin elektronik ortamda dağıtılması elbette yapı denetim firmalarını özgün hale getirecek, işveren ile yapı denetim ilişkisini düzenleyecek bir gelişme olacak. Çok geç kalınsa da sektör için çok önemli bir adım elbette. Yeni sistem ile umarım daha da düzelecek ve depreme dayanıklı, güvenilir binaların ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır” dedi. Yeni yönetmelikte mühendisleri zora sokacak kararlar da olduğunu belirten Güçyetmez, “Öyle hususlar var ki Uygulama Yönetmeliğinde meslektaşlarımızı zora sokuyor; Yönetmelik değişikliğiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesi gereği mimar ve mühendislerce yürütülmesi zorunlu olan şantiye şefliği hizmeti de teknik öğretmen ve teknikerlere açılmıştır. Zaten inşaat sektöründeki daralma ve olumsuz hava ile iş bulmakta zorlanan meslektaşlarımızın aldıkları eğitimleri ve yeterliliklerini aktaracakları sektörün kolu olan denetim firmalarında hizmet verme hakları kısıtlanıyor” dedi.

GÜÇYETMEZ, YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'Nİ DEĞERLENDİRDİ

TMMOB eski İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle mühendislik ve mimarlık meslek alanındaki bazı işlerle ilgili tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenlerin yetkilendirilmesine ilişkin açıklama gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Yeni yapı denetim sistemini önemsediklerini belirten Güçyetmez, Yeni yönetmelikte mühendisleri zora sokacak kararlar da olduğunu belirtti.

YENİ YAPI DENETİM SİSTEMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Yeni yapı denetim sistemini önemsediklerini belirten İnşaat Mühendisi Burkay Güçyetmez, “Yeni yapı denetim sistemini şüphesiz ki çok önemsiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından işlerin elektronik ortamda dağıtılması elbette yapı denetim firmalarını özgün hale getirecek, işveren ile yapı denetim ilişkisini düzenleyecek bir gelişme olacak. Çok geç kalınsa da sektör için çok önemli bir adım elbette. Yapı üretim sürecinin her evresinin bağımsız bir şekilde denetlenmesine ihtiyaç var. Denetimi yapan kişi veya kuruluşun bağımsız olmasının yanında, mesleki bir yetkinliğe ve de etik bir anlayışa sahip olmasına da ihtiyaç var. Zaten olması gereken sağlıklı bir denetim mekanizması bu yeni sistem ile umarım daha da düzelecek ve depreme dayanıklı, güvenilir binaların ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır” dedi.

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE MESLEKTAŞLARIMIZI ZORA SOKACAK HUSUSLAR VAR

Yeni yönetmelikte mühendisleri zora sokacak kararlar da olduğunu belirten Güçyetmez, “Ancak öyle hususlar var ki Uygulama Yönetmeliğinde meslektaşlarımızı zora sokuyor; Yönetmelik değişikliğiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesi gereği mimar ve mühendislerce yürütülmesi zorunlu olan şantiye şefliği hizmeti de teknik öğretmen ve teknikerlere açılmıştır. Zaten inşaat sektöründeki daralma ve olumsuz hava ile iş bulmakta zorlanan meslektaşlarımızın aldıkları eğitimleri ve yeterliliklerini aktaracakları sektörün kolu olan denetim firmalarında hizmet verme hakları kısıtlanıyor. Çünkü yapı denetim firmaları birçok meslektaşımıza istihdam sağlıyor. Sadece istihdam açısından değil yapıların sağlıklı bir şekilde denetiminin yapılması da ancak mesleki yeterliliğe sahip, konunun uzmanı olan meslektaşlarımız tarafından sağlanabilir” şeklinde konuştu.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ GÖREVİNİN MÜHENDİS TARAFINDAN ÜSTLENİLMESİ ZORUNLULUKTUR

Güçyetmez, “29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlere III. Sınıf B Grubuna (dâhil) ve inşaat alanı 13.500 m2’ye kadar olan yapılarda yardımcı kontrol elemanı olarak çalışma hakkı tanınmıştır. Yasadaki tanımı gereği şantiye şefi, inşa faaliyetini müteahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronların sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleyen, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlamakla yükümlü olan, aksi durumda hukuki ve cezai sorumluluğu bulunan kişidir. Süreçlerin sağlıklı yürütülebilmesi için, şantiye şefliği görevinin mühendis ya da mimarlar tarafından üstlenilmesi bir zorunluluktur. Hiç kuşkusuz ihtiyaç duyulması halinde yapım işinin niteliğine bağlı olarak, şantiye organizasyonunun tamamından sorumlu olan şantiye şefi mimar ya da mühendislerin sevk ve idaresi altında çalışacak teknik öğretmen veya teknikerler istihdam edilebilir” dedi.

MÜHENDİS İLE İKİ YILLIK MEZUNLARI YAPILARIN KONTROLÜNDE EŞİT KILINMAKTADIR

Güçyetmez, konuşmanın devamında şöyle konuştu; “Denetim hizmeti; proje yönetim tekniklerinin bilinmesini, diğer mühendislik disiplinlerinin proje uygulamaları konusunda yeterli düzeyde mesleki deneyimi, malzeme bilgisini, teknik, idari ve hukuk, mevzuatı bilmeyi gerektiren, ciddi sorumluluğu olan bir görevdir. Ancak yeni düzenlemeyle unvan ve statüleri birbirinden tamamen farklı olduğu halde mühendis ve mimarlar ile öğretmenler, iki yıllık okul mezunları ve hatta ortaöğretim mezunları yapıların kontrolünde eşit oranda yetkili kılınmaktadır. Ülkemizdeki teknik öğretmenlerin, teknikerlerin ve teknisyenlerin ciddi bir işsizlik sorunu yaşamakta olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun nedeni de tıpkı mühendis, mimarlarda olduğu gibi eğitim, öğretim ve istihdam bütünlüklü planlama anlayışının terk edilmesidir.”

BAHRİ UÇAR

8.01.2019 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz