2 Temmuz 2020 Perşembe
Büro Memur-Sen’den ‘Yargı Reformu’na tepki

Büro Memur-Sen’den ‘Yargı Reformu’na tepki

Büro Memur-Sen’den ‘Yargı Reformu’na tepki.

Büro Memur-Sen, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklaması ile 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Taslağına itiraz etti. Büro Memur-Sen Gaziantep Şube de Gaziantep Adliyesi önünde düzenlediği basın açıklaması ile Yargı Reformu Stratejisi Taslağına itiraz etti. Adliye önünde ki açıklamada konuşan Büro Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Borazan, “Açıklanan Yargı Reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken, kurum çalışanları için hiç bir yeniliğin olmaması, kurum çalışanlarının hakkı olan Görevde Yükselme Sınavının ellerinden alınmak istenmesi ya da Yazı İşleri Müdürlüğüne kurum dışından atama yapılması ile bugüne kadar hakkımız olan Yazı İşleri Müdürlüğüne ortak yapılmak istenmesi Yargı Reformu Paketi için kara bir lekedir. Bizler açıklanan Yargı Reformu Paketi ile çalışanlarımız adına kazanım beklerken Zabıt Katibiarkadaşlarımızın tek kariyer umudu olan Görevde Yükselme Sınavının kaldırılarak Yazı İşleri Müdürlüğüne avukatların ve diğer kurumlarda görev yapan hukuk eğitimi almış memurların da atanmasının yolunu açacak taslak çalışmasından acilen vazgeçilerek güncelleme yapılmasını istiyoruz” dedi.

BÜRO MEMUR-SEN’DEN YARGI REFORMU STRATEJİSİ TASLAĞINA İTİRAZ

Büro Memur-Sen, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklaması ile 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Taslağına itiraz etti. Büro Memur-Sen Gaziantep Şube de Gaziantep Adliyesi önünde düzenlediği basın açıklaması ile Yargı Reformu Stratejisi Taslağına itiraz etti. Adliye önünde düzenlenen basın açıklamasına Büro Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Borazan ve Adliye çalışanları katıldı. Adliye önünde ki açıklamada konuşan Büro Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Borazan, “30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Paketi Taslağında Adalet Bakanlığımızda Zabıt Katibi arkadaşlarımızın Görevde Yükselme yoluyla elde edebildiği tek kariyer umudu olan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavının kaldırılması öngörülmüş, yerine Yazı İşleri Müdürlüğünün Kariyer Meslek olarak yapılandırılması, Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevde Yükselme usulü ile değil, hukuk eğitimi almış olanların öncelikle sınavla girilebilen bir kariyer meslek haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir” dedi.

YAPILAN AÇIKLAMAYI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ

Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşıladıklarını belirten Borazan, “Adalet Bakanlığı personelleri olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşılıyoruz. Yapılması düşünülen düzenleme ile Adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dava dosyalarının tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin göz ardı edilerek, mesleki tecrübeye sahip olmayanların kurum dışından sınava tabi tutularak mahkeme birimlerine Yazı İşleri Müdürü olarak atanması, iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır” dedi.

BÜRO MEMURLARI SENDİKASININ GÖRÜŞÜNÜN ALINMAMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ

Hazırlanan yargı paketinde Adliye Çalışanlarının ve Adalet Bakanlığında yetkili sendika olan Büro Memurları Sendikasının görüşünün alınmamasının asla kabul edilemez olduğunu belirten Borazan, “Açıklanan Yargı Reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken, kurum çalışanları için hiç bir yeniliğin olmaması, kurum çalışanlarının hakkı olan Görevde Yükselme Sınavının ellerinden alınmak istenmesi ya da Yazı İşleri Müdürlüğüne kurum dışından atama yapılması ile bugüne kadar hakkımız olan Yazı İşleri Müdürlüğüne ortak yapılmak istenmesi Yargı Reformu Paketi için kara bir lekedir. Yargı Reformu Paketi hazırlanırken Adalet Bakanlığımız ile birlikte Baroların ortak bir çalışma yürüttüğü kamuoyuna yansıyan açıklamalarla netlik kazanmıştır. Ülkemiz için hayati öneme sahip bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz Adliye Çalışanlarının ve Adalet Bakanlığında yetkili sendika olan Büro Memurları Sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez. Ve Çalışanların görüşünün alınmadığı bir Yargı Reformu Paketi eksik ve sakattır” dedi.

BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANININ AÇIKLAMASI YARGI ÇALIŞANLARIMIZA BİR HAKARETTİR

Türkiye Barolar Birliği Başkanının Yargı Reformu Paketini değerlendirirken yapmış olduğu açıklamanın Yargı Çalışanlarına bir hakaret olduğunu ifade eden Borazan, “Adalet Çalışanları olarak, Türkiye Barolar Birliği Başkanının Yargı Reformu Paketini değerlendirirken yapmış olduğu açıklamada, dosyaların eksik olarak duruşmaya çıkmasının müsebbibi Yazı İşleri Müdürleriymiş gibi hedef göstermesi ve Yazı İşleri Müdürlüğüne hukuk mezunlarının atanması ile bu sorunların ortadan kalkacağını ifade etmesi, Yargı Çalışanlarımıza bir hakarettir. Barolar Birliği Başkanı, Yazı İşleri Müdürlerinin görevlerinden bihaberdir. Dosyaların duruşmaya eksik çıkmasının sebebi Yazı İşleri Müdürleri midir? Bu talihsiz açıklamayı şiddetle kınıyor ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlunu Adalet Çalışanlarından özür dilemeye davet ediyoruz. Barolar Birliği Başkanı, hukuk mezunu olan Avukatları Adliyelere Yazı İşleri Müdürü olarak atanması için göstereceği çabayı Avukatların maaş, özlük ve mesleki eğitimleri için harcarsa hem başkanı olduğu Barolar Birliğinin müktesebatına uygun hareket etmiş olur, hem de kendi meslektaşlarına karşı samimi olduğunu göstermiş olur” şeklinde konuştu.

