2 Temmuz 2020 Perşembe
Güneydoğulu İhracatçılar 2019’dan umutlu

Güneydoğulu İhracatçılar 2019’dan umutlu

2018 yılında Gaziantep’ten 6,94 milyar dolar, Güneydoğu’dan 190 ülkeye 8,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğulu ihracatçılar olarak 2019 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Aralık ayı ihracat rakamının bölgeden 707 milyon dolar olduğunu ve 2018 yılı toplam ihracat rakamının 8,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Kileci, Güneydoğulu ihracatçıların yeni bir başarıya imza attığını ifade etti. İhracatta yeni bir başarı hikayesinin gerçekleşmesini sağlayan ihracatçılara teşekkür eden Başkan Kileci, 2019 yılında eğitim, Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın öncelikli konuları olacağını kaydetti.

2018 Aralık ayı ihracatı ve 2018 yılı genel ihracat rakamlarını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Aralık ayında bölgeden 707 milyon dolar, Gaziantep’ten ise 585 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, 2018 yılı Ocak- Aralık döneminde ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 190 ülkeye toplam 8,5 milyar dolarlık ihracatın kayıt altına alınarak yeni bir başarıya imza atıldığını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 2018 yılındaki ihracatını 2019 yılında daha da artırmak yönünde çalışmalar yürüteceklerini belirten Başkan Kileci; “Gaziantep’in başarısını devam ettirmek ve çok daha iyi noktalara getirmek için, kurum ve kuruluşlar olarak belirli bir eşgüdüm içinde hareket etmeliyiz. Biz de bu gün tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan odalarımız, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, diğer taraftan Valilik, Belediyelerimiz, Milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, Gaziantep’in başarıya ulaşması için, ülke ekonomisine katkı sağlamak için, daha iyi bir gelecek için her zaman birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede görevi ülke ihracatını ve ihracatçısını koordine etmek geliştirmek ve yönlendirmek olan ihracatçı birliklerine her türlü yardım ve desteği esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, bütün paydaşlarımıza şahsım ve temsil ettiğim Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep’in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin son yıllarda yaptığı sıçramaya değinerek köklü ve geleneksel bir üretim yapısına sahip olan Türkiye’nin birçok konuda olduğu gibi ihracatta da parlayan yıldızının Gaziantep olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Gaziantep, 2017 yılında 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, bu rakam 2018’de 6,94 milyar dolar olarak gerçekleşti.  Bu rakamlarla, en fazla ihracat yapan 6. il konumundayız. Güneydoğu Anadolu Bölgemizden 2017 yılında yapılan ihracat 8,1 milyar dolar iken bu yılın sonu itibarıyla ihracatımız 8,5 milyar dolar olmuştur. Gaziantep’i dış ticaret göstergeleri açısından daha da önemli kılan husus ise şehrimizin ihracatının ithalatından daima fazla olmasıdır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılının Kasım ayı sonu itibarıyla 12 aylık dönemde yüzde 134 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Gaziantep yalnızca yüksek ihracat yapan bir kent değil, yüksek miktarda katma değer yaratan bir il durumundadır. 2019 yılında önceliğimiz olan eğitim, Ar-Ge, İnovasyon ve tasarım konularının yanı sıra mevcut pazarlardaki pazar payımızın arttırılması, yeni pazarlar bulunması için gerekli tanıtım çalışmalarımız devam edecektir. İhracatçılarımıza yönelik nitelikli eleman açığının kapatılması için çeşitli alanlarda birliklerimiz bünyesinde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürecektir."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanılarak yapılan yazılı açıklamada, GAİB’in 2018 yılında Ocak-Aralık döneminde, kayıt altına aldığı ihracatın 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artışla toplam 8 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep’in 2018 ihracatının ise önceki yıla göre yüzde 5,6 oranında artarak 6 milyar 939 milyon dolar olduğu açıklandı.

GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri’nin yüzde 48,7 ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri’nin yüzde 19,8 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri’nin ise yüzde 11,5 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Aralık 2018 döneminde 190 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya’nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğinde ise halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili olan Gaziantep ihracatının 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artışla toplam 6 milyar 939 milyon dolara ulaştığı ve bu rakamlarla Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep’in ihracatında ön sıralarda tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.

DHA

4.01.2019 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz