Referans Gazetesi
Bugünkü Haberler
Referans Gazetesi

Ayıntab

Arapça’da “Ayn” göz pınar demek. Yani Ayn-tab kelime itibariyle suyun gözü demektir. Tarihe dönüp baktığımızda tüm medeniyetlerin merkezleri, (başkentleri) suyun olduğu noktalarda kuruduklarını görürüz.
Manevi iklimimizin başkenti “MEKKE” de bir su medeniyetinin merkezidir. Zemzem’in varlığı orayı bir merkez yapmıştır. Bağdat’ı, Kahire’yi, İstanbul’u merkez yapan unsurların başından “su” gelmektedir.
Antebimiz son 20-30 yılda ciddi bir evrim-devrim geçirmekte…
Özellikle de sanayi ve ticarette sergilemiş olduğu gelişim sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın gündeminde…
Ancak üzülerek belirtelim ki, Antebimizin odaklandığı tek bir şey var: O’da Ekonomi…
İhmal edilen, eksik bırakılan taraf(lar) var: O’da Manevi yönü…
Yani, eğitim, kültür, sanat ve çevreyi ihmal ettiğimizdir.
Eğer bir kıyas-örnek yapacak olursak; Antebimiz, Türkiye’nin 4. Büyük şehri olan Adana’nın 80’li yıllardaki performansına çok benziyor.
Yani ekonomik alanda canlı-atak bir şehir ama bunun manevi yönü, eğitim, kültür, sanat ve çevre boyutunu ele almadığı için, üzerinde çalışılmadığı için bugün maalesef çökmüş bir şehir imajı vermektedir.
Antebimizin de bir adana olmasını istemiyorsak, herkes ve her kesime görev ve görevler düşmektedir. Eğitim sorunu hallolmamış bir şehir, kültür ve sanatta ciddi yatırımlar yapılmamış bir şehir ve özellikle çevre ’ye karşı duyarlılığı olmayan bir şehir yaşanılacak bir şehir olamaz.
Bu konular sadece bir kesimi, bürokrasiyi, siyaseti vs görevi değildir. Bu şehre, bu topraklara ve kendi medeniyetine karşı duyarlılığı olan, sözü olan her kes ve her kesimin görevidir.
“Model Şehir” olabilmemiz için, üniversitelerin, STK’ların, bürokrasinin, siyasetin ve herkesin, yani bu şehirde yaşayan, nefes alan-veren tüm insanların grevidir.
İnsanoğlu ‘nün 2 temel görevi vardır. Kulluk ve yeryüzünü imar…
Selam ce dua ile…


YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ

*
Yukarı Geri Ana Sayfa