TASLAK ÇALIŞMASINDAN ACİLEN VAZGEÇİLEREK GÜNCELLEME YAPILMALI

Taslak çalışmasından acilen vazgeçilerek güncelleme yapılması çağrısında bulunan Borazan, “Madem her hukuk eğitim almış olan kişi Adliyelerde Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına girebilecek, bu halde çoğunluğu lisans mezunu olan ve hukuk eğitimi almış Zabıt Katibi arkadaşlarımızın da yapılacak olan sınavla Avukat olmasının, Hakim/Savcı Yardımcısı olmasının da önü açılmalıdır. Bakanlığımızca uygulamaya konulan Uzlaştırma işlemlerinde alınan sonuçlar göstermiştir ki, Uzlaştırmacı olarak atanan Adliye Personelleri kurumsal bilgi birikimi ve tecrübesiyle Uzlaştırmadaki başarı oranını artırmıştır. Bu veri dahi Adliye personellerinin sorumluluk aldığında neleri başarabileceğinin apaçık kanıtıdır. Adalet Çalışanları olarak Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’ün personeline değer verip, kucak açtığı bir dönemde ve özellikle Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan Mübaşirlerimizin Genel İdare Hizmetler sınıfına geçmesinde göstermiş olduğu gayret ve çabadan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ancak bizler açıklanan Yargı Reformu Paketi ile çalışanlarımız adına kazanım beklerken Zabıt Katibi arkadaşlarımızın tek kariyer umudu olan Görevde Yükselme Sınavının kaldırılarak Yazı İşleri Müdürlüğüne avukatların ve diğer kurumlarda görev yapan hukuk eğitimi almış memurların da atanmasının yolunu açacak taslak çalışmasından acilen vazgeçilerek güncelleme yapılmasını istiyoruz” dedi.

TASLAK DÜZENLEMEDEN VAZGEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ

Taslak düzenlemeden vazgeçilmesini isteyen Borazan, “Adalet Bakanlığında adalet hizmetlerinin devamlılığı esas olduğundan Bakanlıktaki sözleşmeli istihdamına son verilmesini, kadrolu personel ile aynı işi yapan sözleşmeli personelin kadroya alınmasını, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak tamamının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesini, 3600 Ek Göstergenin bütün adliye çalışanlarına verilmesini, sağlığımızı tehdit eden çalışma koşullarının iyileştirilmesini, adalet hizmetleri sınıfının oluşturulmasını, adalet hizmeti tazminatı oranının yükseltilmesini, büyükşehir tazminatı ödenmesini, servis hizmetinden yararlandırılmasını, yemek yardım miktarının alt limitten değil üst limitten ödenmesini, döner sermaye havuz ücretlerinin ödenmesini, nöbet ücretlerinin ödenmesini, yıpranma payı ödenmesini, adliyelerde Mobbing Biriminin kurulmasını ve son olarak Zabıt Katiplerinin tek kariyer umudu ve hakkı olan Görevde Yükselme Sınavı yoluyla elde ettikleri Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına, avukatların ya da diğer kurumlardan memurların atanmasını sağlayacak olan taslak düzenlemeden vazgeçilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME YAPILINCAYA KADAR EYLEMLERE DEVAM EDECEĞİZ

Bu haksız uygulamanın düzeltilmesine yönelik çalışanların talep dilekçelerini Adalet Bakanlığına göndereceklerini belirten Borazan, Görevde Yükselme Sınavı ve Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamaları ve eylemlere devam edeceklerini belirterek,  “Adalet Bakanlığı çalışanları olarak yargı hizmetlerini yerine getirirken sorumluluğumuzun ağırlığının bilincindeyiz. Ancak artan iş yükü, fiziki şartların yetersizliği, amirlerin baskısı, mobbinge maruz kalınması, haksız bir şekilde vatandaş ve avukat şikâyetlerine maruz kalınarak hakkımızda adli ve idari soruşturmanın başlatılması ve cezalandırma sisteminin öngörülmesi başlıca sorunlarımız iken, yukarıda ifade ettiğimiz mali ve özlük haklarımıza ilişkin kayıplarımızın yanında bir de zabıt kâtiplerinin Görevde Yükselme Sınavı ile Yazı İşleri Müdürü olarak atanmasına ortak yapılması ile personelin Adalet Bakanlığından diğer Bakanlıklara ve kurumlara geçme isteği ve talebinde artışa neden olmaktadır. Bunun önüne geçilmek isteniyorsa derhal çalışanlarımızın özlük, mali, sosyal ve kariyer hakkı kesin olarak güvence altına alınmalıdır. Ayrıca bu haksız uygulamanın düzeltilmesine yönelik çalışanlarımızın talep dilekçelerini Adalet Bakanlığımıza göndermek üzere hazırlamış bulunmaktayız. Adalet Çalışanları olarak buradan yetkililere sesleniyoruz, hakkımız olan Görevde Yükselme Sınavı ile elde ettiğimiz Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarımız ve eylemlerimizin devam edeceği bilinmelidir” diye konuştu.

BAHRİ UÇAR

12.06.2019 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz