26 Haziran 2019 Çarşamba
"Asgari ücret  2 bin 800 TL olmalı"

"Asgari ücret 2 bin 800 TL olmalı"

Yaklaşık 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret görüşmeleri devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralıkta yaptığı ilk toplantının ardından ikinci toplantısı da dün yaptı. Yaklaşık 7 milyona yakın çalışanı yakından ilgilendiren Asgari zammına ilişkin son kararın bu ayın sonuna doğru verilmesi beklenirken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)düzenlediği basın açıklamasıyla kendi asgari ücret görüşünü ve taleplerini sıraladı. Sendika binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, “Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2 bin 800 TL olmalıdır” dedi.

ASGARİ ÜCRET 16 MİLYONDAN FAZLA İNSANI İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 6 Aralıkta yaptı. İkinci toplantısı da dün yaptı. Yaklaşık 7 milyona yakın çalışanı yakından ilgilendiren Asgari zammına ilişkin son kararın bu ayın sonuna doğru verilmesi beklenirken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) düzenlediği basın açıklamasıyla kendi asgari ücret görüşünü ve taleplerini sıraladı. Sendika binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, “13 Aralık 2018 tarihinde asgari ücret gündemiyle bölgelerde düzenlenen basın açıklamalarında okunan metinAsgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendirir. Asgari ücret seviyesindeki artış, genel ücret artışlarını da etkilemektedir. İşsizlik ödeneklerinden, emekli aylıklarına kadar pek çok ödeme asgari ücret düzeyinden etkilenmektedir.Asgari ücret on milyonların derdidir, memleket meselesidir” dedi.

İŞVEREN VE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ İŞÇİLERİ DİKKATE ALMAMAKTA

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işveren ve hükümet temsilcilerinin işçileri dikkate almadığını Güdücü, “Nüfusunun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşadığı bir ülkede, yaşanabilir bir memleket ancak ve ancak yaşanabilir bir ücret ile mümkündür. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işveren ve hükümet temsilcilerinin işçileri dikkate almadığını ifade eden Güdücü, “2019 yılı Asgari Ücreti ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Kriz koşullarında asgari ücretin geçim koşullarına uygun artması hem işçiler hem ülke için yararlıdır. Kapitalizmin her krizinin faturasını işçilere keserek, sermayeyi kurtarmaya yönelik neoliberal politikalar işçilere ve memlekete zarar vermiştir. Ücret artışına, insanca çalışmaya ve insanca yaşamaya dayalı bir büyüme mümkündür ve zorunludur. 2019 asgari ücreti belirlenirken konuya dair temel yaklaşım bu olmalıdır.Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işveren ve hükümet temsilcileri ittifak yaparak çoğunluğu sağlamakta ve işçileri dikkate almamaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işveren kanadının 2000 yılından bu yana sadece iki kez, buna karşılık işçi kanadının ise 13 kez asgari ücrete itiraz etmesi asgari ücret tespit sürecinin kimin lehine işlediği konusunda oldukça açıklayıcıdır” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA ERİMİŞTİR

Asgari ücretin son iki yılda enflasyon karşısında eridiğini belirten Güdücü, “Son iki yılda işveren ve hükümet ittifakıyla, işçileri yok sayarak belirlenen asgari ücret bugün enflasyon karşısında erimiştir; alım gücü yüzde 12’in üzerinde azalmıştır. Krizle birlikte sıçrayan enflasyon ücretlerimizi eritirken özellikle gıda ürünlerine gelen yüksek zamlar işçileri açlığa mahkûm etmektedir.  2008 yılı başında aylık 414 ABD doları olan asgari ücret 2018 Aralık ayı itibariyle 302 dolara gerilemiştir. Türkiye dolar açısından ucuz işgücü cennetine dönüşmekte, düşük ücretlerde Çin ile yarışmaktadır. Ülkemizde asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara da uyulmamakta, BM, ILO ve Avrupa Konseyi ilkeleri dikkate alınmamaktadır. Uluslararası normlara göre işçinin sadece kendisinin değil ailesinin de (hane halkının) asgari ücret tespitinde hesaba katılması gerekir. Ülkemizdeki Asgari Ücret Tespit Yönetmeliği’nde yer alan tanımda ise işçinin ailesi asgari ücretin dışında bırakılmıştır” dedi.

SON 20 YILDA ÜLKEMİZDE EŞİTSİZLİK İŞÇİLER ALEYHİNE BÜYÜMÜŞTÜR

Asgari ücretin ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kaldığını belirten Güdücü, “Türkiye’de asgari ücret Asgari Ücret Yönetmeliğine aykırı biçimde düşük belirlenmektedir. İşveren ve hükümet ittifakıyla TÜİK’in belirlediği tek bir işçinin asgari yaşam maliyetinin dahi altında kalan asgari ücret belirlenmektedir. Asgari ücret ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kalmıştır, ülkenin tüm değerlerini üreten işçiler milli gelirden pay alamamıştır. Son 20 yılda ülkemizde eşitsizlik işçiler aleyhine büyümüştür” dedi.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN İŞÇİNİN AİLESİ DE DİKKATE ALINMALIDIR

Asgari ücret pazarlığının sıradan bir pazarlık olmadığını belirten Güdücü, taleplerini şöyle dile getirdi: “Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir. Ülkemizin en büyük, en kapsamlı mücadele sürecidir. Bizler aşağıdaki talepler doğrultusunda mücadeleyi büyütmeye kararlı olduğumuzu burada bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’de asgari ücret tek bir işçi için hesaplanmaktadır ve bu durum uluslararası standartlara aykırıdır. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.İşveren ve hükümetin ittifakıyla asgari ücretin belirlenmesi demokratik değildir. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Uyuşmazlık durumunda grev de dahil toplu eylem hakkı tanınmalıdır.”

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 800 TL OLMALIDIR

Asgari ücret net 2 bin 800 TL olmasını talep eden Güdücü, “Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için,asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için,asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için,asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için,işçilerin krize karşı korunması için,asgari ücret net 2 bin 800 TL olmalıdır” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya, Önder'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi.

BEKLENTİSİ DOĞRULTUSUNDA BİR SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kendi saygınlığına yaraşır bir şekilde çalıştığını belirterek “Şunun farkındayız, asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın büyük beklentileri var. Bu konuda dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ama en önemlisi de çalışanların içerisinde bulunduğunu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum” dedi.

TEMENNİMİZ OY BİRLİĞİYLE ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANMASI

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Gerek enflasyon gerek işsizlik gerekse de büyüme rakamları üzerinde görüşlerimizi illettik. Biz asgari ücrette mevcut çalışanları değil, yatırımcılarımızı, iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tüm saygınlığıyla çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi. Onun için çaba göstermeye devam edeceğiz. Umuyorum bu doğrultuda bir sonuç çıkacak ortaya” dedi.

KOMİSYONUN ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI  20 ARALIK'TA YAPILACAK

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

BAHRİ UÇAR

14.12.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz